Salaista – Erittäin salaista on osoitetieto mihin voi tehhä oikaisuvaatimuksen Liikennevirhemaksusta.

Tiijjotteen otsikko

Saen kamera-aoton takaikkunan salaman välähtämmään.
Onneks tulj s-postiin tiijjote jostaen Suomi sivusta, jossa oes mulle jottae tiijjotettavvoo ja sieltähän pienen etinnän jäläkeen moenen ilimotus löyty.
Mitenkähän jos en lukis s-postija kun kerran puoleen vuoteen??
Nyttii tiijjote olj jo laetettu sivulle 13.8. Kysseinen sivusto ei tosijaankaan kuulu päevittäen lukemiini sivustoehi.

Liikennevirhemaksusta olis kyse.

Mukana seurannut ohjeistus:

 

”OIKAISUN VAATIMINEN LIIKENNEVIRHEMAKSUPÄÄTÖKSEEN

Oikaisuvaatimus Liikennevirhemaksupäätökseen voi hakea oikaisua siltä viranomaiselta, joka on määrännyt liikennevirhemaksun. Oikaisua on vaadittava kirjallisesti. Kirjallisessa oikaisuvaatimuksessa, on ilmoitettava:

─ oikaisua vaativan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero sekä muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa,

─ päätös, johon haetaan oikaisua,

─ millaista oikaisua vaaditaan, ja

─ perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:

─ tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisajankohdasta ─ asiakirjat, joihin oikaisua vaativa vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen oikaisua vaativan antama valtakirja. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava viranomaiselle (ks. päätöksessä olevat yhteystiedot) 30 päivän kuluessa liikennevirhemaksupäätöksen tiedoksisaantipäivästä. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.”

Siis oekasuva hakkee siltä viranommaiselta joka päätöksen on tehnyt:
 Päätöksentekijä

Nimi ja virka-asema                                 Virve Ruokokoski, Osastosihteeri
Viranomainen                                          Poliisi

Määräämispäivä                                      12.08.2020

Kellonaika                                                 09:02

Mihinkähän tälle osastosihteeri Virve Ruokokoskelle voes asijakirjasa lähettee????

Sitten sivun verran kapulakieltä miten mittäe aekoo lasketaan ja mitenkä lähettäjä on vastuussa, että oekasuvuatimukset suavuttaa ajoessa viranommaesen. Misseepä se sitten piileksiikään.
S-posti osotetta ei löyvvy mistään kohasta.
Lisätietoja suapi:
”LISÄTIEDOT
Lisätietoja liikennevalvonnasta ja liikennevirhemaksumenettelystä on osoitteessa www.poliisi. fi, www.raja.fi, www.tulli.fi.”

Ja eikun lisätietoja hakemaan.
Löytyy seikkaperräestä selevitystä mitä automaattinen liikennevalavonta on.Virhemaksun korotuksesta, Liikennevirhemaksut ja ajokielto.
Heureka, TÄSSÄ Oikaisun hakeminen liikennevirhemaksupäätökseen:
”Oikaisun hakeminen liikennevirhemaksupäätökseen

Voit hakea oikaisua liikennevirhemaksupäätökseen poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. Voit myös täyttää liikennevirhemaksupäätöksen kääntöpuolelta löytyvän lomakkeen ja palauttaa sen Poliisin liikenneturvallisuuskeskukseen postitse tai sähköpostitse. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa liikennevirhemaksupäätöksen tiedoksisaantipäivästä. Oikaisuvaatimus on perusteltava.

Lisätietoja liikennevirhemaksusta löytyy Traficomin verkkosivulta.”

Siis olisin tarvinna sen S-postiosotteen mihin lähettäsin laatimani tekstin ko. asiasta.
Traficomin sivulla vielläe seikkaperräesemmin selostettu mitä on liikennevirhemaksu, millonka polliisi sen miäree ja mahoton miärä muuta jotenkuten ko. asijaan liittyvee tiijotetta  – sivutolokulla.
Sitten otsikko: ”Oikaisun hakeminen liikennevirhemaksupäätökseen”
”Liikennevirhemaksupäätökseen ja ajoneuvokohtaiseen liikennevirhemaksupäätökseen voi vaatia oikaisua liikennevirhemaksun määränneeltä viranomaiselta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava määräajan kuluessa viranomaiselle sillä uhalla, ettei asiaa oteta tutkittavaksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muun muassa se, minkälaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella. Tämän jälkeen viranomainen tutkii oikaisuvaatimuksen ja tekee asiassa oikaisuvaatimuspäätöksen.

Viranomainen voi oikaisuvaatimuksen perusteella päätyä kolmenlaiseen ratkaisuun. Viranomainen voi hylätä oikaisuvaatimuksen, jolloin alkuperäinen liikennevirhemaksupäätös ei muutu. Viranomainen voi myös hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja kumota tekemänsä liikennevirhemaksupäätöksen, muuttaa liikennevirhemaksupäätöstä vain osittain taikka muuttaa liikennevirhemaksun huomautukseksi. Viranomaisen tekemästä oikaisuvaatimuspäätöksestä voi hakea muutosta valittamalla toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen.”

Arvasitte aevan oekein, nyt ei missään osotetta minkäänlaesta, ei tietenkään sitä s-postiosotettakkaa !!!!!!!!!!!!

Kyllä, kyllä vilikasin polliisin sivulla myös YHTEYSTIEDOT otsikon alle. Sieltä löytyy paekallispolliisien eri osastoen yhteystiijjot. Ei ies vinkkijä mihinkä oekasuvuatimuksija laetettaes

Mänin takasi polliisin sivulle mistee läksin äsken, sinne olj tullunna teksti;
”Liikennevirhemaksuasiat on toistaiseksi suljettu taustajärjestelmäpäivityksen vuoksi”

Asija vilpitön ja ymmärretty. Jatkuu huomenna.
Kiitos hallinnollemme tämän päiväisestä atrenaaliannoksesta.