Tuulahus piäkaapunkiseuvvun ”paekallislehestä”.

Keskelä kessee ilimesty mahollissuus vertaella kahta luajalevikkistä lehtee keskenään. Lähheinen pere laetto lomasa ajaks tulemaan ”paekallislehtesä” mulle reiluks pariks viikoks, minkä hyö näelä seuvvuilla lommoosa viettivät. Tässävaeheessa lämmin kiitos monista lukuhetkistä.

Lehti tullatupsahti ilimestymispäevänään postiluukkuun. Ihan oekeesti paperversijona.

Jottii uamulehen jakajat  jostaen syystä piilottivat kysseisen julukasun SS:n sissään, jättäessään sen luukkuun törröttämmään.

Tietysti lajisa nettiversijoetakkii, jossa tää koteosempi SS olj vähän yl lyöntiasemassa, kun olj mahollissuus lukkee rajattomasti uutisija, tulj sammaan aekaan vertaeltuva.

Oon kyllä suanna satunnaesesti tutustuva aekasemminnii tuohonnii piäkaapunkiseuvvun ”paekallislehteennii”  (HS) sieläpäen käövessäen.

Kyllä savolaesen pittää tässä reilusti tunnustoo, että hyviä juttuja ja monpuolisesti ovat HS:n toemittajat suanneet aekasiks.

Kehutaan nyt tuota vierasta ensin.

Mielenkiintonen juttusarja on parraellaan mänössä pienemmistä paekkakunnista. Eteläsuomesta olj jo ollunna pari juttuva. Otanmäestä olj juttu 19.7. otsikolla Kuolema, elämä, kohtalo.

Kaevostoeminnan loppumisesta tietysti olj juttuva. Kaevos tuotti mm rautaa, vanadiinia ja ilmeniittiä 32 vuon toemintaasa aekana. Mitteepähän sitten lienöökään nuo par viimeks maenittuva.

Transtechin vaehtelevista vaeheista ym. tietoo paekkakunnasta.

Mielenkiintonen havanto jäe jutusta mieleen; ”Ennemmin siasta saa hieromalla ajokoiran, kun kaivosmiehestä hitsarin.” Monta hitsaria olvat kuulema suanneet. Juttu ei kerro monestako siasta olvat hieroneet ajokoeran.

Seuroova jutto olj lännemmästä ”Lappajärvi tippui avaruudesta.” Siitä jutunteko siirtykii Suomen suurimpaan tomaattipitäjään Närpiöön.

Juttuja kotimuannii tapahtumista olj tok muitae erpuolilta suomee. Näessä kiinnitti huomijota myös historiijjoo tuotiin sopivasti esille.

Mualimalta olj monta mielenkiintoesesti totteutettuva juttuva, joissa on pitännä panneutuva perustietoehin ihan huolella.

Kyllä tämä meijjännii lehti (SS) ihan mukavasti kirjottaa vastaavanlaatusija juttuja. Viikola ilimestyvät jutut lajisa hävii miärässä ja monpuolisuuvessa.

Sunnuntaesinhan on er teemoesta tos hyvijäkkii tarinoeta suatu lukkee jo pitemmän aekoo.

Sehän se tuppoo olemaan tuossa paperlehen uutisessa, että sen jo vanaha seoroovana päevänä kun lehti postiluukusta löytyy. Uutiset on tullunna jo eellisenäpäevänä jokatuutista monneennii kertaan.

Kyllä lehet on oevaltanneet oekein millee suavat ies lajisa piettyvä paperversijoeta hengissä.

Oon monen kuullunna sanovan, että käövät loma-, tae muillareissuillaan paekallisessa kirjastossa lukemassa kotpaekkakuntasa lehen. Sekkii varmaan on sillon tällön tarpeen, vuan lukekee ihmeessä sitäkii paekkakunnan avviisija. Lyhemmilläe piipahuksilla. Vaekka vuan vertaelun vuoks.

Mullikassa, eli Savon Sanomissa on kuiteennii yks asija, joka ilimestyy joka päevä; Nurkkasutkaus.

Se on ilimestynnä ensmäesen kerran 7. syyskuuta 1940 ja ilimestyy eelleennii.

Tässä par esmerkkijä sieltä neljäkymmentäluvulta, kirjasta Valamiissa mualimassa – sutkaukset kautta aikojen.

Kääkeehän marjametässä ketkä siihem pystyy. Lupsakkoo kesän jatkoo eelleennii.

Vuolta -40 - 01 Vuolta -40 - 02