Ei farmareita – ei ruokaa

Tämän viikon perjantaina viljelijät järjestävät traktorimarssin Helsinkiin. Mielenosoituksen tarkoitus on kiinnittää huomiota maatilojen heikkoon tilanteeseen. Maataloustulo on romahtanut ja tuet ovat myöhässä. Joiltakin tiloilta on katkaistu sähköt maksuvaikeuksien takia.
Viennin tyrehtyminen Venäjälle ja vähittäiskaupan raju hintakilpailu ovat tehneet maanviljelijöistä maailmanpolitiikan ja ruuan halpenemisen maksumiehiä.
Tämä ei ole oikein. Mielenilmaus on oikeutettu. Myös luterilainen kirkko aikoo ilmaista tukensa viljelijöille. Maanviljely ja siihen liittyvä luomakunnan varjeleminen on Raamatun luomiskertomuksen mukaan ihmiskunnalle annettu yhteinen tehtävä, josta vastuu kuuluu kaikille. (1.Moos.2:15).
Kirkon maaseutulinjauksissa todetaan, että talouden ei tule muodostua itseisarvoksi, vaan olennaista on ihmisen hyvinvointi ja luomakunnan tasapaino. (Lähiseurakunta – maaseudun henki ja elämä. Kirkon maaseutulinjaukset. Suomen ev.lut. kirkon julkaisuja 27/2015)
Kirkko kiinnittää huomiota siihen, että kristillisen etiikan mukaan maanviljelijöillä on yhteiskunnassa erityinen asema. He tuottavat ruokamme ja hoitavat yhteisen puutarhamme viljelemisen ja varjelemisen tehtävää kaikkien puolesta. Siksi myös heidän ahdinkonsa on kaikkien yhteinen taakka, joka on kannettava yhdessä.
Meidän kuluttajien tulisi suosia suomalaisten tuottajien tuottamaa laadukasta ja puhdasta ruokaa. Yhteiskunnan tulisi huolehtia siitä, että elintarvikeketjun toiminta on tasapuolista ja reilua ja että se antaa ketjun kaikille toimijoille mahdollisuuden riittävään toimeentuloon.
Kirkoissa sopii rukoilla Jumalan siunausta maataloudessa työtään tekeville ja heidän perheilleen, sekä viisautta ja voimia kaikille niille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa suomalaisen maatalouden menestymiseen. Rukoilla voi tehdä myös kodissa tai työnsä ääressä vaikkapa tämän Pauliina Kainulaisen laatiman rukouksen sanoin:

LEIPÄSUNNUNTAIN RUKOUS MAANVILJELIJÖIDEN PUOLESTA

Kristus, Elämän leipä,
huudamme sinua avuksi, kun hätä on suuri.
Auta meitä, anna elämänvoimaa ja tulevaisuudenuskoa.

Tänään rukoilemme maanviljelijöiden puolesta.
Kristus, Elämän leipä, auta keskellä vaikeaa aikaa
kun elämän perustukset uhkaavat murentua.

Auta heitä, jotka eivät selviydy laskuistaan
ja jotka pelkäävät työnsä ja koko elämäntapansa puolesta.
Armahda heitä, joita tulevaisuus ahdistaa
ja joita kauhistaa ajatus joutua katkaisemaan sukupolvien ketju.

Armahda tätä yhteiskuntaa, jonka ahdinko uhkaa jo perusasioita, ruuan tuotantoa.
Auta meitä neuvottomia, anna viisautta löytää teitä kestävään ja kohtuulliseen tulevaisuuteen.
Anna päättäjille näkökykyä ja määrätietoisuutta.

Anna meille kaikille yhteisvastuun mieltä ja jakamisen halua.
Anna viljelijöille kestävyyttä keskellä murrosaikaa.

Kristus, Elämän leipä,
kun elämme yhteydessä sinuun,
alkaa ahdistus hellittää
ja luottamus nousee oraalle.

Sinun lähelläsi nälkäiset ruokitaan
eikä ketään jätetä yksin.

Anna meille jokapäiväinen pyhä leipämme.
Anna elämän leipää,
jotta murtaisimme sitä yhdessä
ja siitä vahvistuneina löytäisimme tien eteenpäin.

Kiitos että kuulet rukouksemme.
Aamen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kirkon maaseutulinjaukset löytyvät täältä.

kirkkoherra Lauri Jäntti Lapinlahden seurakunta_Lapinlahti
Lauri Jäntti
kirkkoherra
Lapinlahden seurakunta