Hyveitä

Meillä ihmisillä on monenlaisia hyveitä, joita pidämme tärkeinä. Hyve on hyvä luonteenpiirre, joka näkyy teoissa. Yksi sellainen on totuudessa pysyminen, joka korostuu oikeuslaitoksen toiminnassa. Käräjäoikeudessa ollut tietää, kuinka tuomari kehottaa pysymään totuudessa ja tuomaan sen esille. Hyveissä pysyminen on toisaalta myös jonkinlainen ihannetilanne, johon pyritään. Toisaalta poikkeaminen on jossakin mielessä mahdollista. Emme pääse hyveen tarkoittamaan elämän malliin koskaan, koska edellytykset ovat liian suuret. Voimme myös ajatella sitä, ettei meidän tarvitse kaikkia hyveitä edes noudattaa. Voimme itse määrittää hyveemme ja tason, jolla niitä noudatamme.

Jeesus opastaa kuulijoitaan kuulemaan hänen sanaansa ja elämään sen mukaan. Jeesuksen mukaan tällainen ihminen on kuin viisas rakentaja, joka tekee talonsa kalliolle. Se kestää myrskyt ja elämän muutokset. Jeesus puhuu meille uskonhyveestä, joka sydämen kautta näkyy teoissamme ja toiminnassamme rakkautena ja hyvinä tekoina.

Usko hyveenä ei ole meille sellainen luonteenpiirre esimerkiksi vilkkaus tai puheliaisuus. Usko on Jumalan lahja meille ihmisille. Se merkitsee luottamuksen syntymistä Jumalan ja ihmisen välille. Sen voimme saada osaksemme, kun pyydämme syntejämme anteeksi ja kadumme niitä. Jumala laskee Jeesuksen sovituksen eduksemme. Uskossa Jumala antaa meille rauhan ja luottamuksen sydämemme. Usko myös muuttaa meitä. Uskon avulla toisen ihmisen rakastaminen on helpompaa. Pystymme myös elämään täysipainoista elämää Jumalan tarkoittamalla tavalla.

Uskon hyve ei ole ajassamme oikein suosiossa, koska nyt korostuu muut hyveet: inhimillisyys, yksilöllisyys, tasavertaisuus ja ymmärtäväisyys. Monet niistä ovat oleellisia ja tärkeitä meille kaikille, koska ne tuovat mukanaan hyvän elämän ja turvallisen tunteen. Monet niistä ovat kuitenkin ihmisen mittaisia. Ne perustuvat ihmisen tahtoon tai näkemyksiin, mutta yhteyttä Jumalan tahtoon niillä ei ole. Nämä hyveet voivat johtaa Jeesuksen tarkoittamaan hiekalle rakentamiseen, jossa rakennus tuhoutui. Se vie ihmisen eroon Jumalasta, jotta Jeesus ei meille toivo.

Hyveitä meidän tulee etsiä, koska ne johtavat meitä hyvään elämään. Toivottavasti etsimme uskon hyvettä elämäämme, koska se antaa meille kestävän elämän täksi päiväksi, huomiseksi ja myös pitkälle tulevaisuuteen aina iankaikkisuuteen asti.

Janne Bovellan
kirkkoherra
Iisalmen seurakunta