Jeesus, kiusausten voittaja

Ensimmäisen paastonajan sunnuntain aiheena on Jeesus kiusausten voittaja. Jeesus, joka on toivomme lähde, on kiusauksissa koeteltu. Kristittyä ei odota automaattisesti autuas onnellinen elämä. Kiusaukset ja lankeamiset niihin, koettelemukset ovat osa elämää. Edes Jumalan Poika ei niiltä välttynyt. Mitä kiusaus sitten tarkoittaa?

Klassisen kristinopin mukaan syntiinlankeemuksen jälkeen ihmiskuntaa kiusaa oma lihamme, maailma ja paholainen, itsekeskeisyys, ylpeys, oman kunnian ja edun etsiminen, oman nautinnon etsiminen toisten kustannuksella. Kiusaus houkuttaa syntiin, ja synti on teko, joka vie ihmistä kauemmas toisesta ihmisestä, itsestään, luonnosta ja erityisesti Jumalasta.

Jumalaa vastustavat voimat vieraannuttavat nimenomaan Jumalan armosta, hyväksynnästä ja rakkaudesta. Tämä kannattaa pitää mielessä, jos on sellainen olo, että epäilee, kelpaanko Jumalalle, osaanko rukoilla, saanko tulla hänen luokseen ja ottaako hän minut vastaan. Siihen Jumala vakuuttaa, jokaiselle kelpaamistaan miettivälle: ”Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun, älä pelkää tulla luokseni.”

Olisi hyvä aina uudestaan miettiä sitä mikä elämässä on tärkeintä ja keskeisintä. Sekö että kaikki asiat ovat ulkoisesti hyvin ja järjestyksessä vai sekö että hoitaa ihmissuhteitaan ja sisintään. Ensimmäisellä sijalla elämässä pitäisi olla aina Jumala ja sitten muut tärkeät asiat, kuten läheiset, perhe ja ystävät.

Monesti voi olla kiusauksena, että työ tai vain omaan itseen liittyvät asiat tulevat etusijalle ohi Jumalan ja läheisten ihmisten. Kiusauksena voi olla myös, että korotamme omaa asemaa toista huomioimatta, sanamme eivät ole aina toista kohtaan totuudenmukaisia tai toista arvostavia, tekomme eivät ole aina rauhaan, sovintoon ja yhdessä tekemiseen johdattavia.

Tarvitsemme arjen keskelle vahvistusta omaan elämäämme, kaikkiin sen tapahtumiin ja lähimmäisen huomioimiseen. Vahvistusta saamme jumalanpalveluksesta, Raamatun sanasta, ehtoollispöydästä ja rukouksesta. Ei osaa aina ajatellakaan kuinka seurakunnan ja toisten kristittyjen esirukous kantavat.

Isä meidän rukouksessa on tuttu kohta, jossa pyydämme Jumalalta yhdessä: Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tätä Martti Luther selitti ja opettaa näin: Jumala sallii kiusaukset kahdesta syystä. Ensinnä siksi, että ihminen oppisi tuntemaan itsensä, sen että hän on syntinen. Toiseksi siksi, että ihminen oppisi tuntemaan Jumalan, sen että Jumalan armo on voimakkaampi kuin mikään luotu. Näin opittaisiin kiittämään ja ylistämään Jumalan armoa.

Paastonaikana seuraamme Jeesuksen tietä kohti Jerusalemia ja ristiä. Tämän tien tapahtumat kertovat kuinka Jeesus kohtasi pahuuden ja kantoi pahan seuraukset, itse niihin syyttömänä, meidän ja koko maailman sijasta. Jeesuksessa näemme Jumalan, joka kärsii, hän ei lankea kiusauksiin vaan taistelee viimeiseen saakka hyvyyden puolesta. Risti kertoo Jumalasta, jonka rakkaus on itsensä antavaa hyvyyttä, meidän puolestamme ja meidän hyväksemme.

Kappalainen Timo Jokela, Pielavesi

Kommentit