yhtenäisyyttä lisää – Liputuspäiviä kannattaa karsia

Asetuksen mukaan virallisia liputuspäiviä on kahdeksan.

Tämän lisäksi sisäministeriö on luetteloinut muita valtion virastoille ohjeistettuja liputuspäiviä Suomen lipulla. Lisäksi on pari suosituspäivää. Valtion viranomaiset vähenevät kaiken aikaa, kuten Kela, Verotoimistot, Joukko-osastot ja Poliisiasematkin, joten virallisia lippuja näkee nykyään harvassa.

Mielestäni Suomessa asuvat on suomalaistettava – kotoutettava suomalaisiksi. Esimerkiksi ruotsalaisuuden päivä on liputuspäivänä 100 vuoden itsenäisyyden jälkeen tarpeeton. Ihmettelen myös noita jäljempänä olevia ahvenanmaalaisten ja saamelaisten omia touhuja.

Pitäneekö paikkansa,

että ruotsalaisuuden juhlapäivä 6. marraskuuta sai alkunsa 1908 perustetun Ruotsin siirtokuntalaisten perustettua Suomeen puolueen, ja se ryhtyi pitämään ilmeisenä itsenäisyyspäivänään ruotsalaisuuden päivää 1600-luvulla 30-vuotisessa sodassa kaatuneen kuningas Kustaa II Aadolfin kuolinpäivänä. Ruotsissa päivää on vietetty 1800-luvulta saakka Kustaa Aadolfin päivänä. Ehkäpä syystäkin kielitaistojen aikaan päivää pidettiin erään tiedon mukaan ”aggressiivisen imperialismin juhlapäivänä”.

A liputuksesta Suomen lipulla 383/1978

2 § Virallisia liputuspäiviä ovat:

 1. 1) helmikuun 28 päivä, Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä;
 2. 2) toukokuun 1 päivä, vappu, suomalaisen työn päivä;
 3. 3) toukokuun toinen sunnuntai, äitien päivä;
 4. 4) kesäkuun 4 päivä, puolustusvoimain lippujuhlan päivä;
 5. 5) kesäkuun 20 päivän ja 26 päivän välinen lauantai, juhannus, Suomen lipun päivä;
 6. 6) joulukuun 6 päivä, itsenäisyyspäivä;
 7. 7) päivä, jolloin toimitetaan valtiolliset vaalit, kunnallisvaalit, Euroopan parlamentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys koko maassa; sekä (22.3.1996/187)
 8. 8) päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa.

Muut liputuspäivät

 • •5.2. J. L. Runebergin päivä
 • •19.3. Minna Canthin päivä eli tasa-arvon päivä
 • •9.4. Mikael Agricolan päivä eli suomen kielen päivä, joka on myös Elias Lönnrotin syntymäpäivä
 • 27.4. kansallinen veteraanipäivä
 • •9.5. Eurooppa-päivä
 • 12.5. J.V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä
 • •toukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneitten muistopäivä
 • •6.7. Eino Leinon päivä eli runon ja suven päivä
 • •10.10. Aleksis Kiven päivä eli suomalaisen kirjallisuuden päivä
 • •24.10. Yhdistyneiden Kansakuntien päivä
 • •6.11. svenska dagen, ruotsalaisuuden päivä
 • •Marraskuun toinen sunnuntai eli isänpäivä
 • •8.12. Jean Sibeliuksen päivä eli suomalaisen musiikin päivä

Almanakkatoimiston sivuilta löytyvät myös,

(erikoista kyllä, mielestäni selvästi suomalaisuudesta poikkeavia käytäntöjä?)

Ahvenanmaalla on lisäksi kolme omaa virallista liputuspäivää:

 • 30.3. Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin juhlapäivä
  • tästä olenkin jo postannut aiemmin, että se kannattaisi purkaa yleisen turvallisuuden nimissä
 • 29.4. Ahvenanmaan lipun päivä (huhtikuun viimeinen sunnuntai)
 • 9.6. Ahvenanmaan itsehallintopäivä

Saamelaisilla on yksitoista omaa virallista liputuspäivää:

 • 6.2. Saamelaisten kansallispäivä
 • 2.3. Suomen saamelaiskäräjien perustamispäivä
 • 18.3. Marian ilmestyspäivä, saamelaisten perinteinen juhlapäivä
 • 23.6. Juhannuspäivä, yleinen juhlapäivä
 • 9.8. YK:n kansainvälinen alkuperäiskansojen päivä
 • 15.8. Saamen lipun hyväksymispäivä
 • 18.8. Saamelaisneuvoston perustamispäivä
 • 26.8. Ruotsin saamelaiskäräjien perustamispäivä
 • 9.10. Norjan saamelaiskäräjien perustamispäivä
 • 9.11. Saamelaisvaltuuskunnan perustamispäivä
 • 15.11. Ensimmäisen saamelaisen valtiopäivämiehen Isak Saban syntymäpäivä

Eikö vain?

kansakoululaitos epäonnistui 1920-luvulla kansan suomalaistamisessa. Minkähän vuoksi hankkeesta luovuttiin? Suomessa tulisi asua vain suomalaisia! Luin sinänsä jostakin kohtaa netistä, että ruotsalaisen siirtokunnan vahvuus pienenee, ymmärtääkseni muuttavat takaisin Ruotsiin – lienee sama prosessi kuin suomalaisillakin, että ikäjakauma tekee tepposiaan kun syntyvyys vähenee. Saamelaisuudesta panin äskettäin merkille, että kovin on ylilaiduntamista noitten porojen määrän osalta – olisikohan siihenkin syytä tarttua tai ainakin silmäillä hieman tarkemmin – mennä vaikka kesäsyömmellä käymään.

Tutkitaanpa aihetta hieman lisää kun aikamme antaa.