Päeväseltään reissu Hankoon ja takasi.

Lintutornille kuivin jaloin jopa vetten piältä.

Lintutornille kuivin jaloin jopa vetten piältä.

Laeturinreunan pittuuven tutkimus.

Laeturinreunan pittuuven tutkimus.

Pitkospuut aseman laejjalla Hanko 01

Jyhkeet on portinpielet vuan portti hävinnä niinkun on aetakii.

Jyhkeet on portinpielet vuan portti hävinnä niinkun on aetakii.

Pitkospuut asvaltilla asemalla Hanko 01 Pitkospuut asvaltilla asemalla Hanko 01b Pitkospuut asvaltilla asemalla Hanko 03 Vaehevintturi 01 Vaehevintturi 02 Vaehevintturi aseman eessä 0302 VR-n valotolopat Tampere Hangon asema kaekessa siisteyvessään Punanenmökki Tammisaari mantereelle päen Tuajamajuna kaekessa kommeuvessaan Tuajamajunan ensmäesenpiän ohjaamo ja kippar

Mänömatkan nytkyttelin pikkusella Volovon kuormakkaalla, FM 260, raatajousilla. Paenoohan tuommosessa alustassa ee justiinkaan oo, joten suatte uskoo, ee jiännä yhtään kuoppoo ja notkelmoo huomoomatta mitkä pyöriin alle osu. Jakkara olj kuitennii ilimapussin piällä, joten lupsakkoo hierontoohan siinä tulj reelu seihtemän tuntija. Länssataman käressä Volovolle hyvästijjättö ja työnilon toevotukset  sinne etelän lämpöön, missee sitten joutuukaan uusiin isäntiin käskytettäväks.

Raatatieasemalle jäe sopivasti aekoo purasta evväetä ja alakoo mittaelemmaan asema-aluveen luajuutta ja pittuutta. Tään hyövyllisen ajankäätön opetti mulle jokunen aeka sitten oma tyttöen. Kiitos hänele siitä.

Immeinen alakaa pähkäelemmään, kun huomoo jottae mitte ee het älyvä, mikä tuola oes tarkotus.

Pitkospuita  pitki oon taevaltanna Lapissa ja erlaesissa muastoessa. Ne lankut ja lauvvanpalikat on laetettu millompahan minnii syyn johosta. Piäsöö kuivj jaloen perille, suojeloo luontoo, ettei jiä kulukijoesta jäläkijä ym.

Vuan minkä täätisen takija on pitkospuut tehhä väkerretty keskele asvalttipihhoo?

Pittää nyt aenakii kahtoo mihinkä asti pohjoseen nää männöö. Jossaen vaeheessa ympäristö muuttu nurmikoks. Välillä olj pätkä uusittu ja tuas lajisa huonommassa kunnossa olevoo ossuutta.

Tuossa vaeheessa vastaan astel vähän minuva nuoremp mies jolta rohkenin tiijjustella;

”Valakaseppas savolaeselle minkä täätisen takia tuonne aseman pihale asvaltille ja tänne heenikkoon on  väsätty nää pitkospuut?”

Vastauos olj sellanen, jota en iliman tutkimusretkein oes osana viimenkään arvata.

Niitten alla kulukoo kuulema vaijerit joela vaehetaan kiskoloella olevija vaehteita. Niin ryökäle onnii, kohta olinnii semmosten laetteihen luona jotka muistuttivat amerikkalaesija vanahoja oljym pumpauos laetoksija.

Asema eessä olj jo teknisemmän näkönen laete, jolla vaehteita piäsöö siirtelemmään. Tuommosija on vähäj joka asemala vielläe. Aenakii syrjäesemmilä.

Kysymälä ne asijat selevii, pittää tuas toeta. Vähä samala tavala kun entinen ukko tuumas eokolleen pitkähkön toran jäläkeen; ”Huastelemallahan ne asijat selevii.”

Asemalaeturin reonale olj laeteltu valakeita laattoja. Siinä innostus seoroovale vaellukselle. Samala tein pientä tutkimusta. Onko se tulomatka lyhempi mittee mänömatka?

Tämäkii pien tutkimus tukkoo kyllä sitä väetettä. Männessä mittäsin 144 askelparija, eli 288 askelta. Tulomatkale kerty 143 ja vartti askerparija, eli 286 ja puol askelta. Pikkusen kyllä tuuleksi, joka sattu tulomatkale myötäeseks. Joten tää ee tälläkertoo oo tilastokeleponen tutkimus.

Tiälä ne kuhtuuvat tuommosta yhtä vaonun tötteröö taajamajunaks. Ylä-Savossa sannoovat kiskobussiks semmosta jossa on usseempii vaonu. Tiijjä näestä.

Piäsin kuitennii tutustummaan Tuommosen toesenpiän ohjaamoon.

Kyllä VR tekköö tarkkoo työtä tuon turvallisuuven etteen. Justiisa sama kaver tulj Karjaalta tuohon asemale ja riirty toesenpiän ohjaamosta toeseen. Silti pittää tehhä kaekem mualiman testiajoja mm. jarruile ym. sekkaosta ja hyväksyntee.  Hyvä vuan että pelit on kunnossa millee immeisijä kukataan. Monkohan meistä kokkeiloo liikenteeseen lähtiissään ies onko siinä aatonrottelossa vielä jarruja ollenkaan?

Vielä pittää kehuva miten siisti on tää asemanseotu. Näkkyy tässä kulukevan näen kesäaekaan immeisijä, vuan eevät näytä roskoovan ommoo kaapunkiijjaan. Mahtavoo ja Suomessa!

Taajamajunala kotmatkale Karjaa – Pasila, sitten pitemmillä junilla Tampere – Jyväskylä – Pieksämäki – Kuopio maesemareittijä mukkaellen.

Oeskoon nuo Tampereen VR:n miehet rakentanna tuon asemaseuvvun valotolopan Torni-hotellin valamistumisen jäläkeen?

Pohjam mualahan niistä nuapurloehen nykynavetoesta näkköö mikä on jälemmä rakennettu siitä, kumpi on pikkusen pitempi.

Suattaahan se olla, että tuo toloppa vuan näötöstää matkalaesen silimään huluppeen pitkältä.

Vuajakoskella on kerrannii kameran tarkennus sattunna ihan punasenmökin nurkale liikkuvasta junasta.

Mukavija ja turvallisija lomareissuja teile itekullekkii ja lepposoo, virkistävvöö lommoo kellä semmonen sattuu kohilleen.

Nyt tulj semmonen tenkkapoo, etten vielä ossookkaan laettoo noeta kuvija kohilleen ja nyt en kerkii opettelemmaan. Tekstistä selevijää jotakuinnii mittee niilä tarkotan. Siltoen kuva on Tammisaaresta mantereelepäen katottuna. Katelkee ja ihmetelkee nuo kuvat tälläkertoo tämmösenä ”sekametelisoppana.”

Pihanurmikollae niitä pitkin on mukava kuleksija.

Pihanurmikollae niitä pitkin on mukava kuleksija.

3621 Pitkospuut lintutornille 3623 Pitkospuut lintutornilleToevottelloo Savompoeka.