Kiinnostaako kirkon työ?

Samoihin aikoihin kun on juhlistettu koulunsa päättäneitä monet nuoret ja aikuisetkin suuntaavat oppilaitosten ja korkeakoulujen valintakokeisiin. Valtakunnalliseen Diakonia-ammattikorkeakouluun hakevat sosiaali-, terveys- ja tulkkausalasta kiinnostuneiden lisäksi kirkon diakonia-, nuoriso- tai varhaiskasvatuksen työhön suuntautuneet. Viime viikkoina hakijat ovat kokoontuneet Helsingissä, Pieksämäellä ja Oulussa valintakokeisiin, joissa on selvitetty hakijoiden soveltuvuutta ja motivaatiota kirkon työhön.

Ilmassa on jonkin verran huolta siitä, kiinnostaako nykypäivän nuorta opiskelu kirkon alalle. Kiinnostuksen kannalta tärkeä kysymys on, millainen mielikuva kirkosta ja seurakunnan työstä on? Löytyykö kirkosta kohtaamispintaa nuorten maailmaan ja nähdäänkö työ seurakunnassa kiinnostavana vaihtoehtona tai koetaanko siihen kutsua?

Käsitys kirkossa tehtävästä työstä välittyy alasta kiinnostuneelle sekä omien kokemusten että mediassa käydyn keskustelun kautta. Oma hengellinen vakaumus, positiiviset kokemukset seurakunnasta tai hyvät kohtaamiset työntekijöiden kanssa luonnollisesti vahvistavat kiinnostusta.

Hämmennystä ja epäröintiä monen mielessä aiheuttaa kristilliseen uskoon tai kirkon arvoihin liittyvä keskustelu. Kirkon linjaukset erilaisissa arvokysymyksissä näyttäytyvät ristiriitaisena eikä mediassa vellovan keskustelun perusteella ole helppo muodostaa omaa käsitystä asioista. Monet pohtivat sitä, sopivatko omat näkemykset kirkkoon, voiko sitoutua kirkossa esillä pidettyihin arvoihin tai onko itsellä riittävän vahva uskonnollinen vakaumus kirkon työhön.

Nuorten lisäksi kirkon alan opintoihin hakee yhä enemmän aikuisia alan vaihtajia tai aikaisempaa tutkintoaan täydentäviä. Heillä perusteena alalle hakeutumiseen ovat usein omat elämänkokemukset, ehkä seurakunnasta tai uskosta saatu apu vaikeassa elämäntilanteessa ja kokemusten myötä syventynyt yhteys seurakuntaan. Osa haluaa irtautua nykyisestä työstään ja kokee kutsua entistä merkityksellisempään ja toisille ihmisille hyvää tekevään työhön.

Kesä-heinäkuun vaihteessa valintakokeisiin osallistuneet saavat tiedon siitä, avautuuko heille ovi kirkon alan opintoihin. Kirkon työn ja tulevaisuuden kannalta olisi hyvä, että opintoihin saataisiin sitoutuneita, rohkeita ja uutta tuulta kirkkoon tuovia opiskelijoita. Toivottavasti kirkko eli siis me kaikki kirkon jäsenet ja kirkon työntekijät avaamme heille ovet avoimiksi tulla ja löytää paikkansa kirkon töistä.

Päivi Thitz, Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori Pieksämäeltä