yhteiskunnat tasoittuvat ? 1918 – 2018

Jälleen on eräs vuosipäivä (10. joulukuuta).

En ole varma, liputettiinko tänään YK:n ihmisoikeussopimuksen kunniaksi – kenties.

Moni on pohtinut sitä, että

jos nykyiset ihmisoikeudet olisivat olleet käytännössä jo vuonna 1918, saatikka ensimmäisen maailmansodan alkaessa 1914, maailma olisi tyystin toisenlainen. Eikö vain. Hyvä tietenkin että sopimukset on saatu kirjatuiksi – Onnea siitä!

Ihmisoikeuksia näyttää olevan erilaisin sopimuksin,

  • vanhin vaikuttaa olevan YK:n määritelmä (70 v) ja
  • sitä sivuaa eurooppalaiset sopimukset (melkein 70 v).

Hieman epäselvää maallikolle on edelleen se, miksi eurooppalaiset sopimuspykälät tai artiklat on tarvittu yleismaailmallisten artiklojen oheen tai päälle.

Kaiketi vain lakitekninen juttu?

Muistaakseni lupailin jo takavuosien postauksessani perehtyä näihin ihmisoikeussopimuksiin, mutta valitettavasti työ on edelleenkin kesken.

 

Pöyhin kuitenkin hieman lisää.

  • Erikoista tai kenties odotettua on, että islamilaiset maat olivat pitäneet YK:n ihmisoikeuksien julistusta liian länsimaisena.
  • He (islamilaiset kansat) ovat laatineet oman versionsa, vuoden 1990 Kairon julistuksen, minkä sanotaan perustuvan islamilaisten šariaan.

[Wikipediassa viitteenä ovat: Alueelliset ihmisoikeusjärjestelmät Ihmisoikeudet.net. Viitattu 19.3.2014. Leo Näre: Ihmisoikeudet on turvattava ennen muuta 29.9.2012. Helsingin sanomat. Viitattu 19.3.2014.]

 Ihmisoikeudet näyttävät etenevän, mutta kuitenkin eri tahtiin. Sama erityispiirteisyyden erokehitys on vaikuttanut kautta historian.

Eräs mielenkiintoinen näkemys ilmenee romanimuotoisesta Amin Maaloufin kertomuksesta Leo Afrikkalainen , WSOY 2011.

Tarina sivuaa (alkaa) Espanjasta 1400-luvulla karkotettujen maorien kohtaloa niin omassa kulttuurissaan kuin 2007 – 2008 Euroopan komission monikielisyyden merkitystä pohtineen työryhmän puheenjohtajana toimineen Maaloufin luomia monikulttuurisia ja monikielisiä ajatuksia Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa kristillisissä ja islamilaisissa maissa seikkailtaessa.

Leo on niinkin korkealla kuin paavi Leo X antama nimi pakkokasteen jälkeen alkuaan islamilaiselle henkilölle, Hasan al-Wazzanille.

Luin joskus myös teoksen, missä päähenkilö oli näitä em. karkottajia edustanut kristitty. Tarina on jo hiipunut muistoistani, mutta kirja varmaankin on edelleen tallessa.

Mutta nämä sopimukset:

  • 4. marraskuuta, 1950 solmittu Euroopan ihmisoikeussopimus
  • (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi)

on kansainvälinen ihmisoikeussopimus, johon ovat liittyneet useimmat Euroopan maat.

– Wikipediaan lainattuna allekirjoittajia ja osapuolia on kertynyt 44.

– Suomi liittyi sopimukseen toukokuussa 1989 ja se tuli Suomea sitovana voimaan 1990. https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063

  • 10. joulukuuta 1948 hyväksytty Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus on

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kolmannessa yleiskokouksessaan hyväksymä julistus.

Se kokosi ensimmäistä kertaa yhteen keskeisimpiä oikeuksia, joiden katsottiin olevan universaaleja ja kaikille kuuluvia.

Tarina jatkuu jokaisena päivänä seuraavat 70 vuotta …