Toteutatko sitä mikä sinulle on oikeasti tärkeää?

Albert Einstein on todennyt, että ”älä yritä tulla menestyneemmäksi ihmiseksi, vaan pikemminkin ihmiseksi, jolla on arvot”. Tämä on viisaasti sanottu, sillä en usko, että voi tuntea aitoa menestystä mikäli toimii omien arvojensa, eli asioiden joita pitää tärkeänä, vastaisesti. Ulkoinen menestys toki saattaa hämätä, mutta oikeasti merkitystä on sillä mitä tuntee sisällään.

Omien arvojen tunteminen on tärkeää onnellisen elämän kannalta. Arvonsa tuntevalla ja niiden mukaan toimivalla ihmisellä on usein vahva identiteetti. Kun tietää mikä itselle on tärkeää ja mitä arvostaa, on helpompi tehdä niin pienempiä päivittäisiä kuin suurempia koko elämän suuntaa koskettavia valintoja. Esimerkiksi on helpompi miettiä missä työssä omat arvot voisivat toteutua ja tuntea näin työssään toteuttavan itselle merkityksellisiä asioita. Silloin työssä viihtyy paremmin ja todennäköisesti myös menestyy paremmin. Sen sijaan suurta tyytymättömyyttä omaan elämään saattaa aiheuttaa sisäinen ristiriita, mikä seuraa mikäli oma toiminta ei ole linjassa omien arvojen kanssa.

On helppo tapa tarkistaa ovatko omat arvot ja toiminta sopusoinnissa keskenään. Avaa kalenterisi ja katso kalenterimerkinnöistä onko siellä aikaa sinulle tärkeille asioille. Kalenteri kertoo totuuden. Kuinka paljon oikeasti käytät aikaa arvoasteikolla korkealla oleviin asioihin?

Arvojen tunnistaminen ei ole välttämättä helppoa, eivätkä kaikki ihmiset ole koskaan pysähtynyt miettimään mikä itselle on oikeasti tärkeää. Arvoristiriitoja syntyy myös helpommin, jos omat arvot ovat vaikka osinkin tiedostamattomia. Emme voi toimia sen mukaan mistä emme ole tietoisia. Arvot voivat myöskin muuttua elämän varrella, kun kasvamme ihmisinä. Erityisesti arvojärjestys voi muuttua nopeastikin jos tapahtuu jotain pysäyttävää. Esimerkiksi monta kertaa on nähty, kuinka sairaus voi keikauttaa terveyden arvoasteikossa hetkessä kärkeen, ja sen jälkeen aletaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnista suurella tarmokkuudella.

Oman sisimmän tarkastelu ja kuuntelu on olennaisessa asemassa omien arvojen löytämisessä. Monesti luettelemme meille tärkeitä asioita sen kummemmin miettimättä. Listaan saattavat kuulua esimerkiksi terveys, perhe, työ, hyvinvointi ja ihmissuhteet tai vaikkapa oikeudenmukaisuus, vapaus ja turvallisuus. Näissä on kuitenkin usein vielä jokin syvempi merkitys. Esimerkiksi raha ja vauraus voivat olla tärkeitä, koska lopulta ne mahdollistavat itselle merkityksellisten asioiden tekemisen. Raha on siis mahdollistaja, ei itsetarkoitus.

Syvemmän merkityksen löytäminen onnistuu yksinkertaisen, joskaan ei välttämättä helpon, harjoituksen kautta. Kirjoita paperille ylös sinulle tärkeitä asioita. Sen jälkeen ota jokainen kirjoittamistasi asioista yksi kerrallaan käsittelyyn ja kysy itseltäsi: mikä tässä asiassa on minulle tärkeää? Kirjoita ensimmäinen mieleen noussut asia ylös ja toista kysymys niin monta kertaa, kunnes mitään ei tule enää mieleen. Listan loppupää paljastaa mikä sinulle on oikeasti tärkeää.

Kommentit

  • Ykä

    Moi

    Nämä Sannan jutut ovat niin hyviä ja elämän makuisia!

    Toimitukselle pyyntö: Kerätkää ne kaikki tänne blogi-sivulle.

Kommentointi on suljettu.