Mitä jäi reformaatiosta käteen?

Reformaatio 500 -merkkivuosi seurakunnissamme päättyy pian. Nuoren augustinolaismunkin Martti Lutherin toiminnalla oli aikanaan kauaskantoiset seuraukset. Keskiaikainen Euroopan unioni eli katolinen kirkko hajosi ja koko Eurooppa muovattiin uuteen uskoon sekä kuvainnollisesti että konkreettisesti. Reformaation vaikutukset ihmisten elämään näkyvät selvimmin meillä Pohjoismaissa.
Luther ei halunnut perustaa uutta kirkkoa, vaan uudistaa katolista kirkkoa sisältäpäin. Tässä mielessä reformaatio epäonnistui. Siksi vietämme merkkivuotta emmekä juhlavuotta. Missä sitten onnistuttiin? Yksi onnistuminen on koulutuksen arvostaminen luterilaisissa maissa. Reformaatio lähti liikkeelle yliopistopiireistä. Luther vaati koulujen perustamista tytöille ja pojille sekä opettajankoulutuksen kehittämistä. Tieteen ja uskonnon vastakkainasettelu ei kuulu luterilaisuuteen.
Pohjoismaissa on kansainvälisesti katsoen kireä verotus ja korkea sosiaaliturva. Luterilaisuuden vaikutusta on sekin, että köyhien auttaminen kuuluu koko yhteiskunnalle eikä se ole vain rikkaiden armeliaisuuden varassa. Jo reformaation alkuaikoina perustettiin erityisiä köyhäinkassoja, joiden avulla haluttiin päästä eroon kerjäämisestä.
Luterilaisuuteen kuuluu ajatus yhteisestä pappeudesta. Ts. kristillistä uskoa voi kukin elää todeksi siinä palvelutehtävässä, johon on kutsuttu. Jumalaa palvellaan osallistumalla hyvän yhteiskunnan rakentamiseen. Siksi suomalaisiin arvoihin kuuluvat rehellisyys, ahkeruus ja vastuuntunto. Reformaation 500-vuotinen ja Suomen 100-vuotinen historia nivoutuvat siis monin tavoin yhteen.
Reformaatio jatkuu seurakunnissamme ainakin laulaen ja soittaen. Esim. Virsikirjan uudet 79 virttä kertovat siitä, että luterilainen musiikkiperinne elää ja kehittyy yhä. Lutherin mukaan ”musiikki on Jumalan kauneimpia ja ihanimpia lahjoja. Joka laulaa, ei paljon murehdi. Hän on iloinen ja ajaa huolet laulaen pakoon”.

Olli Kortelainen
Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherra