Avoimien ovien Nato ja Turkki

Pohjois-Atlantin Liitto eli Nato perustettiin Washingtonissa Yhdysvalloissa 4.4.1949 vastaamaan Neuvostoliiton uhkaan erityisesti Euroopassa. Perustaja maita oli 12 Yhdysvallat ja Kanada Atlantin takaa ja Euroopasta Britannia, Benelux-maat ( Belgia, Alankomaaat ja Luxemburg) Ranska, Portugali, Italia, Islanti, Norja ja Tanska. Liittoutuman periaatteena oli puolustaa jokaista jäsenmaata yhteisesti mikäli niistä jokin maa joutuu sotatoimien kohteeksi. Ensimmäisen kerran Natoa täydennettin v. 1952, kun jäseniksi hyväksyttiin ikuiset kiistakumppanit Kreikka ja Turkki. Ilmeisesti ajatuksena oli, että tilannetta maiden välillä on helpompaa hallita Naton sisällä kuin sen ulkopuolella.

Nato-jäsenyys ei kuitenkaan estänyt maita kiistelemästä sotilaallisesti Kyproksen hallinnasta v. 1963. Kiista johti Kyproksen jakautumiseen kahteen osaan, joista Kreikanmieliset hallitsevat 2/3 osaa saaresta muodostaen kansainvälisesti tunnustetun Kyproksen tasavallan saaren eteläosasta. Turkin valtaamaa pohjoisosaa ei ole tunnustanut itsenäiseksi muut kuin Turkki itse. Alueiden rajaa vartioivat edelleen kansainväliset rauhanturvajoukot, joissa on ollut mukana myös suomalisia rauhanturvaajia.

Olen useasti pohtinut tuota avointen ovien politiikkaa ja pitänyt sitä enemmänkin näennäisenä kuin todella toimivana ajatuksena. Natoon liittyminen kun on edellyttänyt aina kaikkien nykyisten jäsenmaiden hyväksyntää uuden jäsenen liittymiselle. Sehän suorastaan tarjoaa mahdollisuuden omien itsekkäiden tarkoitusperien ajamiseen hyväksymisen ehtona. Viimeisimpänä tuota mahdollisuutta on käyttämässä sumeilemattomasti Turkki ja sen itsevaltias johtaja Erdogan Suomea ja Ruotsia kohtaan.

Naton avointen ovien politiikka on osoittanut vakavat puutteensa ja parempi olisikin muuttaa politiikka heiluriovi-politiikaksi. Silloin maa, joka itse räikeästi rikkoo Naton yleviä periaatteita demokratiasta, kansalaisvapauksista, oikeusvaltio periaatteesta ym. länsimaisista arvoista voitaisiin potkia ulos Natosta. Turkin kohdalla noista periaatteista ei ole voimassa yksikään enkä ole kovin vakuuttunut eräiden Balkkanin maidenkaan tilanteesta vaikka ne onkin hyväksytty Naton jäsenmaiksi.

Asettuessaan vastustamaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä ilmoitti Erdogan, että maiden on turha lähettää Turkkiin neuvottelijoita asian tiimoilta. Eiköhän tehdä niin, että noudatetaan tuota Turkin toivetta täysin kirjaimellisesti ja lopetetaan kokonaan Turkin matkailu niin eipähän Turkin tarvitse olla minkäänlaisessa tekemisessä Suomen ja Ruotsin ja niiden kansalaisten kanssa.