Demokratia ajoi karille aluevaaleissa

Syksystä 2005 alkaen vatvottu sote-uudistus lähti viimeinkin toteutumaan Sanna Marinin hallituksen saatua sen vihdoinkin maaliin, kun hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Sitä ennen oli uudistuksen läpivientiä yrittänyt 7 eri hallitusta siinä onnistumatta. Uudistuksen aluksi järjestettiin 23.1.2022 vuoden 2023 alusta perustettavilla hyvinvointialueilla aluevaalit, joilla valittiin niille aluevaltuustot. Ne aloittavat toimintansa 1.3.2022 valmistelemalla hyvinvointialueiden hallintoa ja toimintaa.

Mikä sitten meni karille aluevaaleissa? Periaatteessa ei mikään. Suomessa vaalidemokratia kyllä toimii toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Suurin onglema näissä vaaleissa oli kuitenkin se, etteivät vaalit kiinnostaneet ihmisiä. Suuntaus oli nähtävissä jo viime vuoden kunnallisvaaleissa, jolloin äänesysprosentti jäi 55,1%:iin. Aluevaaleissa jäätiinkin sitten jo selvästi alle 50%:n, kun äänestysprosentiksi vahvistui vain 47,5%:a. Silti suurin osa puolueista hehkutti saaneensa hyvän tuloksen vaikka eniten valtuutettuja saanut Kokoomuskin sai äänestysikäisistä vain 10 %:n kannatuksen.

Surullisinta vaalituloksessa on se, että se osa kansasta, joka entiten käyttää sotepalveluita,  jätti kokonaan äänestämättä. Kokoomuksen voitettua vaalit on tuloksena puolueen kannattaman yksityisten palveluntuottajien aseman vahvistuminen. Käytännössähän se merkitsee, että sotepalveluista muodostuu merkittävää yritystoimintaa ja yrityksethän pyrkivät toiminnassaan voittojensa maksimointiin. Sitä tavoitellaan palveluiden hinnoittelulla, minimoimilla kustannuksia mm. palvelutasolla ja agressiivisella verosuunnittelulla eli käytännössä verojen välttelemisellä. Voitot sijoitetaan veroparatiiseihin, jolloin ne eivät ole mukana palvelutason kehittämisessä jne. Kehitys on ollut nähtävissä yksityisten palvelutalojen kohdalla, kun vanhukset on usein käytännössä jätetty lähes heitteille oman onnnensa nojaan.

Suomi on kuitenkin ollut demokratian luvattu maa, kun yleinen ja yhtäläinen äänioikeus tuli Suomessa voimaan jo Venäjän vallan aikaan vuonna 1906. Samalla saivat äänioikeuden myös naiset, jotka saivat myös oikeuden asettua ehdokkaiksi vaaleissa. Naisten äänioikeus tuli Suomessa voimaan ensimmäisenä Euroopassa ja koko maailmassakin kolmantena Uuden Seelannin ja Australian jälkeen. (Australiasa naisten äänioikeus koski tosin vain valkoihoisia naisia). Ensimmäisissä vaaleissa 15. – 16.3.1907 tuli eduskuntaan valituksi 19 naiskansanedustajaa. He olivat ensimmäiset vaaleilla valitut naisedustajat valtiollisessa parlamentissa koko maailmassa.

Tuolloin Venäjän tsaarin vallan alainen Suomen Suuriruhtinaskunta oli länsimaisen demokratian mallimaa ja nyt olemme vajonneet tilanteeseen, jossa kansalaiset eivät edes vaivaudu käyttämään äänioikeuttaan. Vaaleja käydään maailmalla kyllä kiitettävissä määrin, mutta täysin vapaa kansalaisuuden takaama äänioikeus on kaikkea muuta kuin itsestään selvyys. Kehityssuunta meilläkin on todella surullinen ja se on mahdollistanut kaikenlaisten populististen yhden asian liikkeiden esiinmarssin vaaleissa. Surulliseksi vetää.

 

 

 

Kommentit

 • Könönen

  Mitenkä näet Venäjän vaalidemokratian toimivan,
  kun katsot aiheelliseksi arvioida vain Yhdys-
  valtoja ?

  Jos uskot demokratiaan, miksi haluat arvostella
  vaaleissa kannatuksensa saaneita ”populistisia
  yhden asian liikkeitä” ? Ajatteletko, että tapa
  valita edustajat on oikea, mutta tulos väärä….

 • Anssi Rajasärkkä

  Venäjän kohdalla ei voi puhua demokratiasta, joten sitä ei tässä yhteydessä kannata edes mainita. Sama koskee myös Kiinaa, Valko-Venäjää ja monia muita yksinvaltaisia maita. Se miksi tässä yhteydessä mainitsin Yhdysvallat, johtui siitä, että maata pidetään länsimaisen demokra-tian mallimaana. Kuitenkin siellä äänestysoikeutta pitää varta vasten hakea erityisellä rekistöröitymismenettelyllä ja sitäkin republikaanit pyrkivät kaikin keinoin rajoitta-maan herra Trump etunenässä.

 • Elisa

  Jos kokee tarpeelliseksi puhua demokratiasta,
  silloin pitäisi nimenomaan puhua isoon ääneen
  valtiosta/tahoista, joidenka kohdalla kaikki toivoi-
  simme muutosta, miksi laittaa pää pensaaseen
  ja alkaa arvostelemaan maita, joissa on voimassa
  ihmisoikeudet ? Populistista käytöstä.

  Yhdysvallat taitaa olla ainut maa tällä hetkellä,
  joka kykenee puolustamaan perään-
  kuuluttamaasi demokratiaa, kuten olemme
  viime päivinä saaneet laatu journalistisista leh-
  distä lukea.

Kommentointi on suljettu.