Mittee ihmettä ay-liikkeet luuloovat hyötyvääsä valehtelulla?

Aejjemmin toen jo esille pamilaisen näkemyksen sunnuntaekorvausten vähentämisen suuruuvesta.

Akt laetto reilulla puolella paremmaks 14.9.13.30 antamassaan tiijjotteessa.

Sielä tulloo jo kahenviikon tilissä 300,00 euron tappijo sunnuntaelissiin neljäksen vähentämisestä. Tuo summa tarkottaa, että esmerkiks bussikuskin palakalla 14,28€/h pitäs pystyvä ajamaan kumpannae pyhänä 42 tunnin työpäevä.

Piiraenen maenihti lisäks, että vuon ajalta vähennys tekköö 8.000,00 euroo.

Miettikeepä ihan pikkusen mitä tuo luku tarkottaa. Jotta sunnuntaelissiin vähennys on tuon verran vuon ajalta, pittää sunnuntaekorvauksija olla nykyisen käätännön mukkaan 32.000,00 euron arvosta.

32.000,00 – 25%=8.000,00.

Mitenkä paljon pittääkään olla pyhätuntija kasassa tuon palakanlisäosan suamiseks?

32.000,00 jaettuna tuntipalakalla 14,28 = 2.240,89 tuntija. Siis jokkaesena normaalisunnuntaena pittää tehhä 43 tuntija töetä.

Eilen viimeks yks Akt:nen kulettaja väetti nuama punasena innossaan, että niin se vuan tekköö. Sen ovat liitossa laskeneet. Esitin kyllä, jospa ihan ite tarkistasit onko se mahollista. Vaekka kynällä ja paperilla se onnistuu. Mäne tiijjä onko ies yrittännä.

Mittee ihmettä ay-liikkeet tämäntyyppisellä touhulla oekein hakkoo. Sitä tuas minä en ymmärrä.

Yks selitys tietysti suattas olla, että Akt:n toplokkaan ovat laskeneet nuo mänetykset omista palakoestaan, jollonka tuntipalakat ovat ihan er lukemissa.