Hyvä ja paha, oikea ja väärä

Kysymys- ja huutomerkki sekä oikein ja väärin merkit.

Me kaikki tunnemme lasten rosvo ja poliisi -leikin. Siinä hyvä ja paha on helppo erottaa toisistaan ulkoisin merkein. Oikea elämä on varmasti haastavampaa. Aina ei ole edes helppoa erottaa oikeaa väärästä. Ja niiden erottamiseen toisistaan me tarvitsemme Jumalan apua. Jotta omatuntomme voisi toimia meidän ja läheistemme parhaaksi, on meidän uskaltauduttava Jumalan kasvojen eteen.

Uskaltautuminen Jumalan kasvojen eteen pudottaa varmasti jokaisen itsensä jalustalle asettaneen. Oman vajavuuden ja oman syntisyyden ja raadollisuuden näkeminen ja hyväksyminen voi tehdä kipeää. Mutta kipeää se tekee lähimmäisellemmekin, jos emme koskaan myönnä virheitämme ja vikojamme, vaan syytämme aina muita. Oman elämän moitteettomuuteen uskovia ja toisen elämän remonttimiehiä on ollut kautta aikojen. Osoittihan Jeesus sunnuntain evankeliumin heille, jotka olivat varmoja omasta vanhuskaudestaan ja väheksyivät näin muita.

Sunnuntain evankeliumitekstissä oli temppelissä kaksi kovin erilaista miestä. Toinen oli perehtynyt tarkkaan Mooseksen lakiin ja perinnäissääntöihin. Noissa perinnäissäädöksissä kyse oli laajasta lain soveltamisohjekokoelmasta. Siihen tämä mies peilasi omaa, mutta myös eritoten kanssarukoilijansa elämää. Sen valossa hän varmasti näki omansa kovin täydellisenä ja elämänsä moitteettomana.

Jeesus puhuu ihmisille ihmisistä. Vertauksen vastakkainasettelu on tuttu, fariseukset ja kirjanoppineet toisaalla ja kansa toisaalla. Jeesuksen sana oli ja on: ”Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.”

Syksy on joka vuosi seurakunnissa monien vaikeiden mietteiden aikaa. Toimintasuunnitelmat ja talousarviot laittavat meidät usein vaikeiden tilanteiden äärelle. Talouden tiukentuessa on pyrittävä kohtamaan myös seurakuntalaisten tarpeet. On mietittävä, mistä luovutaan, jotta voi syntyä jotain uutta. On haastavaa laittaa itselle rakkaita kiinteistöjä ja henkilökuntaa vaakakuppiin pohtien, mikä toisi pitkällä aikavälillä eniten toiminnalle mahdollisuuksia. Sillä seurakunnan perustehtävä on Jumalan rakkaudesta kertominen, sanoin ja teoin.

Meidän tehtävämme ja kutsumuksemme voivat olla erilaiset ja jokaisen osa on hoitaa omaansa, mutta kristityn tehtävä, se on sama tehtävä kaikille ihmisille. Toteuta se tehtävä, elämäsi tarkoitus, jonka Jumala on sinulle antanut. Toteuta se Raamattuun ja omaantuntoosi tukeutuen.

Meidän elämämme tarkoitus on lyhyesti Raamatussa: ” Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi.”

Jeesus sanoi:” Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.”

Tähän me saamme tänäänkin luottaa.

Siunattua syksyä toivottaen

Iisalmen kirkkoherra Sanna Komulainen.

 

 

 

 

 

 

Iisalmen seurakunnan kirkkoherra Sanna Komulainen