Nuoren tie aikuishuippu-urheilijaksi

Olin osallisena ministeri Sampo Terhon kuulle kutsumassa pyöreän pöydän keskustelussa yleisurheilun tilasta ja tulevaisuudesta. Tilaisuudessa kävi selväksi, että yleisurheilu on tärkeä osa suomalaista urheiluperhettä niin lasten ja nuorten liikuttajana kuin huippu-urheilunkin kannalta. Yleisurheilun kiinnostavuudesta kertoo muun muassa se, että Ruotsi-ottelua seurasi televisiosta yli 1,5 miljoonaa suomalaista.

Kannatan avointa keskustelukulttuuria ja asioista puhumista niiden oikeilla nimillä. Olinkin hyvin iloinen erinomaisia huomioita sisältäneestä, paikoin kiivaasta, mutta rakentavasta ja avoimesta keskustelusta. Selvästi jokaisella osallistujalla oli tahtotila kehittää yleisurheilua ja saada se taas nousemaan loistoonsa.Kuitenkin kun puheet on puhuttu, on aika ryhtyä tekoihin.

Yhtenä suurena huolenaiheena ministerin alkupuheenvuorossa ja muiden urheiluvaikuttajien sanomisissa oli, miten nuorten arvokisoissa menestyvät urheilijat saadaan kasvamaan aikuishuippu-urheilijoiksi, jotka menestyvät myös aikuisten arvokisoissa.
Suomessa on lahjakkaita, tavoitteellisesti harjoittelevia ja motivoituneita nuoria urheilijoita, mutta he eivät voi itse tietää, miten huipulle päästään. Nuorille olisi turvattava edellytykset täysipainoiseen valmentautumiseen niin taloudellisesti kuin henkisesti, mutta haasteita tuovat rajatut rahalliset resurssit liitoissa ja seuroissa. Paljon on kuitenkin tehtävissä nuorten tukemiseksi.

Yhtenä esimerkkinä tietotaidon siirtymisestä nuorelle urheilijalle tuotiin esille Antti Ruuskasen ja Oliver Helanderin mentorointisuhde. He ovat pitkin viime talvea leireilleet yhdessä, jolloin Oliver saa koko ajan oppia mestarilta ja hiljainen tieto liikkuu.
Tässä olisi loistava mahdollisuus jo lopettanelle huippu-urheilijoille antaa takaisin urheilulle, sillä moni haluaisi olla mukana, mutta aika ei riitä esimerkiksi valmentamiseen.
Tällä viikolla lanseeraamani Huippurinki-mentorointiohjelma tulee myös osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen. Ohjelmassa nuoret urheilijat saavat sekä henkistä että rahallista tukea. Heitä myös koulutetaan yritysyhteistyöhön, jonka avulla he pystyvät saamaan talou­dellisen puolen paremmin kuntoon.

Urheilijat ja heidän tarinansa ovat kiehtovia, ja urheilijoissa on loistavia persoonia, joilla on paljon annettavaa yritysmaailmaan. Urheilijoita olisi koulutettava juniorista lähtien miten omaa tarinaa ja osaamista tuotteistetaan ja markkinoidaan.
Tavoitteena olisi malli, jossa tulot eivät olisi niin tiukasti sidoksessa tulokseen. Esimerkiksi loukkaantumisten sattuessa tulot voi tippua rajustikin, vaikka menot jopa nousevat siinä vaiheessa.