Pääsiäinen herkistää ajattelemaan

En voi kutsua itseäni uskonnolliseksi tyypiksi, mutta silti huomasin pääsiäisen herkistäneen minutkin ajattelemaan syvällisesti. Ihmiskunta asuttaa maapalloa nykyisin noin 7 miljardin ihmisen voimin ja heidän luomiaan käsityksiä jumaluudesta on varammaan tuhansia – ns. suuria pääuskontojakin eli sellaisia, joissa kannattajia on vähintäin miljoonia on kymmeniä. Näyttää kuuluvan ihmisluonteeseen, että hän kehittää itselleen uskonnollisen tunteen, jolloin voi aina vedota korkeampaan käteen selittämään omia toimiaan.

Otetaanpa esille maailmankaikeuden realiteetit. Nykytiedon mukaan maailamankaikkeus syntyi alkuräjähdyksessä n. 14 miljardia vuotta sitten ja on sen jälkeen laajentunut koko ajan kiihtyvällä vauhdilla äärettömän laajaksi kokonaisuudeksi, jossa valitsevat mitä erilaisemmat olosuhteet, mutta kuitenkin samat lain- alaisuudet. Tuota taustaa vasten tarkasteltuna en voi millään opilla uskoa raamatun kertomuksiin maailman synnystä ja sen jälkeisitä tapahtumista Aatamineen ja Eevoineen. Maailmankaikkeudessa on tähtiä kuin maapallon kaikilla hiekkarannoilla hiekanjyviä ja lähes kaikilla niillä on ympärillään planeettoja, joista monella voi olla elämää. Mikäli elämää inhimillisessä muodossa on olemassa kaikkialla maailmankaikkeudessa on Jumala luonut niille kaikille omat Aataminsa ja Eevansa toteuttamaan hänen luomismissiotaan.

Maapallollakin tuo luominen hoitui jotenkin puolihuolimattomasti, kun Jumalan omaksi kuvakseen luomat ihmiset lankesivat heti tilaisuuden tullen syntiin Jumalansa nimenomaista käskyä vastaan. Niinpä Jumala joutui tuhoamaan luomuksensa suuressa vedenpaisumuksessa yhtä perhettä lukuunottamatta. Eikö  siis Jumala ollutkaan kaikkitietävä, kun ei osannut tehdä edes omaa kuvaansa synnittömäksi? Minusta tuo kristinopin jumalkuva onkin käännettävä toisin päin eli ihminen itse loi itselleen luonteensa mukaisen jumlakuvan, joka oli ihmisen kaltainen kaikkine inhimillisine vajavaisuuksineen ja vikoineen. Edes paljon käytetyt viittaukset Jumalan antamiin kymmeneen käskyyn ei kovin jumalallista sanomaa ilmennä. Nehän ovat aivan tavallisia em inhimillisiä lauseita, joiden keksimiseen ei Jumalaa tarvita.

Sitten on vielä se ilmeinen vääryys Jumalan taholta, että hän ottaa yhden hiekanjyvän ympärillä pyörivän maapallon ja siellä vähäpätöisen Israelin kansan erityisohjaukseensa avan arkisia askareita myöten, ei kovinkaan jumalaiselta toiminnalta näytä eikä kestä kriittistä arviointia hänen tekemisistään. Minusta Raamattu onkin nähtävä Israelin kansan kansalliseeppoksena ja hyvänä sellaisena, mutta Jumalan sanan kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Sen sijaan, jos halutaan etsiä Jumalan sanaa ja hänen lakejaan, on ne löydettävissä kaikkialla avaruudessa voimassa olevina luonnonlakeina. Nykytiedonkin varassa ne ovat voimassa kaikkialla maailmankaikkeudessa sikäli, kun niitä on voitu nykytekniikalla havannoida. Silloin Jumalan käden jälki näkyy jo alkuräjähdysvaiheessa, jolloin jo kaikki luonnonlait tulivat voimaan eikä Hänen ole tarvinnut niitä jälkeenpäin korjailla. Tosin vieläkin on maailmankaikeudesta ihmisten havannoitavissa vain noin 5 % lopun ollessa nykyisten havaintolaitteille suorina havaintoina näkymättömissä pimeänä aineena ja energiana. Jos siis Jumala yleensäkin on olemassa niin tuon 14 miljardin vuoden takaisen alkuräjähdyksen takana hänen kätensä jälki on nähtävissä.

Tällä kirjoituksellani en ole rienaamassa minkään uskonopin, Jumalaa pitäköön jokainen jumaluskonsa sellaisena kuin on sen sisäistänyt. Minä olen sisäistänyt jumaluuden edellä kuvatun laisena ja olen valmis hyväksymään Jumalan olemassaolon kaiken alkuunpanijana ja hänen kätensä jäljen näkyvän kaikkialla todettavissa olevina luonnon lakeina. Hyvää kevään jatkoa kaikille uskontokunnasta ja jumalkäsityksestään riippumatta.