Jeesus antaa elämän

Tätä pyhää kutsutaan, kuten kirkkokäsikirja kertoo, pikku pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi. Sunnuntain aihe on ylösnousemus ihan niin kuin keväälläkin, varsinaisena pääsiäisenä. Mutta kun keväällä puhutaan itse ylösnousemuksesta, syksyn pääsiäisen näkökulma on pikemminkin se, miten ylösnousemususko vaikuttaa kristityn arkielämään. Syksyhän on kirkkovuodessa niin sanottu arkipuoli.

Papin työssä kohtaa monenlaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Elämään kuuluu iloa ja surua, vastoinkäymisiä ja onnistumisia. On tärkeää kulkea rinnalla, kuunnella ja sanoa rohkaisevia sanoja, pitää evankeliumin sanaa esillä.

Kristillisen teologian mukaan elämä, sen tarkoitus ja päämäärä on sidoksissa persoonalliseen Jumalaan. Se on sidoksissa lähimmäisiin ja koko luomakuntaan. Kukaan ei ole vain itseään varten. Ennen muuta, usko ja luottamus Jeesukseen antaa elämän ja tarkoituksen sille. Jeesuksen Kristuksen tunteminen on elämämme kallein asia. Ilman häntä ei ole elämää. Hän on elämä.

Kuitenkin kuoleman todellisuus ja kärsimyksen olemassaolo on usein suurin kysymys ihmiselle, joka etsii Jumalaa. Miksi pitää olla kuolemaa, sairautta, väkivaltaa, välinpitämättömyyttä jos Jumala on hyvä ja kaikkivaltias? Selitysyrityksiä on monia. Kaikki enemmän tai vähemmän epätäydellisiä. Lopulta on sanottava että, en tiedä vastausta. Paras vastaus löytyy evankeliumeista, jotka kertovat Jeesus Nasaretilaisen, Jumalan Pojan ja ihmisen, elämästä ja kuolemasta. Ja ennen muuta ylösnousemuksesta.

Kun ajattelemme ihmisen syntymää, elämää ja kuolemaa niin Jeesuksen lupaukset kantavat kaikissa elämän vaiheissa. Kastekäskyssään Jeesus on sanonut: ”Ja katso minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailmaan loppuun asti.” Jeesus sanoo myös: ”Minun isäni kodissa on monta huonetta, minä menen valmistamaan teille asuinsijan ja noudan teidät luokseni, että saisitte olla siellä missä minä olen.” Jeesus on siis lupauksensa mukaan kanssamme niin elämässä kuin kuolemassa, siinä on suurin turvamme ja toivomme.

Jumala tekee taukoamatta työtä, ylläpitää elämää ja luo sitä uudeksi, on läsnä, taistelee pahaa vastaan, herättää uskoa ja synnyttää rakkautta. Myöskään kirkko ei tyydy pelkästään toivomaan, vaan toimii ja tekee jatkuvasti työtä. Asenne elämään on realistinen. Kärsimys ja kuolema ovat todellisuutta, mutta niiden alle ei pidä alistua, tulee toimia niin, että kärsimys vähenee maailmassa, niin että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään.

Kiitollisena saamme ajatella, kuinka ylösnoussut Jeesus toimii kirkkonsa keskellä. Hänen nimessään saamme kokoontua yhteen ja olla toinen toisemme tukena. Jumala on antanut avuksemme Raamatun sanan, kasteen ja ehtoollisen sakramentit sekä rukouksen.

Kappalainen Timo Jokela
Pielaveden seurakunta