Jumalan moka

Ja niin Jumala mokasi, kun päästi pastori Luikurin taivaan iloihin Lempi –sarjakuvassa. Naisiin, viinaan ja lauluun menevä pastori ei olisi itseään taivaaseen päästänyt, (ei ehkä kukaan muukaan…?) mutta tuo ”Jumalan moka”, jota Luikuri myös armoksi sanoo, on syy.

”Vapauteen Kristus vapautti meidät”, sanoo Paavali Galatalaiskirjeessä. Ja jatkaa: ”Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko.” Rakkaus tarvitsee, toteutuakseen meidän ihmisten kesken, pelisääntöjä. Tämän pyhän saatesanoissa sanotaan, että Kristus vapauttaa ihmiset ihmisten asettamista rajoituksista, mutta sitoo meidät rakkauteen ja totuuteen. Raamatussa ovat kymmenen käskyä, kultainen sääntö ja rakkauden kaksoiskäsky opastamassa meitä rakkaudelliseen elämään. On tärkeää, että tiedämme, mitkä ovat meidät ”rakkauteen sitovat” elämän säännöt. Tarvitsemme myös opastusta jumalasuhteessa olemiseen.

Jeesuksen aikana noudatettiin uskonnollista lakia, joka määräsi hyvin yksityiskohtaisesti elämästä. Jeesukselle oli juutalaisuudessakin tärkeintä lain henki, ei ainoastaan sen kirjain. Lain hengen ilmaisee Jeesuksen mukaan rakkaus.

Meitä kehotetaan uskomaan ja toivomaan, että meitä ei tuomita omien pelisääntöjemme perusteella, vaan Jumalan rakkauden ja armon perusteella. Jumalan oikeus ja tuomio ovat eri kuin ihmisen. Jeesus on kärsinyt täysimitallisesti Jumalan tuomion, rangaistuksen pahuudestamme, kuolemalla ristillä. Mutta tähän ei jääty, Jeesus voitti kuoleman ja kuolemallaan lunasti meidät ihmiset vapaiksi pahuudesta ja siihen tuomituksi tulemisesta, armon ja rakkauden tuomion alle.

Uskon, että juuri armo ja rakkaus kutsuvat meitä elämään elämäämme vapaana pelosta, vapauteen hyväksymään itsemme ja lähimmäisemme sukupuoleen, ikään, ihonväriin, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Ja siinäkin usein onnistumatta, me voimme rukoilla siihen voimia ja siunausta rakastavalta Jumalalta, joka tahtoo vapauttaa sydämemme, aina sinne taivaan portille saakka.

Pastori
Heli Heikkinen
Iisalmen seurakunta