Suomen lapsilykky

Lapsien syntyvyyden väheneminen on kenties taittumassa. Luojan lykky! Jos kohta, toisaalta on hyvä, että ihmiskunta lakkaa kasvamasta – isohko jo nykyään.

Sonnin pito lopetettiin karjataloissa, koska sen ruokkiminen oli kallista. Lapsuudessani lehmät käytettiin naapurin sonnilla astutettavina, jos kotona härkää ei ollut. Myöhemmin keinosiemennys tuli kotiin – humoristisesti sanoen:  kutsuttiin ravattisonni käymään. (Artikkelikuvani arvoitus ratkesi heti alussa.)

Niin;

Lisääntyviä sukupuolia on kaksi, mies ja nainen. Tämän lisäksi tunnetaan ns. sosiaalisia sukupuolia, kaiketi useampiakin. Aihe oli äskettäin uutisosikoissa. Poimin jutustelusta: Ammattitoimittajatkaan eivät enää pysy kärryillä sensitiivisen puheen vaatimuksista -”Väärinsukupuolittaminen on väkivaltaa”; Tämä juttuni on huhtikuulta 2019.

Ne lapset ja lapsionni

Äskettäin kerrottiin, että 2000-luvulla on naisparien määrä lisääntynyt, tai suuntaus vahvistunut. Miehen pito on siis vähenemään päin?

Poimin netistä taustoitusta;

Tieteellistä selitystä homoudelle ei vielä liene saatu, mutta ainakin pari teoriaa löytyy. Näillä naisilla kerrotaan aivorakenteen olevan erilainen kuin ns. heteronaisilla. Maallikon selvityksen mukaan: tämän sanotaan johtuvan äidin raskausaikaan tavallisesta poikkeavasta toiminnasta. (lähde puuttuu muistiostani) Jäljempänä olevat poiminnat saattavat irrallisina olla erilaisia kuin ao. tekstissä, mutta jatketaan silti.

Uusi Suomi 1.6.2016

Tuoreimmat tulokset 2000-luvulta kertovat merkittävästä, ellei jopa mullistavasta, muutoksesta suomalaisten seksuaalielämässä. Yhä useammat alle 30-vuotiaat naiset ovat seksuaalisesti kiinnostuneita toisista naisista, Väestöliitto tiivistää.

Tiede:

Berliinin Humboldt-yliopiston professori, neurofysiologi ja endokrinologi GünterDörner työtovereineen osoitti, että tietyissä vaiheissa nais- ja mieshormonin määrä saattaa vaikuttaa aivojen kehitykseen. Aivot kokevat kypsyessään joko maskulinisaation tai feminisaation, mikä heijastuu tuntemuksiin omasta sukupuolesta ja suuntaa seksuaalisia taipumuksia ja seksuaalista käyttäytymistä.

Dörnerin mukaan sikiönkehityksen aikainen hormonitoiminta voi vaikuttaa siihen, miten aivot myöhemmin reagoivat kemiallisiin ärsykkeisiin. Hänen aineistonsa viittasi siihen, että esimerkiksi 1940-luvulta 1970-luvulle käytössä ollut hyönteismyrkky DDT oli saattanut johtaa transseksuaalien määrän moninkertaistumiseen. Maallikko pohtiikin, mitä kaikkia aineita sitä raskausaikana saattaa ollakaan vaikkapa meikeissä tai kodin siivousaineina? ympäristöstä ja teollisuudesta puhumattakaan?

Tekniikka&Talous 18.11.2014

Geneettinen analyysi 409 epäidenttisellä kaksosparilla tukee ajatusta, että miesten homoseksuaalisuudella on vahva geneettinen perusta, New Scientist kertoo. Tutkimus linkittää homoseksuaalisuuden erityisesti tiettyihin geenimuotoihin kahdessa eri geenissä, joista toinen on X-kromosomissa ja toinen kromosomissa numero kahdeksan.

YLE 5.2.2014

Toistaiseksi ei tiedetä mikä ratkaisee sen, tuleeko lapsesta hetero vai homo. Mitään ”homogeeniä” ei ole löydetty, eikä sellaista tulla nykytiedon valossa löytämäänkään. Kasvatuksella tai vanhempien suhtautumisella lapseen ei ole osoitettu olevan vaikutusta siihen tuleeko lapsesta homo. ”Homoudesta ehkä hyötyä suvunlisääntymisessä. (Tutkimukset siis jatkuvat)

.leikkeitä …

Lääketieteen perustiedot ja ajattelutavat pohjaavat ennen kaikkea biologiaan, vaikka humanismilla ja kulttuurilla on niin ikään vahva sijansa. (Varmaankin nuo ns. sosiaaliset sukupuolet ovat kulttuurillisia osittain?) Käytännön lääkärille evoluutiokysymykset saattavat olla filosofisia, mutta lääketieteen tutkija käyttää niitä apunaan yrittäessään ymmärtää normaalia fysiologiaa tai sairauksien syntyä. (Enard ja Pääbo 2005)

Evoluutio perustuu paitsi mutaatioihin myös niiden valikoitumiseen eli luonnonvalintaan. Valinnan kohde voidaan pelkistää yksittäisen geenin tasolle, vaikka valinnan perustapahtuma kohdistuukin yksilöön (Dawkins 1976).

W: Lesbot ovat korkeammin koulutettuja kuin heteronaiset. (Tämä viittaa ehkä myös uraorioentoitumiseen perheen vaihtoehtona?)

Helsingin Uutiset 18.11.2013

Sinkkuus ei ole ihmiselle luontaista. (parisuhde siis on luontaisin olotila) Evoluutiobiologian dosentin Markus J. Rantalan mukaan sinkkuudelle löytyy perusteluja.