Vapaakauppa lähentää kansojen Veljeyttä!

Vapaakauppa yhdistää markkinavoimat – kansat. Kansat ovat veljet keskenään…

Yhdysvallat toteutti Italian Mussolinin ja Saksan Hitlerin fasismiin sisältyvää kommunistien ja sosialismin vainoa vielä sotien jälkeen. Meillä Suomessa tämä ilmeni jo kansalaissodan jälkeisinä puhdistuksina. Vallankumousta ja omaisuuden kansallistamista on sinänsä pelätty maailman sivu, jo muinaisessa Roomassa. Suuret massat ja  orjat pidettiin Roomassakin sivussa. Kansannousut tukahdutettiin verisesti. USA on roomalaisittain rakennettu valtio, entä Suomi.

Roomassakin omaisuus oli harvoilla.  Maailma on säilynyt vakaana pitkään. Sotia on ollut, mutta silti.

Markkinayhteiskunnassa markkinavoima on sitä suurempi mitä laajempi vapaakauppa-alue on. Nykyisin kauppa on globaalia, maailmanlaajuista. Yhteistyö on eräin paikoin tiiviimpää. On unionit ja liittovaltiot ja  sisämarkkinat sekä keskeiset kauppasopimukset. Suosituimmuusjärjestelmä.

Tämä on kansojen veljeyttä, mitä tavoiteltiin jo antiikin aikaan ja eritoten Ranskan vallankumouksessa. Vapaus, veljeys ja tasa-arvo.

Varsinaisesti antiikin demokratian ihanne taisi sekin olla harvojen tai valistuneitten valtaa, oppineitten ajatuksissa kansanvalta oli rahvaan valtaa, mutta silti, kansankokouksia pidettiin. Varsinaisesti näissä vapaakauppasopimuksissa(kin) sopijaosapuolina on oikeastaan kauppiaat ja porvarit – valtioitten osuutta vähätellään tai demokraattiset piirteet siirretään sivummalle.

Vapaakaupassa on havaittu ja niitä kritisoitu se, että jo Smithin vapaakauppaidean perusteissa oleva kaupan täydellinen vapaus tarkoittaa valtion poistamista rajoituksineen mahdollisimman tyystin. Kyllä markkinat tietävät ja valitsevat oikein. Antaa mennä -periaate. Kansa ja kansanvalta pyritään siis pitämään päätöksenteon ulkopuolella  – mitä nyt vähittäiskaupan osalta ostajina, kuitenkin markkinavoiman osana. Pääoma on kuitenkin se suurin markkinatuote, mikä on vain muutaman prosentin maailman väestön hallussa, se oikea markkinavoima siis.

Kansojen vapaa liikkuminen on vapaakaupan kylkiäinen, kuten Euroopan unionissa – sen sisällä.

Kun vapaakauppa ja eurooppalaiset arvot tuostaan laajenevat, pääsevät kansat siirtymään maasta toiseen, tai oikeammin, markkina-alueilta toiselle – maita tai valtioita ei kansojen veljeydessä, sosialismin tai varsinkaan sen oikeastaan paremman toimintatavan, rinnakkaisen liikkeen, anarkian mukaan tarvita lainkaan.

Vapaakauppa tukee tätä anarkian rauhanomaista linjaa hyvin. Valtiokin on tarpeeton, muuten kuin kansan järjestyksenpidon kannalta, rakennuksena ja maksajana. (anarkia selitetään nykyisin sekasortona ja hajaannuksena, mutta sekin tarkoitti esimerkiksi Barcelonassa kansan yhteistä kommuunia) Meksikossa taisi sinänsä olla äskeisen anarkiaohjelmasarjan (yle) esityksessä laajin kansojen anarkiakokeilu, mikä ilmeni aseellisena kansannousuna ja suurina (sisälis)sotina.

 

Kansat ja väestö asettuvat sinne missä on  parhaat elinolot. Teollisuus ja tuotanto sinne, missä toiminta on edullisinta, halvinta. Nämä eivät kohtaa: Korkean hyvinvoinnin ja tulotason Yhdysvalloista (ja Suomesta) tuotanto on siirtynyt Kiinaan, ja muuanne, missä työvoima ja palkkataso ovat halpaa.

Kuinka käy, jos työvoima ja ihmiset siirtyisivät korkean palkkatason maihin? Tai: jos korkea palkkataso laajenisi alueena kauttaaltaan? Väki ei mahdu Eurooppaan, tai Yhdysvaltoihinkaan, joten hyvinvointia on laajennettava kauttaaltaan ympäri maailman. Tuotanto saattaisi sinänsä laantua nykyisissä nk. halpuutusmaissa, kun palkka- ja hyvinvointitasot tasoittuvat, ja hyvinvointi rapautuisi kauttaaltaan. näin ehkä käy. Elintaso laskee kaikkialla.

Toivoa sopii että kansojen veljeys tasaa hyvinvoinnin kaikille – ehkä väki vähenee kokonaisuutena, ja jakautuu tasaisemmin, mutta silti.