Minkähän vuoks ja kettee varten tarviis Suomessa olla suomalaesija yrityksijä?

Tämän aejjan suureks muoti ilimijöks on tullunna näköjään jiähäkseen olla tyytymätön kaekkeen, haokkuva kaekki, jotka jottae yrittää tehä, vähintäännii moralisoejja ne vätökkäät, jotka eevät tie mittään, tae ei ies yritä tehhä mittään.
Tää haokuttuin joukkohan käsittää koko kansakunnan, niistä vähhäesimmistä mittää tekemättömistä vätökkäestä aena korkeemarvosiin toplokkaehe asti. Kööhimmistä rikkaampiin ja vielä ne ihan ökyrikkaat erikseen.
Omana kastinaan yrittäjäpoloset, jotka ovat jootuneet lopettammaan toemintaasa. Varsinnii ne yrittäjät, jotka siirtäävätte Suomesta tuotantolaetokseesa niihe maehi, mistee suomalaeset jo ouvat tuotteesa ostaneet ja ostaavatte jatkossae.

Kerron muutamiin toenmukkaesten esmerkkiin kaotta tään mualiman mänön tilanteen kokemuksestaen ja omasta näkökannastaen kahtoen. Näkemyksein siitä mitenkä sitä itekuhhii omalta osaltamme ollaan oltuna tätä nykystä kurjuutta tänne keskuuteemme hualimassa.
Nämä ei oo mittään kumminkaeman sisaren tytön poekakaverin kertomija kuulopuhheita. Kaekki on omin korvin kuultuva asianommaisilta iteltään. Maenihen mikäli kuvvaus on ylleisluonteinen.

Yhteisenä teemana on kuitennii se tosi asija mitä myö ollaan vuatimassa muilta, piäasijassa yrittäjiltä, piättäjiltä ja hallitukselta – yhteiskunnalta – siis viime käessä iteltämme.
Verrattuna tuota kaekkee siihen muottiin miten myö ite toemitaan oekeessa elämässä – siis KÄYTÄNNÖSSÄ.

Tällä esmerkillä alotan.
Huollatin äskettäen aotoen läp´kotasin talavee varten. Muuten kaekki tulj tehtyvä, pakoputken takimmaesen pöntön kuppeessa olj reiijän poekanen, ee vielä pahemmin pörise, kyselimpähän jo liikkeestä varaossoo ja löytyykö kotmaesta tuotantoo. Lööty parikii er versijoo, hinta molemmilla samoela satasilla.
Yhele kaverille maenittuvvaen asijasta, lähinnä rapsakan hinnan ilimasin, miten paljon halavempija olj aekasempaan aotooni ko. osa.
”- Miks ihmeessä sinä Suomesta ostat aoton varaosija vielläe?”,hämmästynneenä kysseinen yrittäjä ihmettelj.
Tiesin kyllä hänen ostavan ja netistä ehtivän pienimmättii varaosat sieltä mistee vuan halavimmalla suapi.
Sikäli huvittaa, kun sammaenen yrittäjä paheksuu kovasti, kun yritykseesä palavelut herkes kelepoomasta samalla paekkakunnalla toemivalle kansaenväliselle yritykselle, jotka aiemmin olvat ees lajisa käöttäneet heijjän yrityksen palaveluja.
Tuota soppii ihmetellä, vaekkapa viimesimmän hänen ommaan aotoosa tillooman varaosan tullessa merten takkoo, kun vastoovija osia olis löytynnä Kuopiosta varaosaliikkeen hyllystä!!! Kysseessä muutaman kympin arvonen osa.
Ko. yrityksessä myös valamistettaan alan tuotteita ja tarvikkeita, joilla kilipaeloo kotmaesilla alan markkinoella.

Toenen tappaos.
Aekonaan nuapurinnae asunna, yhteikunnan hallihteman laetoksen piällikkötasonen immeinen jokkuu aeka sitte hankki liesi/kiertoilimauunin. Postimyynnistä tieten kun halavalla sae. Laete tulj evullisine rahtikuluineen kot´ovelle kuten kirjoetettu olj.
Sähkärj töehi, jonka jäläkeen piäs liettä ja uunija kokkeilemmaan. Pannu ja kasari puolella homma pelas. Uuni kunnola paesto käötännössä yheltä nurkalta ja sieltäe vuan ylläältä. Kytkennät tarkistettu, kokkeiltu, mitattu lämpöjä. Yhteys myyjään. Lopultae piäsvätte yhteisymmärrykseen laetteen viallisuuvesta.
Kaupan purku / rahhoen takasin suantipa kuitennii tyssäs lopullisesti. Pallaotus/kaopan purkuehoessa  selevästi teksti; ”mikäli laite on asennettu paikalleen, laitetta ei voi palauttaa” ja .
Näin myös kävi tässäkii tappaoksessa.
Tässä vaeheessa tieten huuvvetaan Suomen yhteiskunnan järjestämmee kuluttajasuojoo avuks ja turvaks hoetamaan ja korjoomaan ommoo hölömöyttään tehtyvä töpeksintee. Piällikkö tason immeinen!!!
Kaeken lisäks tuas kulutettiin aevan suotta yhteikunnan varoja yksilöön, ei ommoo yhteiskuntoo aatteleva, yhteiskunnalta palakkaasa suavan yksilön itelleen aeheuttaman toelaelun korjoomiseks, hänen vuatiessaan selitystä miks ei KSLK hoijja asijoo. Muutamat virastossa jootu tekemään tyhjee työtä tuas kerran halapatuonnin takija.

Perreessä rouvan piti piästä leepomaan, joten paekkakunnalta (tieten halavin kiinalaenen) liesi/uuni yhistelmä kyökkiin.

Sammoehi aekoehi minun huusholliin toemitti paekallinen yrittäjä eorooppalaesen tuotteen, kytki toemintaan ja homma pelas alusta lähtiin. Onneks taloyhtijö selevis muutaman satasen halavemmalla, mittee piällikkötason kaveri,  vaekkei halavintakkaa paekallista valinna.

 

Kolomaas esmerkki

Postilaetoksen mylläkän aekoehi meijjän evuskunnassa olj puhetta piisale asti miten postilaetos pystytään pelastammaan siitä kurjuuvesta, mihi ahinkoon seon alan kilipajuoksun tohinassa jootunna.
Yhtenä tekijänä nous essiin ulukomaelta tilatut postilähetykset, joesta pitäs pystyvä Suomen Postin naploomaan oman osasa suurempana, ruahatessaan sitä ulukomaelta tilattuva rojuva satamista ja lentokentiltä tilloojiin kot´oville.
Sivujuonteena noessa puhheissa tulj mielenkiintosesti esille, miten kansanevustajamme ovatte tilanneet ulukomaelta, lähinnä Kiinasta, tuotteita ja halavalla, jotka tulloovatte ykköskymppiin hinnala kot´ovelle asti.
Yksii pohjam´mualaenen (PS) evustaja kehu miten omalla paekkakunnalla oes maksana sama osa kaks (2) eoroo kappale, Kiinasta tulj parillakympillä satakertanen miärä postimaksuineen kottiin toemitettuna. Sitä hää ei kertonna tarvihtiko millonkaan satakertasta miäree ko. osia, kun olj kuitennii jonnii oman härvelin korjoomisesta kyse. Piäasija, ettei kotmaenen yrittäjä häntä ryöstä, vaekke nyt ee ollunnakkaa kun muutamasta eorosta kyse.
Tasapuolisuuven vuoks maenittakkoon, sammoen puhheenvuoroen aekana aevan vastoovanlaeset kertomukset toevat esille myös vasemmiston ja kokkoomuksen evustajatl.
Mikä pistää tuossae palakkaluokassa elävät immeiset toemimaan tuon hintaluokannii ostoksissa ko. edustajan eduskunnassa kehumallaan tavalla???
Eikö suuhun koske kun seoroovan kerran vuatii yrittäjille parempija eellytyksijä toemija Suomessa?

Neljääs esmerkki
Nyt lajisa ylleistän, kuitennii nokatustennii oon kuullunna ja omin silimin nähnä tuotteen, joka on tällätyylin hankittu ja huonoks havaettu.
Juostaan paekkakunnan kivijalaka puttiikit läpi lonimassa ja rumppoomassa vuaterekit poekineen liikkeen esillä olevoo vuatevarastoo, jonka jäläkeen sormenpiät harmoona netistä tilloomaan mistee halavimmala löötyy. Ee paena mikkään mittää, onko ne saemetän pohjamuttiin piällä lapstyövoemala kassaan tursittuja ja mistee materijaalit ovat hankittu, millee myrkyillä kyllästetty.
Kuhan on viimestä huutoo ja halapoo (kopijotuotetta) viis siitä keltee malli on varastettu.

Nii, sille tutulle käv sellanen tappaos, ettei housuissa ollunna nappeja eikä vetoketjuva.
”- Olj nii halavat, etten kehanna ies reklamoejja. Leikkerin koeralle makkuupaekan matoks ne housut ja tilasin toesesta paekasta uuvvet. Niissol vetoketjut ja käöpäset napit.”

 

Vanahempi omakohtanen tappaos viijjentenä.
Aekonaan alako vasta tulla markkinoelle alakuperräesen näkösijä pirattituotteita. Niitä ottivat hyllyysä laatutuotteitakkii myövät liikkeet. Sitä helepommin niitä ilimesty sellasten yrittäjjiin hyllyin täötöks, mitä persompi omista olj katemarkoesta.
Tässä kohin tuon tuotteen merkkineen esille, olokoot puoti ja omistaja maenihtematta. Ellää kyllä tännäe päevänä.
Kyse VOLVO merkillä ja lähes täyvvellisellä kopioinnilla tehhyistä suodattimista. Mualaus tosin ei lähelläkkää sitä luatua mitä VOLVOn alakuperräestuotteilla.
Käytin alakuperräesijä jo sennii vuoks kun merkkiliikkeessä huollatin tuolloen aotot.

Ko. merkkiliikkeen laskuun ostin koko reperttuaarin kysseisijä ”Volvo-suodattimia” laatikko / laji.
Liikkeessä suotimet keskee poekki. Esmerkinä F12 Volvon moottorin öljysuodattimesta. (10 kpl) Suodatin paperija tarvike putsareissa olj  vuan 11% alakuperräes putsariin verrattuna. Paperin luatu ainakii ohuempoo ja mitä sitten olj muuten luavultaan. Kolomen suotimen ylivirtaosventtiilistä puuttu jous, joten niissä putsareissa öljy ei olis alun alakaenkaan kulukenna vähhäesen paperin kaottakaan.
Tässäkii tappaoksessa ns. sen ajan halapamaessa väsätyillä ala-arvosilla tuotteilla yrittäjät ottivat suhteettoman suuren tallouvellisen riskin olemattomalla siästöllä viärässä paekassa.
Mikä on mm. öljysuodattimen kilometrikustannus vaekkapa ko. merkillä. Siitä tappaoksessa vaikka oes käyttännä kotmaesta luatutuotetta / alakuperräietuotetta.

 

Ylleiset harmit ja muut kapulat yritysten rattaessa.

Hyvänä lisänä yritysten vaekeuksija vauhittamassa ovat tieten männeisyyteen jämähtänneet ay-liiketoeminta, jota vielläe valitettavan suurella osin tuntuu ilimenevän.
Jottae valonkipunoo mikäli jossaen paekoen yrittää piästä himmeesti hehkumaan, sennii vaekka kauvvempookii jokkuu ”preesneviläeskaovven toveri” rientää pikimmiten sammuntammaan.

Vastakkainasettelua kuvastaa hyvin se juurtunut asenne jossa työnantajan / yrittäjän toimet ja tekemiset nähhään yksistään nekatiivisina.
Tästä esimerkkinä SOE Busproduction Finland Oy:n pääluottamusmiehen Tommi Vanhalan antama lausunto yrityksen ilmoitettua koko koritehtaan tuotannon lopettamisesta.  Vanhala ritisoepi voemakkaasti miten yritys tiijjotti tipotten asijasta, ensin vähennettävästä väestä ja lopulta sitten koko tuotannon lopettamisesta.
”- Ei vielä viikko sitten ollut selkärankaa yrittäjällä ilmoittaa koko tuotannon lopettamisesta, nyt sitten vihdoin uskaltautuivat ilmoituksen tehdä.”
Ei sitten semmonen ajatus juolaha mieleen, josko yrittäjä haki muuta ratkasuva viimeseen asti???
Samoin ei missään yhteyvessä kumpua ajatusta mainita ies niistä seihtemästä (7)vuojesta jona aekana Scanija työllisti ko yrityksessä n. 350 työntekijöö.
Eipähän sitä tuossa tilanteessa työntekijän miel tie ripaskoo alakoo tanssija, tuskin sitä semmosta tunnetta on työnantajallakkaa. Varsinkaan jos tilanteessa on yksityisemp pienempi työnantaja.
Todennäkösesti Vanhala ei ees tiijosta mitä on tapahtunna 2013 syksyllä ja 2014 tammikuussa.
Sehän kuuluu luonnollisena asijana mualimanjärjestyksessä, että työpaekkoja luuvvaan ja ylläpietään yritysten toemesta – aenakii minulle ja aateveljille.

Siis, alakuperräeseen kysymykseen;

Ketä varten Suomeen pitäes perustoo ja ylläpittee yrityksijä tuottamaan tuotteita ja palaveluja???
Tottakaet ne kannattaa raejjata sinne mistee er maetten kansalaeset tuotteesa ja palaveluusa ostaavat.

Tuosta suuntauksesta on turha syyttee sen enempee yrittäjiä kun hallitusta tae minkään yksittäesen kunnan mahollisija yritysmyönteisijä / vastaesija toemija.

Noh, ketkä / mitkä yritykset Suomessa pärjeevät?
Justiisa semmoset, joettenka tuotteita ei varsinaesesti oo tarkotettukkaa suomalaesille, tae niitä myyvvään suomalaesillekki mikäli halluuvat niitä välttämätä ostoo. Tosin sillä miärällä mittee ostaavat, ei oo mittään merkitystä näetten yrityksen kannattavuuvelle.
Näetä yrityksijä ovat piäasijassa vientiyritykset, joesta maenittakkoon muutama hyvä esmerkki; PONSSE Oy, Normet Oy, Kone Oy, KoneCranes, Cargotec (myy kyllä paljon Suomeenkin), Geneleg Oy, sahateollisuudesta mm. Keitele Oy. On tieten moneltae er alalta pienempijä menestyvijä yrityksiä, heitäkii yhistää se yhteinen tekijä, ettei suomalaesten tekemillä olemattoman pienillä ostosmiärillä oo heijjän yritysten kannattavuuvelle mittään merkitystä. Aevan sama mistee sekuntatuotteesa tilloovat.

Tunnistatko justiin sinä itestäes missee miärin kysseistä ominaesuutta, jossa tilloot halapatuotteita ympäri mualimoo, välittämättä miten ja mistee neon valamistettu ja missee olosuhteissa pienet lasten kätöset niitä vipeltää raplata kassaan???
Ja sammaan aekaa kommentoet ja arvostelet suomalaesija yrittäjiä yritystoeminnan siirtämisestä halapamaehin ja piättäjiä huonosta tallouven hoejjosta, yritysvastaesuuvesta ym. ym.

Ei tarvita minkäänlaesija rajotuksija, lakeja eikä muitakaan toemija tuotteihe valamistuksen ja palaveluitten pysymiseks myös Suomessa, kun tuotteitten ja palaveluitten hankkiminen ja käöttäminen.

Tämä kaekki mielettömmyys jatkuu tasan niin pitkään kun myö immeispoloset halutaan sen jatkuvan. Siis ostamalla turham´päevästä kertakäöttörääsee asijallisten tuotteihe sijjaan.

Kaopan tekijäesinä alakaa siinä luontokii ja sitätehhen koko mualima kiittämään kestävästä kehityksestä ja mualima alakaa pelastummaan ihan iliman vihreitten hokkuspokkuskonsteja.
Lisäks jonniimmoesena lisukkeena tulloo pien riesa rikollisuuvellekkii, kun valamistusketjut alakaes olla selevitettävissä.

Sinisijä ajatuksija.

Oekeesti ökyrikkaetten syytetään pilloovan tätä muapalloo kaekkein eniten. Minun käsityksen mukkaan sei ihan niin oo.
Heijjän hyviks teokseen on laskettava heijjän ostamat ja käöttämät toellae kestävät luatutuotteet, joeta joessae tappaoksissa käöttäävätte heijjän jäläkeläesettii, tuttavat jopa vuoskymmenijä. Esmerkkinä vaekkapa loestoristeilijät, aotot, lentokonneet, ja muu tavanommaesemp tavaran paljous.

Eelleennii oman mielpittein mukkaan ekolookisena tuhloovaesina on justiisa se tavalliseks rikkaeks maenittu populaatijo. Siitä porukasta iso osa on niin nuukija kun nahkapaska.
Mikkää ee sua maksoo mittää ja aenakaan kaverin virmasta sitei osteta, jossei sua puol iliman. Sama mistee asti se tulloo kuhan on eoron halavemp kun nuapur puojista. Jostae syystä se nuukuus ei pysty torjumaan sen rääsän aeheuttammoo ekolookista tuhovoemoo ympäristölle.

Näelä sitä männään justiisa niim´pitkään kun myö halutaan tällätyylillä porskuttoo!
”Ee maha mittää…..”