Elintärkeää koulutusta ei voi suorittaa kirjekurssina

Ammatti- ja ammattikorkeakoulujen opetuksesta on keskusteltu medioissa. Tuorein aiheeseen liittyvä kirjoitus oli 30.4. Savon Sanomissa, missä Savonia ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelija Minna Hirvonen kritisoi koulunsa opetuksen laatua.

Valmistuin lähihoitajaksi vuonna 2010. Ammattikoulun opetuksen laatu oli minun aikanani vielä hyvää ainakin täällä Outokummussa. Ammattikorkeakouluopintoni aloitin innokkaana vuonna 2015 Karelia ammattikorkeakoulussa Joensuussa. Opiskelen edelleen innokkaana unelmieni ammattia, mutta koulutuksen laatu ja sen kehno suunnittelu huolestuttaa.

Koko koulutukseni ajan meillä on toistunut sama teema: aikaa haaskataan turhanpäiväiseen ja samaan aikaan potilaan hoidon kannalta ensiarvoisen tärkeät opinnot käydään mahdollisimman nopeasti ja hutaisten läpi. Opetuksemme koostuu pääosin verkkotehtävistä ja lähiopetusta on vähän. Viime syksyisen sisätautikirurgisen työharjoitteluni suoritin läpi, vaikkei meille opetettu suonensisäisen nestehoidon perusteita ennen harjoittelun alkua. Opiskelin niitä itsenäisesti ja olen kiitollisuuden velassa ohjaajalleni, joka opetti minulle asiat kädestä pitäen. Sen sijaan, ennen mainitsemani harjoittelun alkua, meillä oli kyllä koulun mukaan aikaa kuvata videoita erilaisiin hankkeisiin. Hankkeet lienevät tärkeitä koululle rahan vuoksi, mutta meidän osaamiseen niillä ei ole niin suurta vaikutusta kuin muilla, esimerkiksi anatomia, fysiologian, farmakologian sekä lääke- ja nestehoidon kurssien tiedoilla on.

En halua kritisoida kouluni opettajia. He tekevät hyvää työtä niillä työkaluilla, jotka heille on annettu. Arvostan heidän työtänsä niukkuuden keskellä. On kuitenkin tärkeää miettiä, mitkä opinnot ovat tärkeyslistan kärjessä, kun mietimme sairaanhoitajan osaamista. Näitä ovat aiemmin mainitsemani anatomian, fysiologian, farmakologian yms. opinnot. Sairaanhoitajalla on oltava tietyt tiedot, taidot ja valmiudet hoitaa potilasta. Potilasturvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että maamme hoitajat saavat hyvän ja asiapitoisen koulutuksen. Sairaanhoitajan opinnot on suunniteltava työelämän tarpeita ajatellen. Potilaan hoidon kannalta oleelliset opinnot on käytävä syvällisesti läpi ja niihin on varattava kunnolla aikaa. Lähi- ja sairaanhoitajan koulutusta ei voi suorittaa kirjekurssina.

Kirjekurssi – sellaiseksi eräs sairaanhoitajaksi valmistunut tuttavani kommentoi päättynyttä koulutustaan pari vuotta sitten.