Ympäristöjarrua tarvitaan

Sotajermujen tarinoissa sotavuosien jälkiruokaan lisättiin jarrua. Armeijan jälkiruoka tunnettiinkin pitkään miesten keskuudessa tällä nimellä. Pariisissa pyritään jarruttamaan maapallon lämpenemistä, tätä kirjoitettaessa etsitään ympäristön tilaa parantavia ratkaisuja. Maapallon lämpeneminen on pysäytettävä.

Maapallon lämpenemiseen  syypää on ihminen.

Kun ongelmana on ihminen, ongelman voi poistaa tai ainakin ihmisen toimin pienentää. Ymmärtääkseni on myös tiettyjä luonnollisia maapallon kylmenemis- ja lämpenemisjaksoja, joista eräästä kerrotaan sen toistuvan noin 3200 vuoden jaksoissa.

Maapallo lämpenee ja napajäätiköt sulavat.

Kertaamatta tässä kehityksen syitä ja raportteja, otan esimerkiksi ihmisen itsensä tuottaman lämmön määrän. Se on kasvanut 2000 vuoden kuluessa 23 kertaiseksi.

Ihmisen lämmön teho on keskimäärin 200 wattia. Ajanlaskumme alussa maapallon väestö oli noin 300 miljoonaa (300*106), kun se nyt on yli seitsemän miljardia (7*109).

  • Lämmitysluvut ovat siis (200 W x 7 *109) ÷ (200 W x 300*106 ).
  • Lämmön tuotto vastaa nykyisin 1,4 1012 wattia, eli terawattitunteina (1 000 GWh) puolitoistakertaista (1,5) kotitalouksien vuotuista sähkönkulutusta Helsingissä.
  • Ajanlaskun alun 300 megawattia vastaa noin 300 kotitalouden pienen sähkökiukaan vuosikulutusta kolmesti viikossa saunottaessa (megawattitunti = 1 000 kWh).

Maapallo on siirtynyt uuteen suuren joukkotuhon aikaan – ihminen vaarassa kadota kokonaan, kirjoitti Antti Ämmälä Helsingin Sanomissa 20.6.2015.

Toimittaja Ämmälä referoi tuoretta tutkimusta, minkä mukaan ihminen on vaarassa kuolla sukupuuttoon lajeista ensimmäisten joukossa. Kolmen Yhdysvaltojen huippuyliopiston Stanfordin, Princetonin ja Berkeleyn johtama tutkimus toteaa, että selkärankaiset eliöt kuolevat nyt sukupuuttoon 114 kertaa nopeammin kuin tavallisesti. Vuoden 1900 jälkeen yli 400 selkärankaista lajia on kuollut sukupuuttoon. Tutkijoiden mukaan tällainen tuho veisi normaalisti jopa 10 000 vuotta.

Väestön ja kulutuksen ripeä kasvu sekä taloudellinen eriarvoisuus ovat johtaneet lajien luonnollisten elinympäristöjen muuttumiseen tai tuhoutumiseen.

Eläimet kärsivät muun muassa maanviljelyksestä, metsien hakkuista, ilmastonmuutoksesta ja ympäristömyrkyistä.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto varoittaa, että joka vuosi ainakin viitisenkymmentä lajia liikkuu lähemmäs sukupuuttoa. Liiton mukaan maailman uhanalaisin eläin on maki. Makit ovat puoliapinoita, jotka elävät Madagaskarin saarella Afrikassa. Ne kärsivät laittomista hakkuista ja metsästyksestä.

Mistä ihminen kärsii, kun lajia metsästetään pääasiassa ainoastaan sodissa? Paljon väestöä tosin kuolee liikenneonnettomuuksissa vuosittain. Terveydenhoito on varsin hyvä, joten suuria kulkutautiepidemioita ei enää nykyisin ole.

Koska näin on, väestöä on vähennettävä syntyvyyden kautta. Sopiva maailman väestön määrä on kunkin tarkastelijan määriteltävä itse, oma arvioni on noin puolitoista miljardia. Tämä tarkoittaa noin kuuden (6) miljardin väestön vähenemistä, sanotaanko vaikka 100 vuoden kuluessa.

Tämä tilanne, noin 1,5 miljardia asukasta, vallitsi noin vuonna 1900, ja varsinaiset ilman ja luonnon saastumisongelmat alkava myös samoihin aikoihin.

  • Väestönkasvu oli voimakkaimmillaan 1990-luvun alussa, jolloin maailman väkiluku kasvoi 80 miljoonalla vuodessa.
  • Kuudennen miljardin ylitykseen kului ainoastaan 12 vuotta.
  • Väestön kasvu on hidastunut, syntyvyys on alentunut.
  • Eliniän kasvaminen viivästyttää väestönkasvun hidastumista senkin jälkeen, kun syntyvyys on saatu alenemaan pysyvästi.

Suurin väestökeskittymä on Aasiassa – Kiinassa ja Intiassa. Näissä maissa on myös saastuminen nopeinta. Parhaillaan Kiinan Pekingissä on ilmansaasteiden osalta ylin vaaran varoitustila.

Uutisissa esillä ollut merenpinnan noususta ensimmäisien joukossa kärsivä maa on Bangladesh. Maa peittyy veden alle lähes kokonaan.

  • Vaarassa on siis 160 miljoonan väestö Bangladeshissa.
  • Niin, maassa on arvioitavissa oleva noin 130 miljoonan ylikansoitus, minkä vähentämiseen valtion on syytä kiinnittää itse huomiotaan ensisijaisena toimenpiteenään.

Saastuminen vähenee myös, kun

Koska länsimaat ovat siirtäneet tuotantoaan Kiinaan, ja Aasiaan yleensäkin, voimme keventää maiden saastuttamiskuormaa ostamalla vähemmän kiinalaisia tuotteita. Tällöin saastuminen pienenee. Lähivuosikymmeninä myös väestön vähentäminen alkaa toteutua, jolloin yksittäisen kansalaisen kulutuskuormituskin Kiinassa pienenee.

Yhdysvaltojen kuormitus vähenee tietenkin valtion omin toimin, mutta sitä voidaan edistää vähentämällä yhdysvaltalaisten tuotteitten ostamista. Erityisesti vapaakauppa-alueen perustaminen kannattaa ensitoimena pysäyttää.

Vielä 1800-luvulla talousteorioissa ruuan määrä, eräänlainen maan korko tai sen kyky tuottaa ravintoa, määräsi kansan enimmäiskoon. Ruuan loppuessa yli jäävä väestönosa kuoli nälkään. Kun tämäkin elementti paljolti nykyisin puuttuu, väestö vähenee ainoastaan kansan itsensä säännöstellessä syntyvyyttä.

Pienen Suomen syntyvyys on kääntynyt jo laskuun. Rehtori Ossi W. Lindqvist totesi jo vuonna 1990 virkaanastujaispuheessaan, että länsimaat ovat lakanneet lisääntymästä.

Ihmiskunnan tulevaisuus on siis itämaisissa käsissä. Yhtälailla myös katolilaisen kirkon oppeihin on vaikutettava. Syntyvyyden osalta ne ovat vielä karjankasvattajaheimojen jalostusohjeitten ajalla – juutalaiset tarvitsivat sotilastuotantoa jokakeväisiin sotiin – ja 40 vuottahan kului kansan kasvattamiseen ennen luvatun maan valtaamista Egyptistä palattaessa. Sama syntyvyysihanne se taitaa vallita kaikissa muissakin kulttuureissa?

YK:n demokratian lisäämistavoitteen ohella on uudistettava maailmalla paljon muutakin, esimerkiksi ympäristötietoisuutta ja kestävää kehitystä.