Valtion korvattava vierailun häiriöt

Median välittämä toimitettu mielikuva

presidenteistä Putin ja Tramp on hieman epämääräinen, sanoisinko kuitenkin että jopa väheksyvä ja kielteinen. Mitä oppositiolaisempi media on, sitä kriittisemmät ovat puheet olleet. Kumpaakin arvostellaan eri lähtökohdista ja suorastaan voittopuolisesti paheksutaan. Ylistäviäkin kommentointeja on toki ollut.

Pakkovaltakeinoja – kasakkamentaliteettia?

Valtio käyttää presidentin kutsumien (tiedottamien) ulkovaltojen päämiesvieraitten ohjelman läpivientiin pakkovaltaa kansalaisiaan kohtaan. Katuja ja alueita suljetaan. Kansalaisten elämää häiritään ja (liikkumisen) vapauksiin puututaan oleellisesti.

Demokratiassa korvattavaa?

Valtio on katujen sulkemishaitasta valtiojohdon vierailujärjestelyjen osalta mitä ilmeisimmin korvausvelvollinen. Ulottuuko korvausvelvollisuus myös vieraileviin valtioihin? Kenties

Onkin kysyttävä keskustellen, kuinka pitkälle tällaisessa voidaan nykyisin mennä ja estää tai rajoittaa perustuslain takaamaa liikkumisen vapautta, kun kysymyksessä ei edes ole yleisestä (suomalaisten) turvallisuudesta? Ennakkotapauksia ei tiettävästi Suomessa tästä vielä ole.

Kapitalistinen markkinatalous kuitenkin koko ajan vähentää ja väheksyy valtion puuttumista vapaan markkinatalouden vapauksiin, joten varsin pian lähitulevaisuudessa tästäkin varmasti keskustellaan ja asiat ratkaistaan. Jo nyt suuret kauppayhteisöt ovat haastaneet vapakauppaa ja oikeuksiaan rajoittaneita valtioita nk. välimiesoikeuteen, missä kerrotaan annetun miljardiluokan korvaustuomioita.

Valmistautuminen ja varautuminen 2020?

Kannattaakin ryhtyä jo valmistelemaan sitä että Suomi seuraavalla unionin budjettikaudella lopettaa ensimmäisenä irtautumistoimenpiteenä unionin nk. johtohahmojen erikoiskohtelun esimerkiksi liikenteessä täällä käytäessä. Saattueille ei vastaisuudessa anneta etusijaa suomalaisessa liikenteessä ja suomalaisiin kansalaisiin nähden!

Tietenkin on hankalaa ja ehkäpä tavalliselle kansalaiselle mahdotontakin erottaa oikeat hälytysajoneuvot ja niitten etuoikeus ajaa ensin vääristä hälytysajoneuvoista saattueitten edellä. Tähän tietenkin harjaannutaan ja voidaan ohittaa etuoikeusvaatimukset joustavasti? ehkäpä niin. Tärkeintä kuitenkin on järjestää reitit niin että ne eivät häiritse kansalaisia, esimerkiksi helikopterein.

Lait voidaan tietenkin säätää niin että ne ovat kylmäkiskoisia eurooppalaiselle nk. eliitille jo seuraavan budjettikauden alusta alkaen, ja vieraitten reitit eritoten, eikä kansalaistottelemattomuuteen perustuvaan välinpitämättömyyteen, tai edes sen ajattelemiseenkaan, lainkuuliaisessa Suomessa anna mikään aihetta.

Suomalaiset nousevat barrikadeille vasta viime kädessä – mielenosoituksia tosin järjestetään jo varsin runsaasti – laillisesti ilmoitetuista mielenosoituksista varmaan edellä onkin puhe.

Jäsenmaksu nousee – Exit hanke luonnon helmassa

Tapaaminen 2018 onnistuu

Yleinen kansan käsitys lienee 2018 edelleen se, että USAn ja Venäjän presidenttien järjestämästä tapahtumasta on Suomelle ja suomalaisille enemmän hyötyä kuin haittaa? Ja että suomalaisille on kunnia-asia järjestää toivottu tapaaminen. Ehkä käsitys sanoiksi puettuna tapahtumasta on eri kuin aiemmin, mutta silti.

Aikoinaan pääteema oli oikeastaan se, mitä presidentti Urho Kekkonen totesi vuonna 1961 YK:ssa pitämässään puheessaan; Suomi on valinnut YK:ssa lääkärin roolin tuomarin sijasta. UKK selosti tätä linjaansa myöhemminkin haastatteluissaan (Paasikiven-Kekkosen -linjaksi kutsuttiin kylmän sodan aikaan).

Suomen tavoite oli eräiden verkkosivujen lainauksen mukaan olla mukana rakentamassa rauhanomaista yhteistyötä (YK). Tästäpä se on kysymys varmasti edelleen.


(tässä jutussa nimet on aakkosjärjestyksessä ja valittu niin että ovat sitä vastavuoroisesti)