Uutta

Suomessa poliisi tunnisti Venäjän motoristien uhkan jo vuotta aiemmin ennen kuin tunnuksettomat vihreät moottoripyörillä liikkuneet sotilaat  miehittivät Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan. Tämän voinee päätellä rivien välistä pienen uutisen perusteella, missä kerrottiin tietovuodosta koskien keskusrikospoliisin tietokantaan presidentti Putiniksi myöhemmin yksilöidyn  henkilön epäilyttävästä käytöksestä.

Mitkä oikeat termit ovatkaan, merkintä oli tehty vuonna 2013 kun Krimin valtaus oli vuonna 2014.

Suomen tiedustelu siis toimii!

Miksi merkintä sitten oli ilmeisesti lain vastainen, jäi uutisesta epäselväksi. Muistelen alkuaan kerrotun, että valtioiden päämiehiä ei Suomessa kirjata, tai saa kirjata epäilyjen tai tarkkailtavien henkilöitten rekistereihin? ja että kyseinen poliisin tietokanta oli jossakin määrin epämääräinen luonteeltaan ja ylläpitonsa osalta? Ehkä näin. Älköönkä kenkän pahastuko aiheen pohdinnasta maallikon termein!

 

Oleellista tietenkin oli, että tiedustelutieto vuodetaan silloin kun sillä odotetaan olevan vaikutusta –että kerrotaan että tiedämme. Sivuutan tässä ajatuksen siitä että    merkintä olisi ollut pelkästään sisäpiirin vitsiksi aiottu, koska televisiouutisissa ja muistaakseni lehdissäkin julkaistiin materiaalia sitä kun sanottu henkilö esiintyi motoristijoukkojen kanssa samojen lippujen alla.

 

Ehkäpä lainsäädäntöä olisi tässä kohden aihetta tarkastella uudelleen. Palaan asiaan toiste kun palauttelen mieleeni jutun juuren, jos poliisiraportti jossakin julkaistaan ja muistan ja ehdin kaivella arkistoista tapahtumasta aiemmin kerrotun.

Maallikko voinee kuitenkin yksityishenkilönä onnitella poliisiorganisaatiota tosiasiallisesta tiedosta – palveleehan se maanpuolustusta mitä suurimmassa määrin – jos kohta että palo oli väärin sammutettu!

 

Toinen kohua aiheuttanut tapaus oli kaksoiskansalaisuus valtion viroissa, ja muistaakseni erityisesti puolustusvoimissa. Kaiketi oikeudelliset prosessit ovat asiassa kesken, joten sivuan ainoastaan asian yhteiskunnallista keskustelunäkökulmaa. Lakeja tälläkin tontilla on kuitenkin aihetta tarkentaa, koska ilmeisesti tässäkin tulipaloja saatetaan sammuttaa väärin?

 

Vuonna 1938 on julkaistu Kivistö, Oksalan laatima ja WSOY::n julkaisema teos MAANPUOLUSTUKSEN ALKEIDEN OPPIKIRJA  (oppi)koulujen maanpuolustuksen opetusta varten itsenäisenä aineena.  Teos on valmistunut juuri sotien alla ja käsillä oleva kolmas painos vuonna 1941 jatkosodan kynnyksellä. Tuolloin oppia on tarvittu.

Ymmärtääkseni vielä omat opettajani 1960-luvulla olivat tuon entisajan koulun käyneitä ja sanoisinko suojeluskuntalaisen opettaja-aineksen ja isänmaallisen suuntauksen valaisemia. Koulussa seikat olivat merkittäviä.

 

Ehkäpä Suomi tarvitsisi uudelleen oppikirjan puolustusvoimien organisaatiokuvassa osatekijöinä mainitut Suojeluskunta- ja Lottajärjestöt. Puolustuslaitos ja  sisäministeriön Rajavartio- ja Merivartiolaitoshan meillä edelleen toimii. Mahdollisesti vapaaehtoinen tukiorganisaatio voisi olla alkuun santarmityylinen apulaispoliisien organisaatio.

 

Jos ja kun suojeluskuntalaki palautetaan voimaan, eli että kumotaan suojeluskuntalain kumonnut laki, näkisivät järjestöt uudelleen päivänvalon. Hyllyssäni oleva suojeluskuntajärjestön omaisuuden jakoa käsittelevä teos, kun järjestö lakkautettiin, kertoo että organisaatio oli toiminnaltaan myös taloudellisesti itsenäinen suorastaan varakas.

Suojeluskuntataloja oli lähes joka pitäjässä,  esimerkiksi Nilsiässä Manttu – taitaa sellainen olla Siilinjärvelläkin, ainakin Mantun kenttä on nimenä säilynyt. Kuopiossa suojeluskunnan talo purettiin ja se tunnettiin elokuvateatterina.

 

Juonnon jälkeen voinee tuoda esiin sen, että sotaväkeen päästäkseen, ollakseen kelvollinen, oli lääkärintarkastuksen lisäksi läpäistävä suojeluskunnan seula.

Eräs asioista perillä oleva tuttavani tiesi kertoa, että lähemmäs kolmesataatuhatta miestä ei tätä seulaa ole läpäissyt. Uskoakseni kansalaisuus- ja muut suojelupoliisin nykyisiin kansalaisen luotettavuusarvioihin sisältyvät tekijät tulisivat automaattisesti huomioon otetuiksi kun suojeluskunta kullakin paikkakunnalla antaisi lausuntonsa henkilön sopivuudesta lotaksi tai sotilaaksi taikka poliisikuntaan.

Tuskinpa siinnä ketään asetettaisiin   eriarvoiseen tai oikeudettomaan asemaan valinnoissa – isäntähän saa valita palkollisensa ja vapaaehtoisensa – ja kansalaisten kokonaisturvastahan kaiken kaikkiaan on kuitenkin kysymys – eivätkä kaikki edes tahdo maataan puolustamaan muutoinkaan.

 

Teemakuvassa on Suomenlinnasta otettuja ilmaispalvelun kuvia – kukapa nuo tunnistanee?

netistä poimin:

Kuninkaanportti on Suomenlinnan eteläisimmällä saarella Kustaanmiekan salmen edustalla sijaitseva porttirakennus. Se on merilinnoituksen alkuperäinen pääsisäänkäynti ja sitä pidetään yleisesti yhtenä Suomenlinnan tunnusmerkeistä.

Yksi Suomen tunnetuimmista lauseista on Ehrensvärdin käsialaa, ja se on hakattu Kuninkaanportin viereen laitettuun kivitauluun, Suomen kansalle tarkoittamansa kuuluisan tekstin:

»Eftervard, stå här på egen botn, och lita icke på främmande hielp.

(Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen apuun).»