Terävimmät kynät

Savon Sanomien Koulutus-liite näyttää sisältävän hyötytietoa. Talvella liitteen sähköinen mainos viittasi ”penaalin terävimpiin kyniin”. Parhaat saavat parhaat opiskelupaikat – tai ainakin pääsevät haluamalleen uralle. Liitteessä on mukavia kommenttejakin, esimerkiksi työllisyysennusteista. Ne ovat unelmien ohella tärkeitä uraa valittaessa, mutta eri asiantuntijoita kannattaa tässäkin kuulla.

Opiskelutarjonta Kuopiossa on laaja. Kuopio on ja on ollut hyvä opiskelukaupunki – kävinhän aikoinaan kouluni Kuopiossa. Hyviä opiskelupaikkakuntia on Suomessa runsaasti muitakin. Itä-Suomen yliopiston sivuilta poimin: ”Koulutusalojen määrän mukaan olemme Suomen monialaisin tiedeyliopisto. Meille valitaan vuosittain noin 3 000 uutta opiskelijaa..” Monialaisuus vaikuttaa maallikosta hyvältä piirteeltä yliopiston esitteessä.

Soitin 1990-luvun lamavuosina eräälle dekaanille. Asiani oli ”laaja-alainen”. Totesi hänelle, että Suomessa on vähän henkilöitä, joiden kanssa voi keskustella esimerkiksi lamaan liittyvistä asioista laajasti – tai kattavasti. Olimme tavallaan samaa mieltä erikoistumisen ja monialaisuuden käsitteistä. No, silloinen asiani on jo sinänsä unohtunut, mutta viime vuosina tiedemaailmassa on onneksemme keskusteltu kapea-alaisuuden laajentamisesta pontevasti – näin on hyvä.

Opiskelemaan on hakeuduttava kaikkina aikoina – eli opiskelua innoittava paketti on juuri nyt ajankohtainen. Koulutukseen kohdistuvat säästöt ja yt-neuvottelut ovat puhuttaneet viime aikoina. Väkeä vähennetään. Jotenkin oli sääli, että yliopistot joutuivat ” kerjuulle, kun rahoitusta uudistettiin.

Voineeko tuota omarahoitusosuuden keräämistä kerjäämiseksi sanoa, mutta kuitenkin…

 Penaalin_kynät

Erityisesti yliopistojen yhteistyö näyttää kehittyvän. Oulun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyö herätti huomiota tässä talvella. Tarvittaessa ne voinevat huolehtia jopa toistensa opiskelijoista, jos toinen kumppani joutuu ahtaalle. Esimerkkinä voisi olla se, että syksyllä liitin erään kirjoitukseni loppuun ajatuksen siitä, että Kuopion kampuksen voisi sulkea säästösyistä. Tällöin toiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut jne. sekä opiskelijat saisivat jaettavaksi enemmän resursseja. Suomessa ei kaikille näytä riittävän töitä. …

Opiskelupaikkojen vähentämistä ovat eräät muutkin tuon jälkeen esittäneet, eräät talousviisaat ja äskettäin ministerikin. Peruin mielipiteeni ennen sen julkaisemista. Kuopion kampuksen sulkemisen pontimenani oli alkuaan vain se, että asuntomarkkinoiden kuumenemiselta vältytään Kuopiossa, kun opiskelija-asuntoloihin asutetaan pakolaisia, ja osaltaan sekin, että Kuopiossa päästäisiin eroon jalkakäytävällä pyöräilevistä nuorista ”hätkähdyttäjistä”.

Edellä esitin kuitenkin enemmän koulutuspaikkojen säilyttämistä puoltavia kuin niitä vähentäviä kannanottoja, joten viimeinen kappale oli enemmänkin ääneen ajattelemista.