Aprillia

Olipa kerran maa nimeltä Suomi. Se oli hyvä maa ja ihmiset siellä olivat onnellisia. Aikalaisten kertomusten mukaan maassa oli vapautta, vaurautta ja vakautta. Ihmisten elämään ei puututtu kohtuuttomasti viranomaisten toimesta: se, mitä ei oltu erikseen kielletty, oli sallittua. Julkinen sektori oli valjastettu palvelemaan ihmisiä, eivätkä ihmiset julkista sektoria.

Suomi oli myös tunnettu erityisesti vapaudestaan. Työmarkkinat olivat joustavat, yrittäjyys kannatti ja verotus oli tehty kannustavaksi. Ihmisillä oli mahdollisuus ostaa viiniä kaupasta, mielipiteet eivät olleet viharikoksia ja jos joku poltti tupakkaa tai käytti nuuskaa, ei häntä kivitetty julkisesti.  Yksilönsuoja oli vahva.

Tunnettiin tämä tarinoiden Suomi myös vauraudestaan. Valtion velkaa ei ollut ja talous oli vuosi vuoden jälkeen ylijäämäinen. Perustulo oli kansalaisille itsestään selvyys, käytössä oli suhteellinen verotus, paikallinen sopiminen oli arkipäivää, infrastruktuurista pidettiin huolta ja mummojenkin vaipat vaihdettiin vanhainkodeissa tarpeen mukaan.  Heikoimmista pidettiin huolta.

Tuo Pohjolan helmi – nimeltään Suomi – oli myös hyvin tunnettu vakaudestaan. Poliisilla oli riittävät resurssit, kansalaisilla oli oikeus puolustaa itseään sekä läheisiään, rikollisuutta tavattiin harvoin ja ihmiset kokivat olevansa yhtä. Talvisodanhenki oli vahvasti läsnä.

Myös ulkoiseen turvallisuuteen oli panostettu. Maan armeija nojasi kaikkia kansalaisia koskevaan kansalaispalvelukseen, aktiiviseen maanpuolustustyöhön panostettiin ja Suomi oli osa läntistä puolustusliittoa. Naapurisuhteet Venäjän kanssa olivat kunnossa ja Karjalan tasavallan sekä Pietarin talousalueen kanssa tiivistettiin kauppasuhteita. Nämä myös palvelivat Suomen turvallisuuspolitiikkaa.

Valitettavasti juuri mikään edellä mainitun tarinan asioista ei ole totta, vaan aprillipilaa. Jokainen noista asioista on toki toteutettavissa, mutta nykyinen Suomi ei pysty, eikä halua uudistua. Meille on näköjään tärkeämpää pitää kiinni menneestä, kuin katsoa tulevaan.  Valitettavasti.

Mutta hyvää aprillipäivää silti jokaiselle! Onneksi sentään huumori – hyvä tai huono sellainen – ei ole kielletty. Ainakaan vielä.