Evankeliumi – totta, eikä mitään huijausta!

Auki oleva raamattu ja kahvikuppi.

Kortesjärvellä pidetään vuosittain valehtelun suomenmestaruuskisat. Sääntöjen mukaan tarinan on oltava uskottava, mutta ei kuitenkaan tosi. Valhe onkin aina totuuden vääristelyä. Valehtelijan pyrkimyksenä on harhauttaa kuulijansa.

Myös Jeesusta syytettiin vilpistä. Häntä pidettiin huijarina, totuuden vääristeli-jänä. Päivän evankeliumissa (Joh. 7:14-18) Jeesus kohdistaa sanansa näille epäilijöille ja sanoo: ” Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani.”

”Jos joku tahtoo tehdä …” Jeesuksen opetuksen totuus paljastuu sille, joka elää sitä todeksi omassa elämässään. Jeesuksen tekojen merkitys paljastuu sille, joka seuraa häntä. Jeesus on siis antanut meille mahdollisuuden testata häntä ja hänen opetuksiaan kuuntelemalla ja seuraamalla häntä.

Joulun juhla-aika alkaa olla kohta takanapäin. Joulun sanoma – tai evankeliumin sanoma ylipäätään – ei kuitenkaan ole takanapäin tai huijausta, vaan se on joka hetki armollista ja pelastavaa Jumalan rakkauden todellisuutta. Jeesus tulee luoksemme Joulun lapsena, ihmiseksi syntyneenä Herrana, johon voimme sa-maistua. Hän tulee luoksemme ristin miehenä vapahtaakseen meidät synnin ja kuoleman vallasta. Seimi ei ole satua eikä risti eletyn elämän karmea loppu. Kumpikin on osa Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa. Ja se avautuu sille, joka tahtoo tehdä Jumalan tahdon, mutta ei onnistu siinä ja siksi tarvitsee hänen armoaan ja anteeksiantamustaan. Se avautuu sille, joka ottaa Kristuksen ja Hänen ansionsa uskossa vastaan, kun mitään muuta apua ei ole tarjolla.

Mitään muuta apua olekaan tarjolla. Syntiselle armon kerjäläiselle Joulun Lapsi ja Ristin Herra ilmestyy ylösnousseena Vapahtajana käsissään ja kyljessään ne haavat, jotka niihin meidän syntiemme rangaistuksena lyötiin. Meidän ei enää tarvitse ulkopuolisina arvostella Jumalan töitä eikä arvella, etteivät ne olisi Hä-nelle mahdollisia ja tosia. Se, mikä on ihmisille mahdotonta, on Jumalalle mah-dollista – meidän pelastuksemme Jeesuksessa Kristuksessa.

Siihen kannattaa – ja on syytäkin – myös alkaneena vuonna turvautua!

Oiva Malinen
Keiteleen seurakunnan kirkkoherra