Kasvata itseluottamusta yksinkertaisilla keinoilla

Kokeile mitä tapahtuu, jos tätä lukiessasi lyyhistät hartiasi, lasket katseesi maahan ja huokaiset syvään väsyneesti. Kokeile sitten miltä tuntuu, jos suoristat selkäsi, viet hartiasi taakse, nostat katseesi horisontin yläpuolelle ja sanot itsellesi, että minä osaan ja pystyn.
Omalla fysiologialla ja sanoilla, joita puhumme itsellemme, on valtava vaikutus itseluottamuksen tunteeseen. Sitä pidetään yhtenä merkittävimpänä tekijänä huippusuoritusten ja menestymisen takana. Kuitenkin näin luotu itseluottamus on vain hetkellistä, sillä kestävän itseluottamuksen lähde on syvässä itsetuntemuksessa ja rehellisyydessä itseään kohtaan.

Itseluottamus voidaan määritellä yksilölliseksi tunteeksi liittyen siihen paljonko ihminen uskoo ja luottaa ominaisuuksiinsa, taitoihinsa ja tekemiseensä. Vankan itseluottamuksen pohja luodaan, kun itsessä ei ole mitään sellaista, mitä ei pystyisi käsittelemään. Kaikilla meillä on vaikeita asioita, joihin ei mielellään katsoisi tai joista ei puhuisi, mutta sulkiessa asioita pois samalla kieltää osan itsestään.
Itseään pitäisi pystyä arvioimaan niin tarkasti, että tuntee oman identiteettinsä ja voi nähdä suurimmat vahvuutensa ja heikkoutensa selkeästi ja objektiivisesti. Jokaisen pitäisi arvioida aika ajoin mitkä asiat elämässään ovat tärkeimpiä ja vaalimisen arvoisia ja toisaalta mistä asioista voi päästää irti. On tärkeää ymmärtää mitkä seikat nakertavat omaa itseluottamusta ja mitkä lisäävät sitä.
Itseluottamusta nostaa keskittyminen omiin vahvuuksiin. Heikkouksia voi aina pyrkiä parantamaan, mutta niihin ei pidä jäädä kiinni. Hyvästä itseluottamuksesta kertoo myös, kun uskaltaa sanoa, ettei tiedä. Kun itseluottamus horjuu, on hyvä muistuttaa itseään omista onnistumisen hetkistä, ja olla ylpeä saavutuksistaan ja osoittaa arvostusta itseään kohtaan.

Ei kuitenkaan ole järkeä hokea itselleen olevansa maailman paras urheilulajissaan tai työssään, jos ei tee toimia sen edistämiseksi. Itseluottamus nousee kun omat taidot kasvavat. Siksi positiivinen yksinpuhelu yhdistettynä toimintaan on tehokas keino vahvistaa itseluottamusta.
Omalla kohdallani itseluottamustani eniten kohentaa uskomus, että tiedän asioiden, joita en vielä osaa, olevan harjoiteltavissa ja toisaalta, että kaikki asiat ovat setvittävissä. Tähän uskominen on suuri lahja itselle. Se antaa tilaa hengittää vaikeissa paikoissa, sillä sisimmässään tietää, että kaikki selviää.
Mieti kuinka monta asiaa sinäkin olet selvittänyt elämäsi aikana ja kuinka monesta kiperästä tilanteesta olet päässyt eteenpäin, vaikka aluksi olisi tuntunut todella vaikealta?

Lisäksi yksi tärkeimmistä neuvoista, jonka olen saanut itseluottamukseen ja -varmuuteen liittyen on, että tee kuten on oikein. Useimmiten valinnan paikan tullessa eteen tiedämme sisällämme mikä teko on oikein ja myöhemmin tällaisen valinnan jälkeen itsensä kanssa on hyvä olla. Kun omat arvot ja toiminta ovat jatkuvasti linjassa keskenään, voi luottaa myös itseluottamuksen vahvistuvan kohisten.