pk-yrityksiä kaatuu – 500 000 työtöntä

yhteiskuntajärjestelmä

Mikä neuvoksi?

Talouselämässä on ollut tapana pitää normienpurkutalkoot aina lama-aikaan ja siitä selviytymiseksi, on purettu noususuhdanteen aikana laadittuja sääntöjä, mutta, missä se raja kulkee, on määriteltävänä uudelleen.

PK

Pienyrittäjyys on avainasemassa Suomessa. Kasvu on paljolti viime vuosina ollut sillä tasolla. Kuinka pk-yritysten käy joulumyynnissä ja sen jälkeen, jos asiakkaat karkaavat marketteihin ja osuuskauppaan – suuriin yrityksiin? Tätä kannattaa pohtia, mutta ensin selvittelin sitä mikä se pk-yritys oikeastaan on.

Siihen löytyi Tilastokeskuksen sivuilta eräs Merja Kiljunen  juttu, missä hieman valaisua löytyy.

EU:n komissio suosituksessaan (96/280/EY, Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 107/4) määrittelee pk-yritykset seuraavasti:

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat yrityksiä,

 • joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden
 • joko vuosiliikevaihto on enintään 40 miljoonaa euroa
 • tai taseen loppusumma on enintään 27 miljoonaa euroa
 • ja jotka täyttävät alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

Pk -yritys on riippumaton, jos mikään suuryritys tai niiden joukko (konserni) ei omista sen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25:ttä prosenttia tai enemmän.

Tilastokeskus, kirjoitus Merja Kiljunen Julkaistu: 14.11.2003,

 • henkilöstöä poimin olevan 800 tuhatta, n. 60 %
 • (kannattaa käydä itse tarkemmin katsomassa, jos kopiointi on vajaa);
 • Suomen virallinen tilasto (SVT)

Tilastokeskuksen sivuilla

Uutisia 13.3.2015 (poimintoja):

Palvelualan ja rakentamisen liikevaihto pk-yritysten varassa

 • Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa palvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 2014 yhteensä 2,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
 • Loppuvuonna kasvu kiihtyi 4 prosenttiin.
 • Viime vuonna palvelualan kasvu oli ainoastaan pienten ja keskisuurten yritysten varassa, kun taas suurten yritysten liikevaihto supistui.
 • Toimialoista erityisesti ohjelmistoala ja tietopalveluala kasvattivat liikevaihtoaan.
 • Rakentamisen toimialan liikevaihto kasvoi vuonna 2014 yhteensä 2,1 prosenttia.
 • Palvelualan tapaan myös rakentamisen kasvu nojautui pk-yrityksiin.

Yhä useampi palvelualan yritys jakaa tukieurojen pottia

3.11.2016 Tero Luhtala:

Julkisen sektorin myöntämät yritystuet kohdentuvat paljolti palvelualoille. Kolme neljästä avustuksia ja tukea saaneesta yrityksestä on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä.

Kaikkiaan 19 409 Tilastokeskuksen yritystieto­palveluun sisältyvien toimialojen[1] yritystä sai vuonna 2014 toimintaansa avustuksia ja tukia[2] kuten investointi-, tutkimus- ja tuotekehitys- tai käynnistysavustuksia sekä kansain­välistymis- ja työllistämis­tukia.

 

Tukien kokonaissumma vuonna 2014 oli 504 miljoonaa euroa. Vuoteen 2010 verrattuna summa on kasvanut 30 miljoonalla. Tukea saaneiden yritysten määrä sen sijaan on vähentynyt vastaavana aikana noin 400:lla.

Kirjoittaja on yliaktuaari Tilastokeskuksen yritystilastot -yksikössä. leiden ja blogikirjoitusten sisällöistä vastaavat kirjoittajat.

Tietoja saa lainata, lähde mainiten.

 

Kannattaa

Joskus olen kannustanut että yrityksille voisi ehkä suoda joitakin verotusetuja tai vastaavia, kun takavuosina puhuttiin esimerkiksi työajan pidennyksistä hätäapuna nousukauden ongelmiin. Toisaalta, tukia jo on ja niitä käytetään.