Älkää leikatko enää vanhuksilta

Vanhusten hoidon laatu-ongelmat ovat olleet pinnalla vuosia. Vanhustenhoidon heikennykset alkoivat jo viime laman aikana, jolloin hoitolaitoksia purettiin samaan aikaan, kun vanhusten määrät kasvoivat.

Viime hallituskaudella uudistettiin vanhuspalvelulaki. Vanhuspalvelulain myötä meille kerrottiin, että nyt annetaan vanhuksille mahdollisuus olla kotona. Kotihoitoa kehuttiin ja laitoksia haukuttiin. Jotain kuitenkin jäi uupumaan – ja se oli raha. Kotihoidon mahdollisuuksia ei käytännössä parannettu millään tavoin.

Uusi hallitus suunnittelee leikkauksia vanhustenhoitoon – taas. Hallituksella on tarkoitus laskea minimi henkilöstösuositus 0,4 hoitajaan per vanhus. Aiemmin tämä suositus oli 0,5 – joskin sekin vain suositus.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super teki vuonna 2010 selvityksen Suomen kotihoidon tilasta. Selvitykset tuovat ilmi kotihoidon työntekijöiden erittäin suuren huolen vanhustenhoidon laadusta. Nyt Super uhkaa ottaa yhteyttä EU-viranomaisiin, jos henkilöstön määriä leikataan.

Olemme molemmat kokeneet ja nähneet vanhustenhoidon karun arjen. Hoitajan käynti vanhuksen kotona saattaa olla vain 5-10 minuutin mittainen. Ulkoilemaan ei välttämättä pääse ja aikaa on vain ehdottomiin toimenpiteisiin. Ruoka, lääkkeet, pukeminen ja kerran viikossa pesu ovat kotihoidon perusrunko, johon ei voi lisätä kuin välttämättömiä palveluita. Palvelukodeissa ja tehostetuissa palveluyksiköissä on sama meno. Itseasiassa nekin lasketaan kotihoidon yksiköiksi, koska asunnot ovat vuokra-asuntoja – vanhus maksaa eläkkeestään kaiken täysin itse.

Meillä hoitajilla on moraalinen ja eettinen vastuu antaa ihmisille mahdollisimman hyvää hoitoa. Säästöjen takia emme aina pysty antamaan vanhuksille sellaista hoitoa ja hoivaa, jota he tarvitsevat. Nykytilanne sotii ammattietiikkaamme vastaan. Ei ole ihme, että viisi vuotta sitten sairaanhoitajista ja lähihoitajista noin 30 000 oli töissä muilla aloilla.

Hallitus kertoo ohjelmassaan panostavansa kotihoidon kehittämiseen ja tarjoavansa lisäresursseja omaishoitoon. Nämä tulevat todelliseen tarpeeseen ja haluamme kiittää hallitusta näistä parannuksista.

Jouduimme kuitenkin myös rukoilemaan hallituspuolueita: älkää leikatko käsipareja vanhustenhoidosta. Antakaa hoitajien tehdä työ eettisesti kestävästi. Meidän on turvattava hyvinvointiyhteiskunnan rakentajille arvokas vanhuus – he ovat ansainneet sen. Kyse on vanhusten ihmisarvosta.

Kirjoitus kirjoitettu yhdessä Tanja Hartonen-Pulkan (Mäntyharju) kanssa. Olemme molemmat lähihoitajia.

Kommentit

  • Matti Muukkonen

    Ansiosidonnaista nauttivat työttömät pitäisi velvoittaa vanhusten ulkoilutukseen. Liikunnasta olisi molemminpuolinen hyöty. Eikä vaatisi koulutusta, vähän viitseliäisyyttä kylläkin.

Kommentointi on suljettu.