Hallintohimmeleitä

Alue- ja paikallishallinto on Suomessa pääministerin sanontaa mukaillen melkoista hallintohimmelihässäkkää. Nykyisin peruskuntia on 317, kun selvittäisiin hyvin alle  sadalla lähidemokratian kärsimättä. Erilaisia kuntayhtymiä on 136, joista sairaanhoitopiirejä on 20. Maakuntalittoja on 18 ja loput kuntayhtymät on perustettu tuottamaan lähinnä keskiasteen ammatillista koulutusta tai ammattikorkeakoulutusta.

Valtion hallinnon puolella romutettiin joitakin vuosia sitten vuosisatainen lääninhallinto perustamalla tilalle 6 aluehallintovirastoa ja 15 elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusta (ely-keskusta). Ainakin minulle on jäänyt epäselväksi, mitenkä tuo ”uudistus” paransi valtion aluehallintoa. Vähintäinkin yhtä hyvin noiden uusien rakenteiden tuottamat palvelut olisi voitu sisällyttää lääninhallitusten tehtäviin. Saatiinpahan aikaan ainakin pitkät virkanimikeet johtajille: aluehallinto- viraston  johtaja tai  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johtaja ja samalla päästiin eroon historiallisista lääninhallitus- ja maaherra- nimikkeistä.

Nyt ollaan luomassa taas uusia hallintohimmeleitä, kun entisten avien ja elyjen rinnalle perustetaan 18 itsehallintoaluetta, joista 15 järjestää sosiaali- ja terveys- palveluita. Lisäksi on 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalaa, joista viisi on yliopistollista keskussairaalaa. Loput 8 keskussairaalaa ylläpitävät suppeampaa ympärivuorokautista päivystystä toimialueellaan. Nuo viimeisimmät öitä myöten sorvatut päätökset tulevat voimaan vuoden 2019 alusta. Siihen asti on olemassa vielä yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueet eli maa on jaettu viiteen ervaan.

Noiden himmelikehikoiden lisäksi on perustettu lukuisia liikelaitoksia, toimintoja on yhtiöitetty tai ulkoistettu kokonaan kuntien konsernirakenteen ulko- puolisille toimijoille. Hallituksen sorvaamassa sote-ratkaisussa kepu saa toteutettua ikiaikaisen haaveensa heidän kauniisti lanseeraamastaan maakuntien Suomesta ja kokoomus yksityisen sektorin mukaan saannista vaihtoehtoisena sote-palveluiden tuottajana. Persut olivat prosessissa äänettöminä yhtiömiehinä lähinnä sivusta seuraajien roolissa. Timo Soiniltakaan ei tullut yhtään sutkausta hallituksen riitaisuudesta kuten edellisellä vaalikaudella heidän ollessaan oppositiossa. Siihen nähden nykyinen oppositio käyttäytyi hillitysti.

Taas kerran täytyy ihmetellä, mikä siinä on niin vaikeaa mahdollisimman yksinkertaisen ja simppelin organisaatiomallin käyttöönotossa. Siinä väliportaan hallinto- ja järjestämisvastuun voisi hoitaa yksi organisaatiotaso olkoonpa sen nimi mikä tahansa vaikkapa maakuntayhtymä, aluehallintovirasto, itsehallintoalue tai lääni ja lääninhallitus. Tuo organisaatiotaso vain jaettaisiin toiminnallisiin osastoihin. Kyllä tuossakin mallissa tulisi ihan riittävästi johtajatason virkoja puolueiden keskenään jaettavaksi.

Asiantuntijathan pitivät alueiden maksimimääränä kahtatoista aluetta, jolloin olisi vielä saavutettavissa hallituksen asettama säästötavoite 3 miljardia euroa. Silloin vielä noilla alueilla olisi riittävä väestöpohja turvaamaan laadukkaiden palveluiden saatavuus riittävän taloudellisesti. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että hallituksen päättämä 18:n alueen maakuntamalli maksaa noin miljardi euroa enemmän kuin heidän esittämänsä maksimisaan 12:n alueen malli. Mikäli päätetty monilokeroinen hallintohimmeli korvattaisiin edellä esittämälläni mallilla, jossa koko väliportaan hallinto koottaisiin 12:n alueen yhteyteen voitaisiin kenties järkeistämistoimilla saavuttaa säästöä toiset miljardi euroa. Luulisi 1-2:n miljardin lisäsäästöt kelpaavan nykyhallituksellekin vaikka sillä tuntuukin olevan kauniista puheista huolimatta väliportaan järkeistämisen sijasta tärkeämpää omien valta-asemiensa turvaaminen ja jopa lisääminen.

Kyllä tulee ikävä läänirakennetta, lääninhallituksia sekä niiden osastoja ja maaherroja, kun katsoo noita nykyisiä ja tulevia hallinnollisia valtarakenteita. Eivätpä hallintohimmelit hallituksen päätöksillä ainakaan vähentyneet, tulipahan vain himmelirakenteita lisää.

Anssi

PS. Tabloid-kokoinen Savon Sanomat on ehdottoman hyvä ratkaisu. Sitä on huomattavasti parempi lukea aamukhvipöydässä kuin perinteistä sanomalehteä. Harmi vain, että sitä pitää odottaa aina ensi maaliskuuhun saakka.