LÄHIMMÄINEN

Tänä sunnuntaina mietimme kirkkovuodessa aihetta lähimmäinen. Sana lähimmäinen esiintyy rakkauden kaksoiskäskyssä, joka tiivistää elämän ja uskon tärkeimmän sisällön: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

Ensimmäisellä sijalla käskyssä on Jumala, häntä tulee rakastaa yli kaiken. Useimmiten on kyllä niin että ensimmäisellä sijalla on oman itsen ajattelu ja vasta seuraavilla sijoilla tulevat Jumala ja lähimmäinen. Toisaalta on myös hoidettava omaa hyvinvointia ja joskus on asetettava oma jaksaminen etusijalle. Kun elämässä on vaikea vaihe saa ja tuleekin pyytää myös rohkeasti apua.

On myös huomioitava, että Raamatun sanat Jumalan ja lähimmäisen rakastamisesta ovat käskymuodossa, ei kehotuksena tai toiveena, että näin tulisi toimia. Lähimmäisen parhaan ajattelu on kristityn tehtävä. Lähimmäisen auttamisessa ei tule myöskään laskelmoida onko siitä hyötyä tai menetyksiä. Jumalan esimerkin mukaan rakkaus kohdistuu juuri siihen, joka ei ole mitään, heikkouteen, kärsimykseen, arvottomaan. Jumala antaa apuaan kaikille, jotka haluavat turvautua hänen apuunsa.

Lähimmäisiämme ovat yhtä hyvin kaukana asuvat ihmiset kuin aivan lähellämme elävät. Joku ehkä voi miettiä pystynkö auttamaan tai huomiomaan lähimmäistä ollenkaan, kun maailmassa on niin paljon avuntarvetta ja hätää. Jokainen voi kuitenkin auttaa omien voimavarojen mukaan.

Kuinka tärkeää onkaan, että on joku läheinen, joka huolehtii, jos tarvitsee apua. Sekin jo riittää, kun antaa toiselle aikaansa, on läsnä, erikoisia tai suuria tekoja ei tarvitse välttämättä tehdä. Paljon auttaa elämässä jaksamaan eteenpäin, kun on joku, joka muistaa, tulee käymään, soittaa puhelun, kysyy jaksamista ja vointia, kuuntelee, kulkee rinnalla.

Jumala on antanut myös rukouksen lahjan. Lähimmäiselle ja omaan elämäämme saamme pyytää Jumalalta johdatusta ja läsnäoloa. Suurta lahjaa lähimmäisen huomioimiseen tuo, kun pitää esillä ja opettaa rukouksen voimaa tulevillekin sukupolville. Jumalan sana ei tyhjänä palaa, se täyttää sen tehtävän minkä Jumala sille antaa.

Rakkauden kaksoiskäskyn mukaan toimiminen ja lähimmäisen rakastaminen on mahdollista vain Jeesuksen ristin kautta. Saamme uskon kautta Jeesukseen osaksemme Jumalan rakkauden rajattomasti ilman omaa ansiotamme. Tämän todeksi elämisen tulisi vapauttaa näkemään myös lähimmäisen tarpeet. Usko Jumalaan ja siitä seuraavat rakkauden teot toista ihmistä kohtaan kuuluvat yhteen ja ovat johdattamassa kristittyjä iankaikkisen elämän tiellä.


Kappalainen Timo Jokela, Pielaveden seurakunta