Ihmisiä telineillä

Työ on ihmiselle tärkeää. Se on tärkeää paitsi toimeentulon kannalta niin myös identiteetin ja itsetunnon kannalta. Äitini jäi mittavan työuransa päätteeksi työttömäksi vain hieman ennen eläkeiän saavuttamista ja se oli hänelle kova paikka. Hän oli määritellyt ja esitellyt itsensä lähes aina työn kautta ja ilman työtä se ei enää ollutkaan mahdollista ja hänen piti rakentaa osa identiteetistään uudelleen.

Työ on merkittävä asia, samoista syistä kuin äidilleni, myös nuorelle ihmiselle, joka on vasta työuransa ja elämänsä alkutaipaleella. Monet nuoret ovat reippaita ja rohkeita työnhakijoita, joilla on hyvät verkostot ja mahdollisuudet löytää vaikkapa kesätyötä. Se on hienoa ja tähän pitää nuoria kannustaa. On myös nuoria, joiden on erittäin vaikeaa omin voimin löytää työpaikka tai selvitä työstä ilman tukea ja ohjausta. Heidän tarpeensa työnsuhteen ovat samat kuin muilla – saada omaa rahaa ja kokemus siitä, että juuri minä olen arvokas ja minun tekemiselläni on arvo.

Siilinjärvellä on nyt viitenä kesänä järjestetty joustavaa kesätyötä (Joke) nuorille, joiden voi olla muuten vaikea työllistyä. Työtä tehdään yhteistyössä seurakunnan ja kunnan erityisnuorisotyön kanssa. Työtehtävät saamme pääosin seurakunnan kiinteistöpuolen ja kunnan nuorisotoimen kautta. Nuoret ovat ohjautuneet työhön mm. perusopetuksen ja Sakky:n pienryhmistä, lastensuojelusta sekä etsivän- ja erityisnuorisotyön kontaktien kautta. Uutena innovaationa diakoniatyö osallistui kahden nuoren palkkaamiseen ja tukee näin nuorta ja hänen perhettään myös taloudellisesti.

Ensimmäisenä vuonna Joke työllisti kolme nuorta viikoksi ja nyt viidentenä vuonna kolmen viikon aikana voimme työllistää Siilinjärvellä yli 20 nuorta. Tämä työmuoto hyödyttää nuorta ja on edullista työnantajalle. Edullista siksi, että työ tuottaa tuloksia heti mm. maalatuilla rakennuksilla sekä korjatuilla soutuveneillä ja tulevaisuudessa itseensä enemmän uskovilla aikuisilla.

Toiminnan ideaan kuuluu se, että nuorisotyöntekijät ovat aktiivisesti mukana työn tekemisessä. Samalla toteutuu kasvatuksellinen elementti ja nuoret saavat luontevat tilaisuuden kertoa omaan elämänsä asioista, unelmista tai haasteista. Oman kokemukseni mukaan monille nuorille oman tulevaisuuden pohtiminen on helpompaa yhteisen työn ääressä kuin työntekijän kirjoituspöydän takana. Yhteisellä rakennustelineellä saattaa syntyä unelmia tulevaisuuteen ja aitoa kohtaamista – Ihmiset telineillä saavat aikaan läsnäolon kirkon.

Äitinikin muuten siirtyi tekemään vapaaehtoistyötä seurakuntaan, arvostettuna ryhmänohjaajana ja luottamushenkilönä.  

 

Sauli Paavilainen

johtava nuorisotyönohjaaja, Siilinjärven srk