Pitkäkö on Suomen tuleva historia?

Suomen tulevaisuus

Päivittäisissä puuhissa pohtii harvoin tekevänsä historiaa.

Eipä vauva parkaistessaan ensimmäisestä kertaa, tai vanhemmat vaippoja vaihtaessaan tai lapsen tekoa puuhatessaan tätä pohdi, tai jos joku häikäilemätön puuhailee uutisten mukaan veroparatiiseissa tai toinen kiilaa liikenteessä, tai kun muuten vain on oloonsa tyytyväinen, vaikkapa kylläinen hyvän aterian jälkeen.

Kasvatus ja koulutus

Historiaa opitaan koulussa, sitä opiskellaan, opetetaan ja tutkitaan ammattina. Mutta mikä on sen vanhin valtio? Ihmiset ovat asuttaneet ja levittäytyneet eri mantereille ajattelematta varmaankaan asiaa sen enempää. Sivilisaatioita on syntynyt ja hiipunut. Englanti on kehittynyt sijoilleen eikä sillä ole varsinaista perustamispäätöstä. Samalla tavoin on juutalaisuuskin ilmeisesti kehittynyt luvatulle maalleen, kuten maailmalla eniten painetusta kirjasta monet ovat lukeneet kansan historiasta.

Miten oma ja valtion tulevaisuus rakennetaan?

Ilmeisesti tulisi pohtia sitä, miten ihmiskunta tai eri kansat ovat selviytyneet, jos ovat. Mikä on pitkän historian salaisuus?

Entiset valtiot

”Maailman vanhinta itsenäistä maata ei löydy kovin helposti, sanoo Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta.” Yle.fi sivulla 3.12.2010 kerrotaan: – Itsenäisyyden käsite liittyy valtio-opilliseen ja poliittiseen kehitykseen, jolloin valtiot alkoivat saada hahmonsa hallitusmuotojen, perustuslakien ja muiden säädösten myötä. Tämä on aika myöhäinen kehitysvaihe, liittyy 1700-luvun muotoutumiseen ja siitä lähteneeseen poliittiseen kulttuuriin…”

Vanhin?

Erään tekstin mukaan Wikipediassa ”vanhin valtio on Kiina, jonka syntyvuosi on 1523 eKr. Vanhimpien valtioiden joukkoon kuuluvat myös Tanska ja Ruotsi. Suomea vanhemmista maista 18 on edelleen monarkioita. Suomen itsenäistymisen aikaan nykyisistä tasavalloista monarkioita olivat mm. Etiopia, Kreikka, Italia, Romania ja Bulgaria. Näiden lisäksi myös Venäjä, Saksa, Itävalta-Unkari ja Ottomaanien valtakunta olivat tuohon aikaan monarkioita, mutta myöhemmin joko hajosivat tai muuttivat muuten olennaisesti muotoaan.

Äskettäin päivälehdessä kerrottiin että Japanin keisarikunta on, oliko 2300 vuotta vanha – eli hallitsijasuku olisi vanhempi kuin edellä sanotussa Kiinassa, jossa keisariudesta luovuttiin 1900-luvun alussa. … Eri alueilla on ollut ruhtinaita ja kilpailua vallasta tai elintilasta, ja ruhtinaista tai kansoista vahvin on voittanut ja ryhtynyt rakentamaan kulttuuriaan – kaupunkejaan ja viljelyksiään ynnä muuta. Näin kaiketi se on kulkenut.

Mutta

oleellista lienee ollut myös sivistys, kuten egyptiläisten tai juutalaisten kirjoitustaito, joista länsimaissa juutalaisia tekstejä on viljelty vuosisatojen ajan.

Sulkeutuneisuus / avoimuus?

Kiina ja Japani olivat vuosisatoja suljettuja maita – voisiko sekin olla eräs pitkän historian salaisuus? entäpä vahva kansallinen juutalaisten identiteetti? että he ovat juutalaisia vaikka oleskelivat kuka missäkin valtiossa sysittynä tai joskus arvostettuina kansalaisina?

Lait ja säännöt?

Poimin Raamatusta erään juutalaisuuteen liittyvän lakitekstin pätkän – vanhentunut jo, mutta kansan yhtenäisyyttä kuvaava mitä ilmeisimmin: ”Me emme anna tyttäriämme vaimoiksi muihin kansoihin kuuluville emmekä ota heidän tyttäriään pojillemme vaimoiksi. 32 Kun muihin kansoihin kuuluvat tuovat sapatinpäivänä viljaa ja muita tuotteita myytäväksi, emme osta heiltä, emme sapattina emmekä minään muunakaan pyhäpäivänä.”

Ravinto?

JA ruoastakin on kansojen historiassa huolehdittu, kuten: Puhtaat ja saastaiset eläimet 1 Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: 2 ”Sanokaa israelilaisille: Maaeläimistä saatte syödä kaikkia nelijalkaisia, 3 joilla on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruokansa. 4 — 6 Sitä vastoin eläimiä, jotka märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia tai joilla on sorkat mutta jotka eivät märehdi, te ette saa syödä. Sellaisia ovat kameli, tamaani ja jänis, jotka tosin märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia; ne ovat saastaisia. 7 Saastainen on myös sika, jolla tosin on kaksijakoiset sorkat mutta joka ei märehdi. 8 Näiden eläinten lihaa älkää syökö älkääkä koskeko niiden raatoihin, sillä ne ovat saastaisia.

päivän puheenaiheista hyönteisistäkin Raamatussa on suosituksia, mutta palataan niihin myöhemmin.

Mikä siis on Suomen / suomalaisten resepti pitkään valtiohistoriaan – tulevaisuuteen?

Saattaa olla että suomalaiset häviävät kansana tai ryhmänä jo varsin pian, (kieli ja kulttuuri muuttuvat vinhaa vauhtia), mutta mahdollista on että Suomi valtiona tai ainakin unionin maakuntana säilyy ainakin unionin elinkaaren ajan. Se kuka täällä asuu, jos maa on elinkelpoinen, on ihmiskunnan pitkässä juoksussa varmaankin sinänsä sivuseikka.

Mitä mieltä Sinä olet tulevaisuuden osatekijöistä?

Onko Suomi olemassa 100 vuoden kuluttua? Entäpä 900 vuoden?