Pelastukoon ken voi: naisiin kohdistetun väkivallan kielto

Moni kulttuuri ja moni mies on opetellut uusia tapoja naisten suhteen. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus tuovat mukanaan väkivallattomuuden. Silmittelemällä netistä hakutuloksia, voi ihmetellä sitä, kuinka yleistä naisiin kohdistunut väkivalta on. (toki nainenkin on jutuissa väkivaltainen miehen tapaan, mutta 25.11. puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta – tai ettei sitä tule sallia).

Yle kertoi 28.11.2013, että

” YK:n yleiskokouksen ihmisoikeuskomitea on hyväksynyt julkilauselman naisten oikeuksien puolustamisesta Vatikaanin, Venäjän, Kiinan, useiden Afrikan valtioiden ja vanhoillisten muslimimaiden vastustuksesta huolimatta.”

Afrikan maiden mielestä alkuperäinen ehdotus olisi kajonnut niiden perinteisiin. Venäjä, Iran ja Kiina puolestaan vaativat julkilausumaan kohtaa, joka edellyttäisi ihmisoikeuksien puolustajilta kansallisten lakien noudattamista.” Yle 28.11.2013 Anniina Wallius

 

finlex kertoo, että

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (375/2015) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Vuonna 1993 YK:n yleiskokous antoi naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevan julistuksen, jossa määriteltiin niitä toimenpiteitä, joihin valtioiden on ryhdyttävä naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi.

Naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen kuuluu myös vuonna 1995 annettuun Pekingin toimintaohjelmaan.

Tuota aiemmin vuonna 1972 YK julisti vuoden 1975 kansainväliseksi naisten vuodeksi, ja jo samana vuonna järjestettiin ensimmäinen naisten asemaa käsitellyt maailmankonferenssi.

Kovin ”uutta” tämä aihe näyttää olevan?

 Vuonna 1992 YK:n komitea naisiin kohdistuvan diskriminaation poistamiselle (CEDAW) otti käyttöönsä yleissuosituksen nro 9. Siinä julistettiin, että naisiin kohdistuva väkivalta on sellainen diskriminaation muoto, joka vakavasti rajoittaa naisten mahdollisuuksia nauttia samoista oikeuksista ja vapauksista tasa-arvoisesti miesten kanssa.

mitäpä tuohon voisi lisätä.

Toivottavasti 25.11.2019 on hyvä päivä!

Kommentit

  • Eino J. (maallikkona)

    unohdin tuossa mainita, että Suomen vanhin asiakirja täytti äskettäin 700 vuotta: ”Naisrauhan rikkojia kohtaa mitä ankarin kuninkaallinen rangaistus

    ylen sivulta lainattuna:
    ”Kaikkien meille alamaisten vaimojen ja naisten, jotka asuvat meidän linnamme Viipurin alaisuudessa eli Karjalan maassa, olkoot aviossa eläviä, leskiä, siveyslupauksen tehneitä tai neitoja, tulee saada nauttia täyttä rauhaa ja turvallisuutta niin kuin itse valtakunnassamme Ruotsissa, yhtä hyvin omaisuuden kuin hengen puolesta, niin että rikkojia kohtaa meidän kuninkaallinen rangaistuksemme mitä ankarimpana.”

    https://yle.fi/uutiset/3-9195164

Kommentointi on suljettu.