Apostolien jalanjäljissä riparilla

Tänä sunnuntaina vietetään apostolien päivää, jolloin syvennytään sen äärelle, että kristityt on kutsuttu Jeesuksen opetuslapsiksi ja työn jatkajiksi. Raamatussa Jeesus kutsui opetuslapsensa levittämään hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja auttamaan tarvitsevia – siis levittämään Jumalan rakkautta ympärilleen sanoin ja teoin. Jeesuksen opetuslasten tehtävänä oli laittaa koko elämänsä alttiiksi tärkeän asian vuoksi. Voiko ollakaan hienompaa tehtävää kuin erään riparilaulun sanoja mukaillen: pistää likoon koko elämänsä, jatkaa työtä nähdä näkyjä?

Jeesuksen seuraajien työ ei ole päättynyt vieläkään, vaan kaste- ja lähetyskäskyn ihanteeseen kaikkeen maailmaan kantautuneesta hyvästä sanomasta on vielä matkaa. Kuitenkin jotain kovin tarttuvaa ja elämää muuttavaa Nasaretin miehen sanomassa on ollut, on tällä hetkellä ja tulee olemaan, koska se on jatkanut etenemistään parin vuosituhannen ajan. Tälläkin hetkellä Iisaareen on kokoontunut rippikouluryhmällinen nuoria, jotka viikon ajan tutustuvat toinen toisiinsa, itseensä ja omaan paikkaansa kastettujen vuosituhantisessa ketjussa.

Rippikoulussa ajan myötä tavat, leikit ja hittisketsit muuttuvat, mutta yksi on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti – sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ja Jumalan kaiken voittavasta rakkaudesta. Siinä on kestävä perusta niin elämän auringonpaisteissa kuin kaatosateissakin. Pyrimme rippikoulun oppisisällöissä, hartaus- ja jumalanpalveluselämässä sekä isosten ohjaamissa peli- ja leikkihetkissä välittämään nuorille kokonaisvaltaisesti kokemusta pyhyydestä, ilosta, yhteydestä ja turvallisuudesta. Leirielämä kannustaa nuoria ottamaan vastuuta itsestään, toinen toisistaan ja koko leiriyhteisöstä. Lisäksi vastuu luomakunnasta kuuluu olennaisena osana yhteiselämää kauniissa Iisaaressa. Nykyajan nuorille Jeesuksen opetuslapsille rippikoulu tarjoaa myös mahdollisuuden löytää merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä.

Apostolien jalanjäljissä rippikoulun keskeisin tavoite on, että nuoret tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon tänään ja huomennakin, jotta kaiken voittavan rakkauden sanomalla olisi mahdollisuus vielä tulevaisuudessakin.

vt. pastori
Anu Backman
Iisalmen seurakunta