Kutsuttu ja lähetetty

Apostolien päivänä Pietaria ja muita apostoleita muistetaan, heidän työtään ja kutsumustaan on syytä jokaisen kunnioittaa, ilman heitä ei kristillinen usko olisi meille tuttu. Miten suuria inhimillisiä uhrauksia ja luopumista turvallisesta elämästä nämä apostolit tekivätkään. Heille tärkeintä elämässä oli seurata Jeesusta.
Jeesus kutsui olemaan kanssaan, oppimaan hä­neltä ja hänestä. Valinta ja kutsu oli hänen. Jee­sus kutsui opetuslapset seuraansa ja antoi lisäksi tehtä­vän. Hän teki heidät joksikin. Opetuslapset lähetetään ihmisten luo, keskel­le pelastuksen tarvetta ja ikävää. Heidän tuli mennä ihmisten luo ja huolehtia heidän sielustaan ja ruumiistaan. Tehtävänähän oli saarnata ja parantaa.
Maailmassa vaikuttavat myös hyvää Jumalaa vastustavat voimat. Opetuslapset tarvitsivat maailman keskellä vallan ja valtuutuksen häneltä, joka on suurempi kaikkia muita voimia.  Kutsu opetuslapseksi, lähettilääksi, oli samalla kutsu myös kärsimykseen. Sen apostolit saivat myöhemmin ko­kea. Mutta he saivat Herraltaan myös voiman kestää kär­simyksissä.
Apostolien päivä muistuttaa myös siitä, että meidät kaikki on kutsuttu ja lähetetty. Jo kasteen hetkellä on kutsu tullut ja lähetyskäsky silloinkin luettu: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni”. Opetuslapsen osa on meidänkin osamme. Saamme jokainen olla omassa elämässämme ja arjessamme Kristuksen lähettiläitä.
Kun Jeesuksen opetuslapsina yritämme toimia oikein Jumalan tahdon mukaan, usein joudumme tunnustamaan, että emme ole tehneet kaikkea niin kuin olisi pitänyt. Tärkeintä opetuslapselle onkin vain olla Jeesuksen seurassa ja oppilaana elämän kaikissa hetkissä, niin vastoinkäymisissä kuin silloinkin kun kaikki menee hyvin.
Saamme kutsun olla lähellä Herraamme kuuntele­massa hänen sanojaan. Olemme seuraamassa häntä minne hän menee tämän ajan maailman tilanteessa. Suuri turva on siinä, että mihin me­nemmekin, Jeesus on siellä jo ennen meitä.
Kun tunnemme Vapahtajamme, osaamme luottaa häneen enemmän, meidän ei tarvitse pelätä. Kristus on kirkon Herra, Pyhä Henki Puolustaja ja Jumala yhä edelleen rakastava, elämäämme ylläpitävä Isä.
Jokaisen kristityn tehtävä ja tarkoitus on elää todeksi Vapahtajan sanoja omassa elämässä ja toiselle ihmiselle, hänelle joka tarvitsee Sanan saarnaa, vapautusta pahasta, armon ja elämän sanoja. Jeesus itse kutsuu meitä jatkuvasti yhteyteensä. Hän kasvattaa ja lähettää jokaisen osallistumaan työhönsä omalla paikallaan.

Timo Jokela
kappalainen
Pielaveden seurakunta