Itärataratkaisu täysin väärillä raiteilla

Eri vaihtoehdot itäisille ratalinjauksille maakuntakaavoissa. Savon radan oikasuun on helposti liitettävissä pohjoisen suunnalta Heinolan pohjoispuolelle Jyväskylästä tuleva Keski-Suomen oikorata.

Itäsuomen mediat ja johtajat riemuitsevat väyläviraston ratkaisua toteuttaa ns. itärata Kouvola – Kerava vaihtoehtona, joka oli jo kertaalleen hylätty silloin, kun 90-luvulla oikoratavaihtoehdoksi valikoitui Kerava – Lahti linjaus. Sitäkin oli tarkoitus jatkaa edelleen välille Lahti – Mikkeli, mutta jostain syystä sitä ei toteutettu vaikka suunnitelmassa jatko-osuus todettiin yhteiskunnallisesti kannattavaksi.

Olin Kuopiossa silloisen apulaiskaupunginjohtajan toimesta perustetun kuljetustyöryhmän puheenjohtajana ja entisenä rautatieläisenä myös ajan hermolla tietoisena noista oikorata- suunnitelmista. Otin asian esille työryhmässä, mutta työryhmän perustajan taholta minua ohjeistettiin jättämään asia pois työryhmän muistiosta. Perusteena hän toi esille nopean ratayhteyden kielteisen vaikutuksen Kuopion lentoliikenteen yhteyteyksiin.

Jos tuolloin olisin saanut nopean ratayhteyden mukaan 20.3.1997 julkaistuun työryhmän loppuraportissa esittyihin suosituksiin, olisi lopputulos saattanut olla Kuopion kannalta nyt julkistettua suunnitelmaa merkittävästi parempi. Kouvola – Kerava oikorata nopeuttaa matka-aikaa Helsinkiin 10 – 15 minuutilla ja maksaa 1,7 miljardia euroa samalla kun se poistaa kaukoliikenteestä Lahti – Kerava radan kokonaan ja tekee siitä pelkästään vajaakäyttöisen Helsingin paikallisliikenteen radan. Jos Kerava – Lahti – Mikkeli oikorata olisi toteutettu kokonaisuudessaan olisi yhteys Savon radan keskuksista nopeutunut tunnilla ja nyt suunnitteluun otetua ratalinjausta reilusti puolta halvemmalla hinnalla.

Tuossapa ovatkin ne keskeiset itäsuomen päättäjien kaipaamat itäratafaktat. Silloin kun olisi ollut aika toimia ei tehty mitään ja nyt kun jotakin tehdään niin lähdetään suurella innolla mukaan Kouvolan hankkeeseen liittää kaupunki osaksi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialuetta todella kalliilla rataratkaisulla. En edes viitsi laskea ajansäästön minuuttihintaa, mutta aivan tolkuton se on.

Itäratahuuman keskellä on unohtunut kokonaan se tosiasia, että Suomen rataverkko muodostuu kolmesta pääratalinjauksesta, joista Pohjaanmaanrata on jostain syystä nimetty anoaksi pääradaksi ja sen eteläosa välillä Helsinki – Tampere suurellisesti peräti Suomi-radaksi. Toiset kaksi päärataa ovat Savon rata ja Karjalan rata.

Sodan jälkeen Karjalan radan pääosa jäi luovutetulle alueelle, joten se oli pakko rakentaa Suomen puolella osaksi uudelleen. Tuo oikorata valmistui 1960-luvun puolivälissä. Pohjanmaan rataa oikaistiin puolestaan välillä Tampere – Seinäjoki niin, että rata valmistui 1970-luvun alussa. Savon rataan ei sen sijaan ole juurikaan koskettu pieniä mutkien oikaisuja lukuun ottamatta lainkaan. Sekin tilaisuus, jota suorastaan tarjottiin Kerava – Lahti oikoratasuunnitelman yhteydessä 1990-luvun puolivälissä jätettiin hyödyntämättä.

Eniten minä ihmettelen hankkeessa väyläviraston roolia, kun se lähtee mukaan valmistelemaan erittäin kallista ratalinjausta, joka poistaa kaukollikkenteen käytöstä maan tähän asti tehokkaimman rataosan. Kyllä heillä täytyisi olla laaja-alaisempaa näkemystä Suomen rataverkon kehittämisestä kuin näpertely yksittäisten ratapätkien kanssa. Lisäesimerkkinä tuotakoon esille myös nopea ratayhteys Päijänteen itäpuolitse Jyväskylästä Lahteen ja edelleen Helsinkiin. Se yhdessä Savon radan todellisen oikaisun kanssa nostaisi Lahti – Kerava huippuradan käytön kapasiteettinsa todelliseslle tasolle.

Koko itärataprojekti on loistava esimerkki savolaisesta vätystelystä, jossa kyllä lähdetään toimeen mukaan, kunhan joku muu taho laittaa asia vireille. Tässä tapauksessa vireillepanija on itsensä itä-Suomen keskukseksi kohottanut Kouvola, joka hinkuu osin toisten avulla ja rahoilla osaksi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialuetta. Aikaisemmin Kouvola ei ole tunnustautunut lainkaan itäsuomalaiseksi kaupunkikeskukseksi, kun siitä ei ole ollut sille mitään hyötyä.

Eipä silti, että Savonradan oikaisun ottaminen mukaan kuljetustyöryhmän  toimenpide-ehdotuksiin olisi välttämättä johtanut Mikkeli – Lahti oikaisun toteutumiseen. Ehdotukseni toimikunnan puheenjohtajana käynnistää Kuopiossa matkakeskushanke oli mukana työryhymän suosituksissa, jotka kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 1.4.1997. Senkin toteutus on kestänyt 23 vuotta ja 10 kuukautta, kun matkakeskus vihdoinkin aloittaa tomintansa näinä päivinä.

Rataverkon suunnitelmallinen täydennysrakentaminen on nyt erityisen tärkeää, kun pyrkimyksenä on vähentää merkittävästi liikenteen päästöjä. Siihen sähköjunaliikenteen olennainen lisääminen on erinomainen keino, jota keskisesä Euroopassa on lähdetty voimakkaasti toteuttamaan ratayhteyksiä kehittämällä. Meillä väylävirasto näyttää siinä suhteessa nukkuvan ruususen unta. Kuopiota hyvittääkseen virasto on päättänyt käynnistää sinänsä tärkeän ratapiha- ja asema-alueen kunnostushankkeen suurella rahalla, mutta se ei nopeuta Savon radan yhteyksiä pääkaupnkiseudulle pätkääkään. Kiitos kuitenkin tästäkin vähästä.

 

 

 

 

Kommentit

 • Midas

  Miksi kirjoittoittaja on huolissaan rautatiestä, kun
  naapurissa poliisi hakkaan kansalaisia ?

  Trump ei ole käskijänä.

 • Anssi Rajasärkkä

  Ja jenkeissä poliisi listii tummia kansalaisiaan.

 • Esko Kares

  Kommentoin juttua liki 10kk myöhemmin, kun olin huomannut tuoreen uutisen siitä, että Porvoon kaupunki lähtee mieluusti mukaan ns. Itäratahankkeeseen, Loviisan kaupunki ei. Itse asun entisessä Pernajan Koskenkylässä, 1.1.2010 alkaen kuntaa ei ole, liityimme Loviisaan. Itäratahanke on linjauksella Vantaan Seutulasta eli maan suurimman lentokentän kautta Keravalle ja sieltä edelleen Porvooseen ja Kouvolaan. Hanke on kallis ja mielestäni käsittämätön siksi, että linjaus tosin liittää Porvoon mukaan rautatieliikenteeseen, mutta ajansäästö Kouvolaan on vähäinen.

  Kun aikanaan rakennettiin ”oikorata” eli Keravalta suoraan Lahteen, se olisi todellakin pitänyt jatkaa Heinolan kautta Mikkeliin. Osa radasta on jo olemassa, sähköistämätön Lahdesta Heinolaan. Tuolloin linjaus olisi saatu Savon rataan varsin helposti ja huomattavalla ajansäästöllä verrattuna siihen, että Mikkelin kautta kulkevat junat ajatetaan Kouvolaan eri reittiä kuin nykyisin. Karjalan rata on toinen juttu. Jos Itärata kulkisi Porvoon jälkeen Loviisan, Kotkan ja Haminan kautta Luumäelle, nopeaksi rakennettu yhteys nopeuttaisi matkaa myös Joensuusta pääkaupunkiseudulle. Samalla pääkaupunkiseudulle tulisi myös rannikkokaupungeista ratayhteys. Nyt ne jäävät ilman Porvoota lukuunottamatta. Kotkasta on rata myös matkustajaliikenteeseen Kouvolaan, Haminasta tavararata sisämaahan, samoin Loviisasta Lahteen ja Porvoosta museokäyttöön jäänyt rata Keravalle.

 • Anssi Rajasärkkä

  Olen täsmälleen samaa mieltä kanssasi rataratkaisuista. Väylävirastolta puuttuu kokonaiskäsitys rataverkon täydentämisestä, tehdään vain päätöksiä yksittäisistä rataosuuksista, josta esim. itärataratkaisussa hyötyy vain Kouvola, kun se pääsee radan myötä osaksi pääkaupungin työssäkäyntialuetta. Itäsuomen yhteyksiin radalla ei ole juurikaan vaikuitusta ja vähäinenkin vaikutus nollaantuu, jos kaukojunat pysähtyisivät Porvoossa. Rata poistaa samalla kaukojunaliikenteen käytöstä Kerava – Lahti oikoradan, joka on Suomen paras ja uusin rataosuus. Ehkäpä väylävirasto lähtee seuraavaksi puuhaamaan länsirataa Helsingistä Karkkilan ja Forssan kautta Poriin. Olkoon tämä nyt heille ilmaisena vinkkinä. Karkkilasta voisi tehdä Kouvolan tapaisen risteysaseman, josta erkanisivat radat Tampereella ja Turkuun ja ilmasto pelastuisi.
  Turhanpäiväisen näpertelyn sijaan väylävirasto voisi ottaa eteensä Suomen kartan ja miettiä rataverkkoa kokonaisuutena nyt, kun rautatieden kehittämiselle on menossa muualla Euroopassakin todellinen buumi. Taitaapa sille olla jaossa ihan oikeasti myös EU-rahaa, kunhan suunnitelmat ovat logistisesti järkeviä. Kommentistasi kiittäen Anssi.

Kommentointi on suljettu.