Uusi Troia ja Karthago

eSIMERKKI
Suomen on löydettävä uusia vientituotteita. Rakennuksia on tehty niin Venäjällä kuin aikoinaan Irakissa. Suomalaisille mökeille olisi maailmalla tarvetta.

Välimeren alueen pakolaiskysymys on kriisiytynyt. Ennen pakolaispolitiikkaa Suomen linja oli, että ihmisiä autetaan heidän kotiseudullaan, olemalla enemmän lääkäri kuin tuomari. Miten siis on edettävä sisällissotaa käyvien maiden kansalaisten auttamisessa heidän koti- ja lähiseudullaan, olematta sodan osapuoli?

Kriisien torjuntaan perustettiin yhdessä eurooppalainen turvallisuusjärjestö, ETY-järjestö. Finlandiatalossa ETYK pidettiin 40 vuotta sitten, 1975. Muistan Nokian edeltäjäyhtiöissä käydessäni kertomuksen, että puolueettomassa Suomessa valmistetut laitteet säilyivät kohdemaissaan ehjinä, kun amerikkalainen tai venäläinen saatettiin rikkoa ideologisin vaikuttein. Kansainvälisissä asioissa on hyvä edetä ETY-kokouksen hengessä.

Jo Raamatun historian aikaan ihmisille oli turvakaupunkeja (Mooseksen kirjassa niitä mainitaan olleen kuusi). Ehdotan, että Afrikan rannikolle perustetaan Karthago II (Uusi Karthago) ja Turkin rannikolle Troia II (Uusi Troia) pakolaiskaupungeiksi. Ne voisivat olla YK:n / ETYJ:n / EU:n hallinnoimia / vuokraamia – esim. pala Eurooppaa. Tästä pääsemme rakennusprojekteihin.

Laitetaan sirkkelit soimaan ja rakennetaan turvakaupungit suomalaisesta puusta – lomamökkien tapaan, tai kuten Helsingissä, miniasunnoiksi.Lämpimissä maissa riittää kesämökin eristystaso. Aurinkopanelit saanee Kiinasta.

  100 000 pakolaiselle tarvitaan noin golfkentän kokoinen määräala (30 ha); 4-h mökkejä 25 000 kpl, á 5 000 €, juomavesijärjestelmä, vedenpuhdistamo(t), kaupat, pyykkituvat, koulut, ravintolat, torit, tiet, viemärit … jne. Kallistahan se on, mutta tekijöitä löytyy, niin Suomesta kuin pakolaisista itsestään. Rahat olisi kerättävä, kuten nytkin, maailmalta. Pakolaisia ilmeisesti aina on, mutta sinänsä, rauhan tultua talot olisivat pakolaisille tarpeettomia. Toisaalta, elintasokuilua ne tasoittaisivat mannerten välillä?

 • Yhtäältä Krimin matkailu on laantunut.
  Pakolaisille voisi olla jo nyt valmis turvasatama Krimin niemimaalla. Venäjä osoittaa hyvän tahtonsa kansainvälisessä toiminnassa ja samalla Krimin alueen tulevaisuudesta päästään keskustelemaan.
  Diplomaatit, kauppiaat ja rakentajat asialle.

Kommentit

 • Eino J. Pennanen

  22.6. LISÄYS: Pakolaistenvastaanotto Eurooppaan n vastatuulessa. Tästä johtuen:

  ehdotukseni rakentaa eurooppalaiset pakolaiskaupungit Turkin ja Afrikan rannikolle, on vaihtoehtona myötätuulessa.

 • Eino J. Pennanen

  KIITOS KOMMENTISTA!
  Maallikon mielestä hieno hanke.

  1) Vesilaitosyhdistyksen verkkosivulla http://www.vvy.fi/index.phtml?s=209 olevaa tietoa:

  HANKKEEN NIMI: Vedenlaadun kokonaisjärjestelmän kehittäminen (POLARIS)
  HANKKEEN TOTEUTTAJAORGANISAATIO(t): Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Geologian tutkimuskeskus, Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Ilmatieteenlaitos, Savonia-ammattikorkeakoulu.
  MUUT YHTEISTYÖTAHOT: Berner Oy, GWM-Engineering Oy, Kirkkonummen Vesihuoltolaitos, Labkotec Oy, Labtium Oy, Lahtiaqua Oy, Logica Suomi Oy, Maa- ja metsätalousministeriö, Mikkelin vesi, Mipro Oy, Pacsolution Oy, Pöyry Environment Oy, Riihimäen vesi, Savcor Forest Oy, Sosiaali- ja terveysministelriö, Suomen Sokeri Oy, Telemic Oy, Valio Oyj, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys.

  TIIVISTELMÄ: Juomaveden turvallisuuden kannalta toimitusketjun heikoin lenkki on raakavesilähteessä. Vedenlaatua tulee hallita reaaliaikaisesti myös sen syntyvaiheessa ennen joutumista vesiverkostoon. Projektin haasteena on soveltaa uusimpia arviointi-, analyysi-, mittaus- ja mallinnusmenetelmiä raakavesikohteen luonnonprosessien ennakointiin ja vesilaitoksen hallintaan.
  Projektissa luodaan parhaita käytäntöjä raakavesiketjun hallintaan siten, että WSP:n (Water Safety Planning) edellytykset täyttyvät. Kokonaisjärjestelmän tarkoituksena on turvata riittävä vedenlaatu normaali- ja erityistilanteissa. Kontaminaatiotilanteet on tarkoituksena havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jo raakavesilähteessä sovellettavan online-monitoroinnin avulla. Korjaavien toimenpiteiden riittävyys todennetaan laadittujen riskinarviointien perusteella.
  Projektin onnistumiseksi on koottu kansainvälisellä tasolla toimiva tutkimusverkosto eri järjestelmäosa-alueiden kehittämiseen ja integrointiin.
  Projektiin on kutsuttu kansallisia yhteistyökumppaneita hyödyntämään projektituloksia tuotteidensa ja palvelujensa kehittämiseksi.
  Hankkeen tärkeimpänä tuloksena saavutetaan vedenlaatuketjun kattava kokonaisjärjestelmä, joka perustuu kohteen asiantuntija- ja järjestelmäperusteiseen tietämyksen ja datan hallintaan. Hankkeessa toteutettujen kansallisten ja EU-tason pilotit edesauttavat yrityksiä palveluiden ja tuotteidensa markkinoinnissa ja kehityksessä vaatimukset täyttäviksi ratkaisuiksi.

  KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAINEN RATKAISU JUOMAVEDEN VALMISTUKSEEN, lainaus www.vodaflo.fi tuotetiedoista: Vodafresh on merikonttiin asiakastarpeen mukaan rakennettu siirrettävä vedenpuhdistuslaitos, joka tuottaa EU:n juomavesiasetuksen mukaista vettä.
  Vodafresh vedenpuhdistusyksikkö on luotettava ja täysin automatisoitu laitos. Helpon käytön takaa monipuoliset etäkäyttö ja etähallinta mahdollisuudet. Yhden yksikön tuotantomäärä on 1-50m3/h asiakastarpeen mukaisesti.
  Raakavesilähteeksi laitokselle soveltuu pintavedet, kuten jokivesi ja järvivesi. Rannikkoalueille suunniteltu yksikkö tuottaa juomavettä merivedestä.

Kommentointi on suljettu.