Ihmiskunnan historijan uuteen uamuun Koronan viitottammoo tietä.

Selekee on koronan vaekutus iliman luatuun.

Putkahti jostaen syystä het herättyvväen mielein piälle syväekoloki Pentti Linkola. Joten Linkola joutu mukkaan ajatuksissaen jo pyörivän koronan värjeemään mualimankaekkeuven rumpuun.  Sitähän pit kaevella Linkolasta tallentamijjaen artikkeleita, josta tähän sopinnoo laenata Petra Himbergin julukasusta pätkä:
Pentti Linkola, täysverinen biologi ja synnynnäinen tilastoija, koki ”ekologiajulistajan herätyksensä” 1950-luvulla. Se perustui vain ja ainoastaan häneen omiin havaintoihinsa, joista ensimmäinen oli se, että linnut ja metsät vähenivät liikaa. Koska hän ajatteli syväekologisesti, näki ihmisen luonnossa vain yhtenä toimijana muiden joukossa ilman erioikeuksia, kuvio oli hänelle kerralla selvä. Ihminen kuormitti luontoa aivan liikaa. Pahinta hänelle oli metsäteollisuus. Alkoi pitkä ”julistamisen” aikakausi, jonka aikana yksi on pitänyt häntä profeetallisena edelläkävijänä, toinen torjunut tarpeettoman synkkämielisenä. Kylmäksi hän ei ole jättänyt ketään. Valtaosa kuulijoista on puistellut päätään hänen kehotukselleen luopua demokratiasta ja viimeistään kavahtanut tietoa, jonka mukaan hän pitää ihmishenkiä vaativia terroritekoja hyvinä. Viimeistään 2010-luvun ilmastonmuutoskeskustelu on kuitenkin saanut monen tarkistamaan kantansa Linkolan ajatuksista. Myös nuori yleisö on löytänyt hänet.”

Pentti ite on meistä immeisistä tuuminna mm. 2014; ”Homo sapiens, narrimainen nimi. Typerin maan päällä elävä laji on tää ihminen.”

Se mittee on jo vuoskymmenijä ja viime vuosina aena vuoteen ”rumppi” asti, lähes kaekki mualiman mahtimuat piätoplokkaetteesa toemesta suunnitelleet, on Ilimastotalakoot.
Eli ovatte ehtineet keinoja, yrittänneet suaha yhteistä tavotetta aekaseks, nahistelleet ja tuas sopineet. Talakoot eivät vuan ota millään käönnistyäkseen. Siihe vielä ilimestyy Rumppi  ja ruapasoo koko USA:n poekkeen ilimastotalakoorattaelta.
Loppuvuosta 2019 sitten tapahtuu väestämätön. Väk´rikkaassa mualimanosassa on pitempään ollunna kööhemmällä porukalla aenut mahollissuus henk´riepusa pitimeks kehitellä evästä siitä mittee ovatte sattunna  kiini suamaan. Valamistoo siitä syötävee käötettävissä olevila vermeillään ja taejjoellaan.

Kiinan Vuhanilaesta ruokatoriahan sitä alettiin pittee tään viisauven alakulähteenä.

Voejjaan ommiin havaentoehimme perusteella itekuhhii toeks toeta, mitenkä mahottoman tehokkaasti tuo korona on jo käönnistännä ilimastotalakoot ja tähäm´männessä osottanna tehokkuuteesa, jolla seon viemässä ilimastotalakoeta kohti yhteisijä talakoon piätösjuhlija karjalanpaetiloeneen. Ennenkaekkee turhija vatuloematta.
Laetetaampas tähän muutama asija mittee kaekkee korona on jo suanna aekasiks, lähinnä niilä aluveilla missee seon vappaammin suanna touhuta:

 • pahimmin suastuttavan teollisuuven ja hiilentuotannon pyssäöttäminen
 • muam´piälisen liikenteen merkittävä väheneminen
 • muam ´piälisen uusiin iliman suasteihen merkittävä väheneminen ja entisten haehtuminen taevaan tuuliin (Kiinasta alakaen)
 • vähä ylempiin ilimakerrosten iliman suasteihen väheneminen (lentokonneihe pörreeminen vähentynnä 70 – 90 rosenttija)
 • vesistöentilan paraneminen (mm. Venetsia)
 • väestön ikärakenteen oekeneminen (nuorentuminen) (Pohjois-Italia)
 • yhteisijä pyrkimyksijä / yhteistyökyvyn löytyminen yhteisen uhan torjumiseks (pahimpija änkyröetä lukkuuottamata)
 • läheisistään huolehtiminen (hyvälä alulla)

Koronan mahollissuuksiin, pystyvä täösmiäräsesti tään nykysen mualimanmänön (siis ennen koronoo olleen) suunnan muuttamisseen, on vähintäännii kohtalaesen hyvät. Siinä asijassa sitä  näkkyyvät monennii muan toplokkaat er puolilla mualimoo ansijokkaasti jeleppoovan.
Näkyvämmin hommoosa hoetaa Rumppi. Alamaeseesa meinoovat laettoo koronalle kapuloeta rattaesiin amerikanmantereella, vuan sitähä ee Rumppi näötä hyväksyvän. Näempä ollen Rumppi rummaottaa  vappaottoo ennen piäsijäestä kaekki amerikkalaesta teollisuutta/yrityksijä rajottavat tekijät. Samala aukii Amerikan valtaväölät koronalle. Mikäli se ei ossaannu aotijoommila aluveilla joka kyllään, hoetaavat amerikkalaeset ite loppuharvennuksen asseillaan, ampumalla nuapuriisa peläten sen töytyyttävän koronoo tullessaan.
Vennään ikkuiseks restentiks julistaotunut Puuttinni ee tunnusta mittään häslinkijä olevankaan Vennään omala muaperällä. Sillompa sitä jootaakii lähtemmään piäkymppiisä ja seitenkassiisa kanssa tutustummaan koronan suavuttammiin tuloksiin. Niitähän alakaa olla jo hyvinnii näkyvissä sen parraeten mänestynneelä aluveela Pohjos-Italijassa. Iäkkäetä immeisiähän Italijassa piisoo, n. 23 rosenttija väestöstä on ylj 65 vuotijaeta. Justiin tuota kansanossoo korona on niittännä tehokkaasti kuolov´viikatteellaan.

Iliman ja vesistön saasteasijookaan ee korona oo Italijassa unneuttanna. Niistä toemista mualimallakkii näkyvyyttä suanna Venetsijan kannaaliin vessiin puhistuminej´ ja kirkastumine yhtenä esmerkkinä. Nuo ovat asijoeta, jotka vennäälläe on Puuttinille harmija tuottaneet – eläkkeet ja siivottommuus. Varmaannii Putinillekkii sopinnoo, josko korona sielläe kotpuolessa hoetelis ongelmoo pienemmäks. Jatkanooko Vennään ”tutkimusmatkaelijat” vielä samala reissulla Espanjaan, sielähän kovasti vipeltäävätte Italijan viitottammoo tietä hyvälä mänestyksellä.

Paekallisena ”Jukolan-Jussina” tunnettu piäministerj Johnsson eten aekasa samoela linjoela Rumpin kanssa, vuan jostae syystä hiän tipahti niiltä rattaelta ja alako kuitennii hutkimaan koronoo poekkeen suariltaan. Ossoo kuitennii olla jo tässävaeheessa tyhjee huitomista, on se sevverran hyvän jalansijan jo suarvaltakunnista suanna, Irlantija myöten.

Mannereoroopassa korona jytkyttellöö männä etteempäen kaekessa raahassa tarvihtemata tahtijjaan hiljennellä.
Meijjän länspuolella nuapurmuassa piäminister osaltaan näötöstää hoetavan tien tasottamisen koronalle. Kannustannoonko tähä astiset koronan suavutukset moeseen ajatuksen juoksuun???
Tiälä koto-suomessa hallituskaonokaeset jostae syystä lajisa näkkyyvätte silottelevan koronan polokuva, hijastelemalla (varsinnii alakuun) esteihe laetteluva. Piätoplokas Niinistö omalta osaltaan lajisa patistellunna heitä räväkämpiin toemiin.

Sottiin jäläkeen ja viiskytäluvun alun välillä syntynnä niisanotut ”isot ikäkäluokat” ovat omalta osaltaan jämäköetynneet kulettammaan koronoo toreilta ja kyliltä kottiisa, samala avokätisesti jakaneet sitä nuapurillekkii. Piäministerin kehotus tälle riski-porukalle pysytellä piäasijassa kämpillään, anto vuan lissee syttyjä kylillä purjoomisseen. Jotteivät kesk´luokkalaeset (iänpuoleen kesk´luokkalaeset) oes tunteneet jiänneesä huonommaks, pakkasvatte hyö perekuntasa kotteroehiisa ja suuntasvatte piäasijassa Lappiin koronat mukanaan. Oeskoon alakuperräesenä älyv´välläöksenä  ollunna töytyyttöö korona niile sijoelleen, missee se Suomeen ensmäesenä yritti jalakaantuva.
Seoroova tuumaelu näötöstäes olevannii jalostoo koronasta jalomp versijo Uuvem´muan sisällä. Kehäkolomosen ulupuolella suavatte tehä raahassa omasa.

Jokatappaoksessa homma etenöö luppoovasti, joten hyvinnii voejjaan aatella mittee kaekkee voes uottoo tulevaesuuvelta.

 • mualiman väk´luku korjaotuu kohtuullisemmale tasole tulevaesuutta aatellen
 • ikärakenne korjaantuu, joka nykysin nähhään monen ”viisaan” mielestä viäristynneeks (yhteiskunnat pystyy vätte huolehtimmaan jälelejiänneistä vanahuksistaan ja heikomp´osasistaan)
 • ylj´kansotetuilta aluveilta immeismiärät kohtuullistuuvat
 • pakolaesmiärät pienenöö ja suurelta osin poestuu kokonaan
 • kokomualiman teollisuuvesta voepi sulukee lopullisesti kaeken suastuttavan ossuuven, olemassa oleva tavaram´paljous piisoo pitkäks aekoo, jona aekana kerkii käönnistellä kestävänkehityksen tuotteihen valamistamista tarpeen mukkaan
 • kaekki liikkumisvälineet huomijoon ottaen, voepi koko vanahan suastuttavan teknolokijan vermeistä osan musejoejja ja loput kierrättee tarpeellisseen uustuotantoon. ”Nykyaekasemp” kalusto piisoo hoetamaan romahusmaesesti vähentynneet immeiskunnan liikkumis ja kuletustarpeet sen aekoo kun uutta teknolokijoo käyttävee kalustoo suapi värkättyvä.
 • on pakko keskittyvä vuan välttämättömiin tavaroehe ja tuotteihe valamistukseen, samala huomatakseen, ettei sitä oo tarvekkaan työntee markkinoele enempee mittee kohtuuvela immeiskunta tarvihtoo
 • tuotteitten on oltava korjattavissa ja paekattavissa, sekä valamistajan on annettava valamistamilleen tuotteille riittävän pitkä takkuu ja käöttöikä (tavotteena vähintään 25v. käöttöesineet, tuotannolliset konneet ja laetteet vähintään 50v.)
 • evästä eijjoo mahollistakkaa kuletella mualiman iäristä, joten älytään mite hyvijä pottuja ja kinkunkyöree suappii ihan nuapuristae, jottii omalta pelloltaan
 • Rumpin restenttikaovvet jiäpi yhteen ja siltäe osin P-Amerikka ja mualima alakaa raahottummaan.
 • Venäjällä 7.10.2052 alakaa mahtipontiset par´ viikkoo kestävät juhlat (palakatonta vappaata vietetään kokomuassa 31.10.2052 saakka). Yks ossuus juhlista järjestettään Putinin Laatokan mökillä. Näppeemp matka Kuopiojolaesilla ja eentoeten Nilsijäläesillä tutuilla pistäötyvä juhlissa.  Juhlien aeheina:
  Vladimir Vladimirovitš Putin (Влади́мир Влади́мирович Пу́тин) täöttää 100 vuotta ja on ollunna Vennään restenttinä tasan 48 vuotta ja 5 kuukaotta, josta yhtäjaksosesti 40 vuotta ja 5 kuukaotta.

Empähän pitäes ihmeenä, josko mualima tuon koronan yl´ pyyhkästyvvän vähän tuoho suuntaan alakas kampeentuvakkii.
Sitä uotellessa.