Etsikkoaikoja

Viimeisten viikkojen aikana olemme saaneet seurata Heinävedellä kadonneen nunnan etsimistä. Hän lähti palveluspaikastaan, eikä viimeisen havainnon jälkeen ole mitään kuulunut. Vapaaehtoiset ja viranomaiset ovat etsineet häntä. Aluksi etsintöjä tehtiin laajamittaisesti katoamispaikan lähialueilla. Myöhemmin etsinnät on kohdistettu tietyille alueille ja tiettyihin aikoihin.
Olemme etsinnän kohteena myös muista syistä kuin katoamisen tai eksymisen vuoksi. Jumala etsii meitä. Hänellä on meitä kohtaan etsikkoaikoja, erityisiä aikoja, jolloin kutsuu meitä luokseen. Jumalan etsikko voi näkyä meille monella tapaa. Hän voi puhutella meitä elämän tilanteiden kautta. Jotkut ovat kertoneet, että läheisen kuolema on herättänyt heidät pohtimaan elämän rajallisuutta ja omien vaikutusmahdollisuuksien pienuutta. Toiset ovat kuulleet Jumalan kutsun myös onnellisten asioiden tai tilanteiden kautta kuten lapsen syntymän tai perhe-elämän parista.
Jumalan kutsumisella on myös tavoitteensa. Jumala haluaa solmia kanssamme hyvät välit, jotka kantavat elämässä tästä päivästä huomiseen ja siitä vielä iankaikkisuuteen asti. Jumalalla on meitä varten tie, jossa emme eksy, emmekä joudu eroon hänestä. Pelastuksen tie rakentuu Jeesuksen Kristuksen lunastustyön varaan ristillä.
Jumalan kutsun kuuleminen on tärkeää. Vielä tärkeämpää on siihen myönteisesti vastaaminen. Kuuleminen ja vastaaminen ovat meille aika hankalaa, koska voimme joutua muiden silmissä huonoon valoon. Meitä ei enää arvosteta. Ehkä vaikeampi on luopua siitä, mitä olemme itse arvossa pitäneet, ja joka Jumalan sanan valossa voi olla syntiä.
Kuuleminen ja Jumalan kutsun seuraaminen on meille kuitenkin kaikkein tärkeintä elämässämme, koska saamme rauhan omaan tuntoon ja uskon elämän pohjaksi. Se antaa voimia myös lähimmäisen rakkauteen ja toisten huomioon ottamiseen. Ne onnistuvat paremmin. Samalla se merkitsee elämän laadun nousemista omassa ja muiden elämän piireissä.
Elämme siis etsikkoaikoja. Toivottavasti elämme herkällä mielellä tänään ja tulevalla viikolla, että kuulisimme Jumalan kutsun ja osaisimme seurata sitä.

Janne Bovellan
kirkkoherra
Iisalmen seurakunta