Otsikoehe Superrrrlatiivit – vae mittee ne lienöövät.

Kaahistuttavanjärisyttävätseoraokseträjjäöttävänjärkyttävänmahtavista jookkoliikenteen tarihviin jättikorotuksista.

 

Mulla sitä on ollunna mahollissuus tutustuva kuluvana kesänä monem monta viikonseutuva tuohon piäkaapunkiseuvvun paekallislehehtten, kansankilelelä Hesariin. Tästä suurkiitos tuas kerran eritäen lähheisele immeisele.

Mahottoman monta hyvin taostetuttuva juttuva, eli siis on toemittaja nähnä vaevoo tutkija juttuva tehhessään tos`asijoehi, eikä oo vuan omijaan kirjottanna tae pelekästään kuulopuhheita.

Tämä on se joka auheuttaa nuo ylenpalttiset kiitokset. Vuan jos lehelä on tuonnii verran tilloojia ja lukijoeta, niin tarvinneeko sitä viljellä noeta iltapäevälehtiin otsikoeta???

Oekeesti mikä käännisti täänkertasen ajatustuluvan ei ihan noen rahvloova oo, vuan sinnepäen. Se sanatarkasti olj tämmönen; ”Joukkoliikenteen maksuihin luvassa jättikorotukset” Tämä juttu HS 31.8.2015 paperile paenetussa versijossa.

Mittee tulloo mieleen jättikorotuksista? Minä ensmäesenä, että vähintäännii tuplaantuvat, eli sata rosenttija, vähintäännii viiskymmentä.

Mitä vielä, ensvuon korotus olis 6,9 rosenttija. Kolomenkymmenenpäevän kaoslippu nousis 49,50 eurosta 53,00 euroon. Siis päevee kohti kokonaeset 11,66666666 senttijä, varmuuveks eoroena se on 0,11,6666666 eoroo päevee kohti. Suhteutettaan; askin päevässä pössäyttelijä jättää 0,3 tupikkija pössyttelemätä niin on siästännä tuon jookkoliikenteen korotuken. Ja sehä on mahotonta jättee joka päevä kolomannesosa tupikkia polttamatta, niin sammaan piäsöö kun jättää joka kolomas pävä yhen vähemmäle.

Mielestäen ee ollenkaan paha tämä ajatus ja keohkottii tykkee. Jokkuu voepi jostae muusta siästee. Ee, elä houkuttele laskemaan mitenkä pien tippa tarvii jättee Jelloonoo pullompohjale, puhumattakkaan konjamiinistä.

Jokunen polliitikon kommentti; ”Nämä prosentit eivät todellakaan meille kelpaa. Ne iskevät jo pahasti tavallisen ihmisen arkeen” sannoo sossujen (sd) Osku Pajamäki.

Pahastikko isköö sossujen tae muihenkaan arkeen, josko jootuu joka kolomaspäevä jättämään yhen tupikin polttamata?? Kyllä se on nykyimmeisellä rankkoo. Misseehän oon elännä kun en tuota ymmärrä?

Vihreetten Otso Kivekäs kahtoo, että piättäjiin enssijjaenen tehtävä on varmistoo, että lippuin (ilimeisesti tarkottannoo jookkoliikennepilettijä) hinnat pyssyy kohtuullisena. Kuulema missäänpäen mualimoo ee jookkoliikenneinvestoentija maksateta niihen käättäjillä. Aeka mielenkiintonen näkökohta tuo viimeks maenittukkii. Josko pistää miettimään tuokii piättäjiin ensiks tärkein homma?

Tähä vertaelukohtana pitännöö sannoo, että miljartieoron länsmetro ja seihtemänsaanmiljoonaneoron kehärata muutti aekalaella rahankerruutarvetta. Tosin tuon kehäraanrakentaminen ee piäkaapunkija mahottomasti rasittanna kun myö kaekki, eli valtijo, osallistu sen rakentamisseen 70 rosentilla. Länsmetroonnii kuitennii meiltä muiltaennii kerättii kolomekymmentärosenttija.

En ies alota miten paljon myö mualaeset maksettiin oopperatalosta ja mitempajom`myö on sitä käätetty? Ja miten pajon työ eteläimmeiset kulutatte meejjän teitä sinne pohoseen rynteemälä??

Tästä ee jatketa, eehän?

Miten tuommosesta korotustarpeesta miljartihankeitten rahottamiseks voejjaan suaha tuommonen otsikko. Tietysti lehen myynnin takija, mon sannoo. Tuommosten otsikoetten takija en oo ennee ostanna iltapäevälehtijä yl kymmeneenvuoteen. Immeisten jättämijä autoon oon sellaeelunna varmistaaksein tilanteen, ettei vieläkään oo mittä tarvetta ostoo. Niin, jos jätät yhen juorulehen ostamata , vaekka semmosen keskihintasen, niin oot maksanna kahenkuukaovven jookkoliikennekorotuksen. Heleppoo ku heenänteko.

Vuan tuo mahoton liijjottelu. Kaekessa. Minkähän taatta?  Sen taatta, että meehi ee ennee uppoo mikkää tavallinen. Pienempeekii mualija pittää jyrräättee vähintäännii tykillä, jotta se ies evveesä värräöttää.

Politikot ja varsinnii ammattiyhistysliikkeitten pomot eijjoo vielä älynneet, että joetae junija on männä ohi mihi oes kannattanna jokkuu omakii mies/naenen laettoo oppija hakemaan.

Nyt kun lopultae ommoo rahija ollaan kiskomassa persauksen alta, on nostettava mahoton älämölö jokkaesesta muutoksesta, jolla meijjän kaekkiin tulevaesuutta yritettään rahottoo.

Jokkaenen osapuol on poteroessaan, ja joku kun on keksivinnään ajtuksen, joka kokonaesuutena kaekkija aattas, niin ensmänen joka huomoo, että joka kolomas päevä pitäs yks tupakka jättee polttamata niin kaevaa het rynnärin esile ja ampuu varotussarrrrrrrrrrrrrrrjan ilimaan ja jiäp osottammaan esittäjän ohtaan.

Tässä tilanteessa myö ollaan – kaekki.

Tämä juttu pit suaha jo tänne männäviikon alussa, vuan oon osanna laettoo semmoset ehot tuohon kannettavvaan, ettei ulukomaelta sua mittään lähtemään, eikä siäntöjä muutettuva. Tässä nyt  kuitennii, tuskimpa tuo nyt niim päevän piäle olj muutenkaan.

Lämpimän lupsakkoo syksyn jatkoo.