Nimi asiaa

Suomessa julkaistaan hyvän monenlaisia tilastotietoja: syntyneistä, eri ikäluokissa elävät, naimisissa olevat, sinkut. Naisten nimissä suosituin on ollut kaikkien aikojen tilastossa Maria ja miesten nimissä Juhani.
 
Nimilainsäädäntöön on vuoden 2019 alusta tulossa merkittäviä muutoksia. Etunimiä voisi olla jatkossa neljä entisen kolmen sijaan. Etunimen ei tarvitse olla kotimaisen nimikäytännön mukainen. Etunimen sukupuolisidonnaisuus pysyy, mutta nimiä, jotka eivät ole vakiintuneet jommallekummalle sukupuolelle, voisi yhä antaa molemmille sukupuolille. Lapset voisivat saada kummankin vanhempansa sukunimen, jos vanhemmilla on eri sukunimet. Puolisot voisivat edelleen valita myös yhden, yhteisen sukunimen, joka siirtyy sellaisenaan lapselle. Oikeusministeriön mukaan nimilain uudistaminen lisää tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä avoliitto- ja uusperheissä. Tässä on papistolle opiskeltavaa, koska lakimuutos vaikuttaa kasteisiin ja avioliittoon vihkimisiin. Uskon, että lakiuudistus synnyttää monia kiperiäkin tilanteita, koska harkinnan varaisuus lisääntyy ja perinteiset käytännöt muuttuvat.
Nimiasioiden muutos kuvastaa käsityksiämme ja niiden muuttumista. Laki ottaa huomioon kansainvälistymisen, joka on nyt voimakasta. Muuttunut perhekäsitys näkyy laissa. Parikäsite sisältää naisen ja miehen välisen suhteen lisäksi samaa sukupuolta olevat. Parisuhteen perusyksikkö ei ole avioliitto vaan sen rinnalle nostetaan avoliitto ja rekisteröityparisuhde.
Kirkkovuodessa vietämme tänään Marian päivää, jolloin mielenkiinnon kohteena on tuleva Jeesuksen syntymä. Tänään Jeesuksen syntymäjuhlaa aikaa on noin 9 kuukautta. Marian, Jeesuksen äidin kohdalla tapahtui kaksi erikoista asiaa. Maria sai tietää, että hän tulisi raskaaksi. Syntyvälle poikalapselle oli annettava nimi Jeesus. Enkeli ilmoitti Jumalan suunnitelmat Marialle, joka alistui asemaansa Jumalan toiminnan välikappaleena.
Jeesuksen kohdalla nimiasiat olivat selvät. Enkeli ilmoitti Marialle raskaudesta, joka alkoi Pyhän Hengen vaikutuksesta. Tulevalle lapselle oli annettava nimi Jeesus, joka tarkoittaa Jumala pelastaa. Jeesuksen nimessä oli ilmaistu Jeesuksen tuleva elämän tehtävä. Jeesuksen kohdalla nimiasia heijastaa Jumalan maailmaa ja hänen käsitystään elämästä.
Nimilakien kehittyminen  heijastaa aikaamme, joka muuttuu. Toivottavasti löydämme Jeesus-nimen kohdalla taustalla olevat Jumalan lupaukset: anteeksiannon, uskon ja pelastuksen. Ne kantavat meitä eteenpäin muuttuvissa elämän olosuhteissa kuoleman yli iankaikkisuuteen asti.

Janne Bovellan
kirkkoherra
Iisalmen seurakunta

Kommentit

  • hra K

    Onkohan otsikko yhdyssana- tai kirjoitusvirhe vai halutaanko sillä ilmaista jotakin ajatusta?

Kommentointi on suljettu.