Puolueet voisi korvata ”säädyillä”

Maan taloudellisia asioita ratkotaan taas säätytalolla. [Mielipide 29.10.1992]
Talousneuvostolla ja TUPO-tilaisuuksilla on arvokas foorumi. Perinteinen vallanjako on perustunut lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaan.

Esitetty uusi kolmijako, missä hallitus, Suomen Pankki ja työmarkkinat operoivat tahoillaan, ei oikeastaan muuta mitään. Kysymyksessä on erään amerikkalaisen tutkimuksen määrittelemän ”yleisen normin” muuttamisesta. Tutkija nimittäin pohti, mikä on kaikkien lakien yläpuolella – mikä johtaa lakien muuttamiseen?

Oikeastaan on hyvä, että työmarkkinamekanismi on kohotettu instituutioiden joukkoon. Säätyjen aikaan katsottiin, että työtä tekevä ryhmä muodostaa ns. neljännen säädyn. Valtiomahtien joukkoon on pitkään katsottu kuuluvan ”se neljäs” eli julkinen sana.

Neljäs valtiomahti sopii myös uuteen ”kolmijakoon”. Lehdistö, TV, radio jne. ovat eräs taho, joka vaikuttaa yleisen normin – maan tavan – ja arvojen muotoutumiseen. Aatelisten ja pappien muodosta¬man valtaluokan muuntuminen enemmistöparlamentarismiksi on pieni askel. Monet arvot ovat säilyneet samoina – ay-liike on niitä vain vähän pehmentänyt.

Tutkin aikoinaan puolueohjelmia aina säätyjen ajoista lähtien. Ajattelin käyttää äänioikeuttani harkitusti. Jo 1970-luvulla saattoi nähdä, että yhteiskunta on tasoittunut. Nykyisistä puolueista ei enää tahdo löytää eroja todellisissa asioissa.

Mielestäni puolueet voitaisiin korvata ammattijärjestöjen ja työnantaja-säädyn muodostamalla parlamentilla. Taitaapa olla vielä niinkin, että ay-liikkeellä on jäseniä enemmän kuin puolueilla?

Uskoisin, että puolueisiin pohjaavan valtiollisen järjestelmän rationalisointi säästäisi myös yhteiskunnan varoja. Ay-liike ja työnantajajärjestöt kun rahoittavat itse toimintansa. Kummatkin tahot myös tuottavat tutkimuksia ja laajoja ohjelmia lapsesta eläkeläisyyteen saakka. Ay-liikkeen henkilöjäsenet eläkeläisliittoineen ovat Suomen kansa.

Meistä jokaisella on aina omat arvomme, mutta toimeentulomme on jo vuosia ratkaistu ay-rintamalla!

EINO J. PENNANEN

Mielipide Savon Sanomissa 29.10.1992
MIELIPIDE_29101992