Palmusunnuntain tunnelmia

Turkki vetosi äskettäin Saksassa voimassaa olleeseen vanhaan majesteettirikoksen säädökseen kun erään toimittajan katsottiin kohdelleen epäasiallisesti heidän presidenttiään, jos muistan uutiset oikein.

Muistelen, että liittokansleritasolla olisi ennakoitu että säädös kumotaan demokratiassa varsin pian.  Hallitus kuitenkin antoi Saksassa suostumuksensa asian tutkimiselle säännöksen mukaisesti. Journalistin ohjeiden mukaan aloitettua uutisointia jatketaan jutun loppuun saakka. Miten asiassa lienee edetty, on jäänyt uutisista havaitsematta.

 

Pääsiäiseen kuuluu palmusunnuntai, jolloin kertomuksen mukaan kristittyjen Jeesus saapui kuninkaan tapaan riemusaatossa Jerusalemiin. Näin oli ennustettu ja kirjoitettu.

Historiaa tutkineet olivat havainneet että juutalaisten maakunnissa liikehdittiin levottomasti jo paljon tuota kauemmin.  Sinänsä juutalaisilla oli Rooman valtakunnassa muita alueita ja kansoja paremmat edut. Juutalaisten oman hallinnon on tiedetty antaneen Jeesukselle kuolemantuomion jo näitä pääsiäisen aikaan tapahtuneiksi kuvattuja asioita aiemmin. Kerrotaan että Jeesus pakoili kohtaloaan eri maakunnissa kertomusten keskeisiä ihmeitä ja herätystä  tehden.

 

Ruotsissa Upsalan yliopiston teologisen tiedekunnan dekaani (naishenkilö) kirjoitti joitakin aikoja sitten lukemassani kirjassa, että Jeesus tuomittiin kuolemaan  majesteettirikoksesta. Häneltähän kysyttiin että onko hän juutalaisten kuningas.

Koska keisari oli hallitsija Rooman alueella, ja hän oli nimennyt vain sijaisiaan provinsseihin ja maakuntiin, hänen asemaansa ei kilpailijat saanet horjuttaa. Tätähän majesteettirikos tavallaan tarkoittaa.

Olemme nähneet tv-sarjoista että esimerkiksi kapinoivat orjat naulittiin ristille. Tapa oli ollut noina aikoina yleinen, jos olen asian oikein ymmärtänyt.

 

Sivistysvaltion tason määrittää se, miten kansasta ja varsinkin sen heikompiosaisista huolehditaan. Oikeusvaltion taso taas ilmenee siitä, miten lainsäädäntöä toteutetaan. Kuningaskunnat tarvitsivat aikoinaan suojakseen nuo majesteettipykälät ja demokratia oikeuslaitoksen.

Kun ajatellaan omankäden oikeutta esimerkiksi terroristeja tai väkivaltaisia kohtaan, se muistuttaisi toteutuessaan paljolti mielivaltaisen hallitsijan toteuttamaa valtansa turvaavaa kansan sortamista. Tutkiminen ja järjestyksen sekä turvallisuuden säilyttäminen jäävät siis poliisille ja rankaiseminen tuomioistuimelle. Ketään ei tuomita länsimaisessa sivistysvaltiossa enää kuolemaan ja vankeuskin on tarkoitukseltaan yhteiskuntaan palauttavaa.

Sopimuksia noudattava valtio on humanismissaan muita edellä – auttaa kansainvälisesti sorrettuja ja vaaraan joutuneita – toteuttaa ihmisarvoista politiikkaa – on laupiaan samarialaisen kaltainen. Tarvittaessa tingitään omista eduista yhteisen ihmiskunnan edun vuoksi – annetaan leipää ja ihokas sitä tarvitsevalle.

 

Maailmamme ylikansoittumisesta ja siitä johtuvista ongelmista, kuten viljelymaan eroosiosta johtuva nälänhätä monilla alueilla ja kansakuntien jakautuminen vallankumouksellisiin ja vastavallankumouksellisiin kurin palauttamisiin sekä näistä johtuviin pakolaisuuksiin, olen jo kirjoitellut aiemmin postauksissani ja kehitysapujoukoista sekä uudesta Karthagosta ja Troijasta eurooppalaisina pakolaiskeskuksina Aasian ja Afrikan slummeissa sekä hädänalaisilla alueilla.

Näitä voi silmitellä rauhallisin mielin kristittyjen hiljaisen viikon kestäessä. Päivänkysymyksistä luemme päivälehdestä.

Aikaistin tämän kirjoitukseni Tukholman tapahtumien vuoksi viikkojuttuni korvaten.

Lämmin osanotto Tukholman tapahtumissa menehtyneiden omaisille ja loukkaantuneille. Yhtäältä, lähetän lukijakuntani puolesta yhtäläiset osanoton ilmaisut myös maailmalla sodissa, kapinoissa ja vastavoimien myllerryksessä menehtyneille ja kärsimään joutuneille – hiljaisella viikolla on aikaa miettiä oikeudenmukaisuuden ideaa ja parempaa huomista.

Mietitään sitä yhdessä rauhallisesti odottaen.