Suomessa miljoonan koti kylmenee?

hintakupliako

Viherkattojen muinaisia edeltäjiä ovat olleet mökkien turvekatot.

Viherkatot ovat tulossa muotiin – kattopihat. Kuinka turvekatto rakennetaan, on jo toinen juttu. Sammaleen käyttö seinien lämmön eristeenä on unohtunut. Niinpä jopa olkikatto vaikuttaa tutummalta. Niitä näkee esimerkiksi peri-englantilaisista maaseudun tv-sarjoista jopa rikkaitten talojen kattoina.

  • Sammal, sahanpuru, kutterilastu
  • Ilma suljetussa rakenteessa

Rahkasammalet (Sphagnum) on laajahko sammalten suku. Rahkasammalet muodostavat maatuessaan turvetta. Vuodessa rahkasammalen yläosa kasvaa pituutta noin sentin, ja alaosa maatuu turpeeksi. Turvetta Suomessa riittää!

 

Suomen öljylähde ovat metsä ja suot.

Turve saa palaa ainakin vuoteen 2030 saakka. kriisin sattuessa tärkein on ruokahuolto ja energian saanti.

Pohdintoja netistä: Kuopion Energialla hiilineutraalius tarkoittaisi lyhyellä tähtäimellä siirtymistä pelkkään puun käyttöön. Nyt turpeen osuus polttoaineesta on 40 prosenttia ja puun 60 prosenttia. SS talous, 14.10.2018 .

 • Huoltovarmuuskeskus on huolissaan kivihiilen käyttökiellon vaikutuksista, SS 5.8.2018.
 • Kuopion Energian toimitusjohtajan Esa Lindholmin mukaan turpeesta luopuminen kokonaan ei olisi järkevää huoltovarmuuden kannalta. SS 15.2.2018.

Turvevarojen energia Suomessa vastaa 1 100 miljoonaa öljytonnia.

Turvetuotannossa on käytössä vain noin 0,6 prosenttia koko Suomen turvemaapinta-alasta. Turpeen osuus Suomen energiantuotannossa on noin 4 -7 prosenttia.

Miljoonan suomalaisen kotia, koulua tai työpaikkaa lämmitetään turpeella. Se on kotimainen polttoaine, joka korvaa ennen kaikkea hiiltä.

Turpeen osuus kaukolämmön tuotannossa on viime vuosina ollut 15 prosenttia ja monissa maakunnissa sen osuus on yli neljännes. Kaikesta Suomen polttoaineiden käytöstä turpeen osuus on ollut viime vuosina 5 prosenttia.

Turveinfon mukaan tuotannon arvo on 200 miljoonaa euroa kivihiilen hintana. Kuopiossa turpeen osuus on ollut noin 50 % käytetystä polttoaineesta sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Turvetuotannossa on käytössä vain noin 0,6 prosenttia koko Suomen turvemaapinta-alasta.
Energiateollisuuden

” Tavoitteenamme on ilmastoneutraali Suomi, jonka pohjoisessa ilmastossa energian tarve ja tuotanto kohtaavat kestävällä tavalla.”

Tammi-maaliskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 2,7 miljardin euron arvosta. ()

 • Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 62 prosenttia.
 • Energiatuotteita Suomesta vietiin 1,4 miljardin euron arvosta.
 • Energiaturpeen kulutus on noin 55 PJ /a 2019, Suomen virallinen tilasto (SVT) stat

EK:n mukaan Elinkeinoelämä käytti lähes 2/3 Suomen sähköstä 2012, jonka kokonaiskulutus oli 85,2 TWh. EK arioi Energian tarpeen kasvavan noin 35 % vuoteen 2035 mennessä maailmalla.

Valtakunnallisesti turvetuotannon vesistökuormitusosuus on alle 1 %.

Ilmastovaikutuksen laskennassa otetaan huomioon koko energiantuotannon elinkaari, joka alkaa turpeen tuottamisesta alueen jälleen käsittelyyn ja jälkikäytön tuotoksen hyödyntämisestä energiantuotantoon.

kun turve on hyödynnetty, saadaan alueelta tuotetuksi hiilidioksidineutraalia polttoainetta, joko ruokohelpeä tai puubiomassaa, joka alentaa kokonaisilmastovaikutusta suhteessa tuotettuun energiamäärään.

Uusi turvetuotantomenetelmä on Vapo Oy:n ja VTT:n kehittämä,

ja sillä voidaan tuottaa yhdeltä hehtaarilta yhtä paljon turvetta kuin 1020 hehtaarilta jyrsinturvekenttää.

Turvemaan käyttö energiantuotantoon maankäyttönäkökulmasta on ilmastolle suotuisampaa kuin kivihiilen hyödyntäminen, kun huomioidaan koko energian hyödyntämisen elinkaaren päästöt ja nielut sekä tuotettu uusiutuva polttoaine. Suopeltojen kohdalla tämä on erityisen ilmeistä, mikä johtuu suopeltojen voimakkaiden päästöjen loppumisesta, kun alue hyödynnetään energiantuotantoon.. vtt 2007

Turvetuotannon jälkeen suopellolle tulisi istuttaa metsää tai viljellä ruokohelpeä.

Ruokohelven kasvattaminen hillitsee entisten turvesoiden kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Filosofian maisteri Niina Hyvönen osoittaa väitöstutkimuksessaan, että turvetuotantoalueet voidaan muuttaa ympäristöystävällisemmiksi ruokohelven avulla.


Vertailun vuoksi:

 • Maailman suurin öljykenttä, Saudi-Arabian Ghawar.
 • Polttoöljyn lämpöarvo on eri yksiköillä ilmaistuna noin 10 kWh/litra eli 11,8 kWh/kg tai 42,7 MJ/kg.
 • palaturpeella lämpöarvo 1,40 / i-m3, jyrsinturpeella 0,90 / i-m3 irtokuutiometri Kotimaa 4.12.2015

 


 • Lämpöeristämisen laskennallinen lämmönjohtavuus on sahanpurulla 0,075 – 0,12 W/(Km) ja kutterinlastulla noin 0,14 W/(Km). Sammaleen tieto täytyy etsiä jostakin toiste. Sivun lähde Wikipediassa puuttuu.

 

 • Keinotekoisista muovipohjaisista eristeistä EPS-eristeet ovat paisutettua polystyreeniä, josta käytetään puhekielessä usein nimeä styrox tai styroksi. EPS-eristeelle tyypillinen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo on 0,031-0,039 W/(Km) Lähteenä on verkkosivulla on EPS-eriste . fi

 

 • Artikkelin mukaan termillä polyuretaani viitataan käytännössä sekä polyuretaaniin (PUR) että poly‐isosyanuraaniin (PIR), jotka ovat molemmat umpisoluisia kertamuoveja. Molempien muovien pääraaka-aineita ovat isosyanaatti, polyoli ja ponneaine. Poly‐isosyanuraani eroaa polyuretaanista siten, että siinä on noin kaksinkertainen määrä isosyanaattia. Lähteeksi Wikipediassa on merkitty: PUR-ERISTEIDEN MATERIAALIEMISSIOIDEN ESIINTYMINEN. RTA LOPPUTYÖ 2015. ARI LAAMANEN. Polyisosyanuraatin lämmönjohtavuus on (lambda declared) 0,022 W/(Km)