Talous ja väestö tasoittuvat

Maapallolla on tässä kirjoituksessa neljä miljardia liikaa väestöä. Asian voi korjata kahdella tavalla: 1) Väestön syntyvyyttä vähentämällä määrää voi pienentää; 2) Toinen tapa on esimerkiksi jakaa asukasmäärä tasaisemmin. Tällöin Euroopan osuus näyttäisi olevan noin 700 000 000 (700 miljoonaa*) siirtolaista. Suomeen tulisi lisää asukkaita noin 20 miljoonaa tai enemmän. Väestön jakaminen eri mantereille lisäisi Euroopan talouskasvua ja tuo huomattavasti kaivattua halpatyövoimaa – Kiinailmiö kääntää suuntaa ja tuotanto sekä investoinnit palautuvat kehitysmaista länsimaihin. Väestön väheneminen lisäisi kestävää kehitystä – suojelisi ympäristöä jälkimmäistä vaihtoehtoa paremmin – noin yleensä.

Maallikon köyhyys- ja väestön tasauskehitys perustuu näkemykseen, että monella alueella asuu yliväestöä, sellaisia joita alueen ruuantuotantokyky ei riitä ravitsemaan.

Eri järjestöjen mukaan, noin 800 miljoonaa ihmistä kärsii jatkuvasta nälästä, miljardilla ei ole juomakelpoista vettä, ja kahdella ja puolella (2,5) miljardilla kunnollista vessaa ja viemäröintiä. YK:n arvioin mukaan 11 miljoonaa lasta kuolee vuosittain nälkään ja erilaisiin torjuttavissa oleviin tauteihin. (ilmaissanakirja Wikipediaa mukaillen)

Esimerkiksi Etiopiassa on nälänhätä. Sinne kerätään ruoka-apua. Maan pinta-ala on noin neljä kertaa Suomen kokoinen, ja väkiluku lähentelee 100 miljoonaa. Asukastiheys on varsin suuri 90 / km2 (Suomi noin 18). Maallikon käsitys on, että alueella asuu kymmeniä miljoonia yliväestöä, yli sen mitä alue kykenee elättämään.

Artikkelini kuva on periaatteellinen. Asukasmäärien pallot ovat malleja, joiden koko on vapaasti piirretty. Mantereitakin kuvasta puuttuu. Keskeinen näkemys on, että väestön kasvu yhdestä seitsemään miljardiin ajoittuu 1900-luvulle. Kaaviossa on kuvattu noin neljän miljardin ylimäärä maailman väestöstä, joka siis tulisi jakaa tai vähentää ajan kuluessa väestön syntyvyyttä pienentämällä. Valinta on vaikea?

Pohdin aihetta, miten tähän on jouduttu, sitä, miten pakolaistilanne on syntynyt.

Israel ja Palestiina

Valtiot kilpailevat syntyvyyden kautta kasvavan koon perusteella. Erään toimittajan teoksesta ilmenee, (muistinvaraisesti) että palestiinalaisperheissä on jopa 14 lasta. Vastaavasti vanhoillisimmat israelilaiset lisääntyvät yhtä ripeästi. Heille maksetaan jopa lapsientekolisää ja ovat vapautetut sotilaspalveluksesta? Syntyvyyden säännöstely Israelin tekemän Palestiinan aidan avulla saattaa pitemmän päälle onnistua, kun valtio ei itse tätä kykene hallitsemaan.

Iran

Mainitsemani tietokirjailija selosti myös Iranin väestön yli kaksinkertaistuneen, ollen jo 81 miljoonaa (asukastiheys 42 / km2) sen jälkeen kun Persian shaahi kukistettiin, olikos se 1979. Irakin sodan aikana kirjailija kertoi valtion tavoitteen olleen kasvattaa lapsilukua niin, että saadaan 20 miljoonainen armeija. Puuha taitaa olla edelleen menossa, vaikka talouspakotteista on jo periaatteessa luovuttu.

Muuta maat

Teoksen lukeminen on vielä kesken, ja väestön liikakasvun idea on jo selostettu, sekä tarinat ovat yleisesti tunnettuja, joten jatkan aiheesta vasta myöhemmin.

Väestönkasvun hillintä on ympäristöteko

Israelin palestiinalaiset ympäröivän saartoaidan tavoin aiemmin sodat, taudit, nälkä ja vastaavat tekijät pitivät kansojen koon tietyissä rajoissa – ylikansoitus kuoli pois. Nykyisin kun taudit ja muut onnettomuudet ovat harvinaisia, väestön kasvua ei oikeastaan rajoita mikään, kun ruoka-apuakin saamme sitä tarvitessamme.

No, jos kansoja siirretään maanosasta toiseen, väestönkasvu vain kiihtyy parempien olojen ansiosta – näinhän englantilaiset alkoivat lisääntyä 1730-luvun teollistumisen myötä.

Suomen tilannetta juuri nyt pohdin tässä myöhemmin, ja olenhan siitä jo jotain aiemminkin lausunut – tumpelointia kaikki tyyni + turvallisuustilanteen heikkeneminen siihen mitä aiemmin oli, on myös ollut esillä pohdiskeluissani + sekä se, että rakentaisimme pakolais- ja kehitysmaa-alueille pakolaisten turvakaupunkeja (Uusi Troija ja Karthago). Tänne tulijoita on myös hyvä kouluttaa – perehdyttää – länsimaiseen demokratiaan, suomalaiseen työmarkkinakäytäntöön, tasa-arvoon ja oikeusvaltioon, jotta heillä on viemisinään jotain erinomaista täältä kotiin palatessaan. Eiko vain.

  • * numerotieto korjattu (kuvassa on Euroopan osuus noin 700 miljoonaa siirtolaista) 4.2.2016