Sisäinen devalvaatio = stagflaatio = rahat eliitille

Palkkojen alentamista on esitetty usein kilpailun edistämiseksi. 0-tupoja on tehtykin. Ja pieniä korotuksia inflaation hyvityksenä. Jotta kansa ei kurjistus, sekä tukipaketteja esim. koronan vuoksi.

Öljykriisi, tai oikeammin energiakriisin 1970-luvulla nosti hintoja kertahypyllä. Energia ei loppunut. Tuskin loppuu nytkään, ruokakaan. Sinänsä hyvätuloiset ovat tuhlailevia. Katsotaanpa vaikka noita pidätettyjä luksusjahteja, tai yksityiskoneita, tai muotivaatteita.

Niin, rahan toimesta syntyy toisille työtä markkinataloudessa. Hintojen korotus pakollisista tuotteissa köyhdyttää ostajaa ja rikastuttaa tuottajan.

Kansallistaminen ja ostokupongit – vakaat hinnat – ennustettavuus ja toiveikkuus. Tyytyväisyys.

Kirjoitin tästä jo aiemmin. Poimin netistä muutaman selityksen stagflaatiolle. Kukapa tuon tienneet? Mutta;

Stagflaatio on yhdistelmä sanoista stagnaatio (pysähtyneisyys) ja inflaatio (hintojen nousu). Stagflaatio tarkoittaa sellaista taloustilannetta, jossa yhdistyvät lama, korkea inflaatio ja korkea työttömyys. Termi stagflaatio tuli käyttöön 1970-luvulla, kun länsimaiden talouksissa oli vuoden 1973 ensimmäisen öljykriisin vaikutuksesta samaan aikaan lama, suurtyöttömyys sekä korkea inflaatio.

NAIRU on taloustieteessä englanninkielinen lyhenne (engl. non-accelerating inflation rate of unemployment), jolla tarkoitetaan makrotalouden teoriaa alhaisimmasta työttömyysasteesta, joka voidaan saavuttaa inflaatiota kiihdyttämättä. Se sai alkunsa työttömyyden ja inflaatiota kuvaavan Phillips-käyrän tultua suosituksi. NAIRU:n mukaan pitkällä aikavälillä työttömyys ei riipu inflaatiosta, joten Phillips-käyrä on pystysuora. NAIRU liittyy läheisesti Milton Friedmanin käsitteeseen luonnollinen työttömyysaste.

Rahan kvantiteettiteorian perustana on Fisherin yhtälö:
M x V = P x T,
missä
• M on rahan määrä eli tietyn periodin, kuten vuoden, aikana kierrossa olevan rahan määrä
• V on rahan kiertonopeus, joka kertoo missä ajassa keskimäärin yksi rahayksikkö kulutetaan
• P on yleinen hintataso
• T on taloudellisen toimeliaisuuden määrä, jota voidaan mitata transaktioiden reaaliarvon indeksillä

x on kertomerkki


tekstiin on tänäänkin pujahtanut kömmähdyksiä, kun nämä ’automaattiset’ ulkomaalaisten tekemät tekstien korjausohjelmat puhuvat hoono soomea, joten täytyy aina korjata pari kertaa tallennusten jälkeen … kyllä ne siitä tokenevat … ja jutusteluahan tämä on